היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 64682
סקירת דרכי המחאה של הציבור בישראל ומידת הצלחתם
3,108 מילים (כ-9.5 עמ'), 5 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 63332
הקמתה ופעילותה של תנועת הפנתרים השחורים כאבן דרך בהתפתחות החברה האזרחית בישראל.
3,143 מילים (כ-9.5 עמ'), 7 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 60172
9,134 מילים (כ-28 עמ'), 28 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 20128
סקירת התפתחותה של הדמוקרטיה ביוון ותורכיה והתפתחותן עד ראשית שנות ה-90, השוואה בין משטרי שתי המדינות, מאפיינן ויציבותן.
4,111 מילים (כ-12.5 עמ'), 15 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 64345
דיון השוואתי ביציבות הפוליטית של שתי המדינות.
4,006 מילים (כ-12.5 עמ'), 11 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 68834
התמקדות בארבע מגמות: תפקודה של התקשורת הישראלית בצל העימות; חוסר סובלנות תרבותית ודמוקרטית; היעדר אופוזיציה; ופוליטיזציה גוברת של הצבא.
10,947 מילים (כ-33.5 עמ'), 23 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 71152
האם קיימים הבדלים בין ערוצי שידור מסחריים וציבוריים בישראל?
6,322 מילים (כ-19.5 עמ'), 24 מקורות, 279.95 ₪
עבודה מס' 40585
הגדרות,הזיקה בין משטר פוליטי ודמוקרטיה לבין החינוך,ביה"ס המסורתי,ביה"ס הדמוקרטי,תכניות לימוד,מאפייני מורים והכשרתם.
9,062 מילים (כ-28 עמ'), 78 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 41250
סקירה כללית על שירותי מודיעין בעולם, חשאיות בדמוקרטיה, מודלים לפיקוח והמודיעין המודרני.
12,101 מילים (כ-37 עמ'), 15 מקורות, 373.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100