היישום אינו מחובר לאינטרנט

תמורות דמוגרפיות בקרב בני המיעוטים בישראל

עבודה מס' 061392

מחיר: 252.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת הפערים בריבוי הטבעי של העדות השונות המרכיבות את בני המיעוטים באוכלוסית מדינת ישראל.

5,649 מילים ,29 מקורות ,1996

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
מבוא
הערות שולים

המוסלמים
1. תיאור דמוגראפי של העדה המוסלמית בישראל
2. התמורות החברתיות והסוציו-אקונומיות שחלו בעדה המוסלמית
3. שנויים בפריון האשה המוסלמית בישראל
הערות שולים

הנוצרים
1. תיאור דמוגראפי של העדה הנוצרית בישראל
2. התמורות החברתיות הסוציו-איקונומיות
2. בקרב העדה הנוצרית והשפעתם על ריבויים הטבעי
3. שנויים בפריון האשה הנוצרית
הערות שולים

הדרוזים
1. תיאור דמוגראפי של העדה הדרוזית בישראל
2. התמורות החברתיות והסוציואיקונומיות בקרב העדה הדרוזית והשפעתם על הריבוי הטבעי
3. שנויים בקצב הילודה של הדרוזים בישראל
הערות שוליים

סיכום
רשימה ביבליוגרפית

מבוא
מסוף שנות העשרים, בעת השלטון המנדאטורי הבריטי בא"י, לא היה כל שוני בריבוי הטבעי של כלל העדות שהיוו את האוכלוסיה באיזור. גודלה היחסי של כל עדה ועדה נותר על קנו עד ערב הקמת מדינת ישראל ב-1948.
אולם כבר מאז אובחנו סממנים ראשונים להבדלים בין העדות השונות בארץ, בכל הקשור לריבויה הטבעי של האוכלוסיה, ובכך בלטה בעיקר העדה הנוצרית אשר מאפייניה שונים משאר העדות.1
בעבודה זו ייחקרו הפערים בריבוי הטבעי של העדות השונות המרכיבות את בני המיעוטים באוכלוסית מדינת ישראל.
הרכב בני בני המיעוטים העיקריים:
מוסלמים שהם כ %74 מכלל בני המיעוטים
הנוצרים כ15% - מכלל בני המיעוטים
הדרוזים כ %9 מכלל בני המיעוטים.
שלוש העדות הללו עברו תהליכים שונים בהתפתחותם הדמוגראפית מסיבות וגורמים שונים ועל כן התוצאות הדמוגראפיות כיום שונות בין עדה לרעותה.2
את שלוש העדות אפשר אף לאפיין בתהליך שינוי דמוגראפי המחולק בשלוש תקופות כרונולוגיות:
עד קום המדינה - הפער היחסי בין שלושת העדות נשמר.
מקום המדינה ב 1948 ועד אמצע שנות ה 60 חלו תמורות דמוגרפיות בעדה הנוצרית.
מאמצע שנות ה-70 חלו תמורות דמוגרפיות בעדה הדרוזית והמוסלמית.
מאז אמצע שנות ה-60 וה-70 עד סוף שנת 1995 חלו תמורות דמוגרפיות בולטות בעדה המוסלמית והדרוזית.3
---------------------------------------------------------------
1. שיימליץ, עוזיאל. הערבים בישראל רציפות ותמורה. ירושלים: האוניברסיטה העברית, 1981, ע"ע 3-26 (להלן שיימליץ, הערבים בישראל).
, THE ARAB IN ISRAEL STATISTICS and FACTS GVAT HAVIVA. HARARI2,. YECHIEL
.Center for Arab and afro assian studies, 1970, PP. 20-27
3. שנתון סטטיסטי לישראל 1955 ע' 12. (להלן: שנתון, סטטיסטי)

מקורות:

