היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 60283
ניתוח הארגון והצעת מערכת מידע.
5,577 מילים (כ-17 עמ'), 4 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 60281
עבודה זו באה לדון בהנחה כי הצלחתו של ארגון עסקי תלויה במייסד.
2,964 מילים (כ-9 עמ'), 29 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 60292
סקירת התיאוריות השונות העוסקות בקשר בין מנהיג הארגון להצלחתו של הארגון.
3,043 מילים (כ-9.5 עמ'), 10 מקורות, 156.95 ₪
עבודה מס' 60331
הצגת הבעיה הארגונית והכנת תכנית יח"צ.
3,477 מילים (כ-10.5 עמ'), 8 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 60336
ניתוח הארגון עפ"י מודל הערך המוסף ללקוח, מודל שרשרת הערך של פורטר, מפת השירות, תמהיל השיווק, קשרים עם לקוחות וספקים.
4,137 מילים (כ-12.5 עמ'), 25 מקורות, 132.95 ₪
עבודה מס' 60279
ניתוח הארגון והצעת מערכת לניהול המידע.
1,789 מילים (כ-5.5 עמ'), 5 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 60173
במחקר זה נבדק מה היה תפקידה של העבודה בגטו לודז' ומה היה חלקה בהארכת חיי הגטו? מה היו ההישגים בתחום הייצור בגטו לודז'?
12,365 מילים (כ-38 עמ'), 24 מקורות, 294.95 ₪
עבודה מס' 60121
בדיקת העימות בין תורכיה לבין הארגון הכורדי ה-PKK באמצעות תיאוריית "פרדוקס העוצמה"
1,501 מילים (כ-4.5 עמ'), 9 מקורות, 132.95 ₪
עבודה מס' 60111
בחינת השאלה כיצד השפיע שינוי השיח האזרחי בישראל על הצלחת ארגוני שמאל חוץ פרלמנטריים.
5,321 מילים (כ-16.5 עמ'), 22 מקורות, 240.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100