היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 61943
מחקר הבודק האם קיימים הבדלים ביכולת הבנת הנקרא בערבית בין ילדים רגילים לבין ילדים חריגים (לקויי למידה) המשולבים באותה כיתה רגילה מהמגזר הערבי.
12,587 מילים (כ-38.5 עמ'), 37 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 66271
בדיקת מהות החלום בכלל והחלום השקוף בפרט והמחקרים שנערכו לגביו- האם החלומות השקופים שונים באופן מהותי אצל באוכלוסיות שונות.
7,249 מילים (כ-22.5 עמ'), 29 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 61937
השפעתם של משתנים חברתיים ואישיים.
14,955 מילים (כ-46 עמ'), 56 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61956
מחקר בחינוך הבודק האם הסביבה הפיזית הבית ספרית משפיעה על רמת המשמעת הבית ספרית.
17,629 מילים (כ-54 עמ'), 17 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 66277
האם בעסקים בינלאומיים ישנה כדאיות לעסק לפעול על פי הכללים עליהם אמונים, או ממנהגם ולעסוק כיתר החברות.
3,136 מילים (כ-9.5 עמ'), 10 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 62008
עבודה הדנה בסוגיה האם חולה הנפש אחראי למעשיו.
3,964 מילים (כ-12 עמ'), 10 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 66274
האם ישנה לגיטימציה של החברה בישראל כלפי אלימות וכלפי אנשים הנוקטים באלימות
10,673 מילים (כ-33 עמ'), 24 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 66256
בחינת האחריות המוסרית שיש לחברות הטבק בייצור ושיווק מוצרי טבק.
9,390 מילים (כ-29 עמ'), 17 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 61928
האם האוכלוסייה הבדווית במדינת ישראל הושפעה מהתנועה האסלאמית ובאילו תחומים.
8,536 מילים (כ-26.5 עמ'), 39 מקורות, 544.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100