היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 69021
כיצד חוקי הדת האיסלאמית ואופן יישומם משפיעים על השתלבות האישה בשוק הכלכלה הציבורי במצרים ובאיראן.
7,326 מילים (כ-22.5 עמ'), 17 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 60918
יישום תיאוריית התלות והאימפריאליזם על מצריים כמקרה מבחן.
4,780 מילים (כ-14.5 עמ'), 41 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 60965
השפעת הנשק הגרעיני בזירה המזרח תיכונית בתקופה זו.
4,628 מילים (כ-14 עמ'), 18 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 61034
בחינת המניעים שהביאו להתעוררותה של תנועה לאומית מצרית בסוף המאה התשע עשרה-תחילת המאה העשרים.
5,053 מילים (כ-15.5 עמ'), 10 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 61040
השפעת מלחמת המפרץ על החוגים האיסלמיים הרדיקליים במצרים ויחסי הגומלין בין המשטר במצרים ובין התנועות האיסלמיות הראדיקליות בתקופת מלחמת המפרץ.
10,969 מילים (כ-34 עמ'), 42 מקורות, 554.95 ₪
עבודה מס' 60695
המהלכים המדיניים מתחילתה של מלחמת יום הכיפורים ועד הסכמי השלום בין ישראל ומצרים.
6,093 מילים (כ-18.5 עמ'), 15 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 60091
בחינת ההיסטוריה של הנהגת "הקצינים החופשיים" בשלושה אופנים-רקע אישי, התגבשות הקבוצה ויחסיהם עם קבוצות\תנועות אחרות.
8,589 מילים (כ-26.5 עמ'), 32 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 50265
רקע היסטורי, זיהוי ואפיון הגורמים הראשיים במערכת הפוליטית של סוריה ומצרים, הקמת הקע"ם ואפיונו כמערכת פוליטית אחת.
4,961 מילים (כ-15.5 עמ'), 18 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 50387
תיאור היצירה, ניתוח סטרקטורלי וניתוח איקונוגרפי.
2,586 מילים (כ-8 עמ'), 1 מקורות, 143.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100