היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 63511
7,655 מילים (כ-23.5 עמ'), 20 מקורות, 421.95 ₪
עבודה מס' 63544
שימוש בהומור במדיום התקשורתי והשפעתו על קבוצות גיל שונות.
9,485 מילים (כ-29 עמ'), 30 מקורות, 603.95 ₪
עבודה מס' 63571
בחינת השפעות ההגירה על המתבגר, דרכים להתמודדות, הצגת גורמי סיכון והגנה במהלך ההגירה.
4,608 מילים (כ-14 עמ'), 11 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 63801
המאפייניהם והקשיים המיוחדים.
5,404 מילים (כ-16.5 עמ'), 8 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 66807
בדיקת הקשר בין תקופת גיל ההתבגרות 16 -18, לבין העמדה החיובית לשימוש בסמים.
1,439 מילים (כ-4.5 עמ'), 6 מקורות, 168.95 ₪
עבודה מס' 63132
סקירה כללית.
5,138 מילים (כ-16 עמ'), 7 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 62575
13,160 מילים (כ-40.5 עמ'), 71 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 68864
בחינת הנושא באמצעות פסקי דין רלוונטיים.
4,727 מילים (כ-14.5 עמ'), 20 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 62667
סקירה תיאורטית ומחקר באמצעות שאלונים.
9,170 מילים (כ-28 עמ'), 52 מקורות, 361.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100