היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 33
עבודה מס' 68652
בדיקת השאלה האם הזדהות יהודית גבוהה ותפיסת ישותיות יהודית גבוהה גורמת ליהודים דתיים להעריך פחות את היהודי החילוני.
8,867 מילים (כ-27.5 עמ'), 34 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 67305
השלכות היסטוריות, חברתיות ודתיות על החברה הישראלית כמדינה יהודית ודמוקרטית.
7,519 מילים (כ-23 עמ'), 60 מקורות, 459.95 ₪
עבודה מס' 62847
המתח הקיים בין ההגדרה "מדינה יהודית" ובין ההגדרה "מדינת כל אזרחיה".
6,335 מילים (כ-19.5 עמ'), 26 מקורות, 410.95 ₪
עבודה מס' 66025
באילו תנאים, מדינה לאומית יהודית יכולה להיות דמוקרטית?
2,800 מילים (כ-8.5 עמ'), 14 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 67248
ניתוח סטטיסטי של נתוני מבחן ה- PISA 2002.
5,507 מילים (כ-17 עמ'), 12 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 31552
בחינת הגורמים לחקיקה, תוכנם של החוקים, ההשפעה על היהודים בהונגריה ומחוצה לה.
11,671 מילים (כ-36 עמ'), 25 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 65650
באיזו מידה מבטאות תחושות הנחיתות, הנוירוטיות וההומור בסרטיו של וודי אלן את חווית ההשתלבות של יהודי ארה"ב, בהתייחסות לשלושה סרטים.
11,202 מילים (כ-34.5 עמ'), 25 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61520
הגורמים להחלטת הורים המבצעים את מצוות המילה (הצעת מחקר).
4,405 מילים (כ-13.5 עמ'), 12 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 62813
26,655 מילים (כ-82 עמ'), 37 מקורות, 580.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 33