היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 10
עבודה מס' 60506
האיום והאימה העומדים מאחורי פני הבובה במצבים שונים היוצרים בקרב המביט בבובה, או ביצירה שבה נמצאות בובות, תחושה של אי נוחות ומועקה.
11,103 מילים (כ-34 עמ'), 44 מקורות, 566.95 ₪
עבודה מס' 62071
ניתוח פס"ד כהנא, בדנ"פ ג'בארין ועוד.
11,190 מילים (כ-34.5 עמ'), 32 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 66952
בחינת הקשר שבין סגנון ההתקשרות של האם (בטוח, נמנע, או אמביוולנטי) לבין קיום של שינה משותפת (cosleep) של האם וילדה.
5,796 מילים (כ-18 עמ'), 42 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 70246
כיצד השפיעה מלחמת וייטנאם על מאזן האימה בין שתי מעצמות העל בשנות ה-70 של המלחמה הקרה?
6,648 מילים (כ-20.5 עמ'), 24 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 65019
סקירת התיאוריה המכונה Maternal Role Attainment שהוצגה ע"י Ramona T. Mercerבסדרת ספרים.
4,498 מילים (כ-14 עמ'), 9 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 67578
עבודה זו מבוססת על תורת הערך של כהנמן וטברסקי (1979) וכן על תיאורית ניהול האימה (1986) ובוחנת האם שיקולי קבלת החלטות בנוגע לכסף רלבנטיים גם בתחומים נוספים.
7,896 מילים (כ-24.5 עמ'), 8 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 67031
מדיניות הגרעין של מדינת ישראל, פרויקט הגרעין האיראני והצעות להתמודדות (דרכים דיפלומטיות, נקיטה בפעולה אלימה, השלמה עם קיומו של "מאזן אימה" וכיו"ב).
5,452 מילים (כ-17 עמ'), 21 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 69837
כיצד דמותו של המתעלל במותחן האימה הפסיכולוגי מושפעת מן המסורת הגותית - "מיזרי" ו"מה קרה לבייבי ג'יין" כמקרי מבחן.
10,410 מילים (כ-32 עמ'), 26 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 65208
המשמעות החברתית של ייצוג המכשיפה החל מימי קדם, בסרטי האימה, בסדרות קומיות כ"סמנתה" ולבסוף בז'אנר ה- "Girl Power".
1,106 מילים (כ-3.5 עמ'), 4 מקורות, 95.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 10