היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 61231
ניתוח סוגיות הידרו-אסטרטגיות בסכסוך הישראלי-ערבי.
3,761 מילים (כ-11.5 עמ'), 8 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 70854
האם ישנם הבדלים בעמדות כלפי שימוש באלכוהול בין נוער יהודי לנוער ערבי במדינת ישראל?
7,545 מילים (כ-23 עמ'), 13 מקורות, 269.95 ₪
עבודה מס' 61255
בחינת המדיניות הישראלית הן ברמת השלטון המקומי והן ברמת השלטון המרכזי.
9,604 מילים (כ-29.5 עמ'), 23 מקורות, 459.95 ₪
עבודה מס' 61274
בחינת השלכות העימות הבין מעצמתי (ארה"ב מול בריה"מ) על הסכסוך הערבי ישראלי.
6,356 מילים (כ-19.5 עמ'), 12 מקורות, 324.95 ₪
עבודה מס' 61411
דמוקרטיה או אתנוקרטיה?
2,309 מילים (כ-7 עמ'), 4 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 61347
סקירת המשברים השונים ביחסי המיעוט הערבי עם מדינת ישראל.
5,619 מילים (כ-17.5 עמ'), 10 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61060
סקירה היסטורית ובחינת פעילות התנועה בקרב צעירים ערבים-ישראלים.
7,013 מילים (כ-21.5 עמ'), 20 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 69062
דיון קצר בשני נושאים: ההגירה במדינת ישראל וערביי ישראל
1,299 מילים (כ-4 עמ'), 9 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 68823
בחינה תמציתית של תפיסת מקצוע ההוראה במגזר הערבי.
1,991 מילים (כ-6 עמ'), 4 מקורות, 181.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100