RINNDLY' ALFRED. ISRAEL ORIANTAL IMIGRATION and DRUZES. LONDON: Minority right group, 1981
GERAISY, S,F. ARAB VILLAGE YOUTH IN JWISH URBAN CENTER: ASTUDY OF YOUTH. LONDON: Brandets university, 1970.
YECHIEL, HARARI. THE ARAB IN ISRAEL STATISTICS and FACTS. GIVAT
HAVIVA: Center for Arab and afroassian studies, 1970.
דיב ס, פרג'. מראחל תטור אלמגתמע אל דרזי פי אסראיל. ירושלים: ל"מ, 1992.
ג'אנם, אסעד. הערבים בישראל לקראת המאה ה 21. גבעת חביבה: המכון לחקר השלום, 1993.
ישראל לשכת יועץ לעניני ערבים. היישובים הערבים והדרוזים בישראל. ירושלים: משרד ראש הממשלה, 1971.
ישראל לשכת יועץ לעניני ערבים. החברה הערבית בישראל תמורות ומגמות. ירושלמים: משרד ראש הממשלה, ב"ת.
לוין, א. נח. מאג'ד, אל-חאג'. משה, סימונוב. הערבים בישראל בשוק העבודה ירושלים: מכון פלוס היימר לחקר מדיניות, 1994.
לנדאו, מ. יעקב, המיעוט הערבי בישראל 1967 - 1991 היבטים פוליטיים. ירושלים: אוניברסיטה עברית, 1991.
סופר, אתון. על המצב הדמוגראפי והגיאוגראפי בישראל 1988 חיפה: אוניברסיטת חיפה, 1988.
קורן, דוד. קשר נאמן: הדרוזים וההגנה. תל אביב: משרד הבטחון, 1991.
שטנדל, אורי. הערבים והדרוזים בישראל. ירושליים: מרכז ההסברה, 1981.
שמליץ, עוזיאל. הערבים בישראל רציפות ותמורה. ירושלים: האוניברסיטה העברית, 1981.
צבי, אייזנבך. מגמות ושינויים בפריון האוכלוסיה הערבית המוסלמית בישראל. ירושלים: אוניברסיטה עברית, 1978.
DOV, FRIEDLANDER. "Modernezation Patterns And Fertility Cange, The Arab Population In Israel Admenisteration Territories". Population Studies. LONDON: Offece Of Population Research, 1979, V33, NO2, july, PP 239-254
JUDAH, MATERS. "ON Changing Matchmaking Marrige and Eertility In Israel, Same Finding Proplems and Hybothessess". AMERICAN JOURNAL SOCIETY. CHICAGO: university of chicago, 1973, V79, NO2, sept, pp 364-388
KLIOT, N. WATERMAN, S. "The Political Impact On Writing The Geography Of Palestine Israel" PROGRESS IN HUMAN GEOGRAPHY. 1990, V14, NO2, june, pp 237-260
LENIN, ESPTEIN. NOAH, MOSHE SEMONOV. "Modirnisation and Sutordination Arab Women In Israel Latur Force" Eurobian sociologicn Reviw. LONDON Oxford University, 1992, V8, PP 39-53
SOEFER, ARNON. "Population For the Land Of Israel". MEDDLE EAST REVIW WASHENGTON: school of advance international studies, 1988, V. 20 N. 04. PP. 13-22.
WILLIAM, M, BRANNER. "THE ARAB OF ISRAEL THE LAST TWINTY YEARS" MEDDLE EAST RIVIW WASHENGTON: School of Advance International Studies, V 20, NO. 1. PP. 13-22.
איזנביך, צבי. "השנויים בפריון האשה המוסלמית בישראל בשנים האחרונות". המזרח החדש. ל"מ, 1989, ע"ע 96-80.
עמרם, אליהו. "האוכלוסיה העברית בישראל תיאור תמורות". המזרח החדש. ל"מ, 1965, ט"ו, ע"ע 7-24.
ברוש, משה. "הגורב הגורם בגידול הכפר הערבי בישראל". מרחבים. תל אביב: אוניברסיטת תל אביב, 1975, ע"ע 72-82.
ג'בראן, רימון. "אפיוני אוכלוסיה לא יהודית בישראל". כלכלה ועבודה חיפה: מכון לחקר כלכלי חברתי, 1994, גליון 9, ע"ע 213-135.
חמאיסי, ראסם. "הבעלות על הקרקע כגורם מעצב מרחבים בישוביים הערבים" אופקים בגיאוגראפיה. חיפה: אוניברסיטת חיפה, 1994, גליון 3, ע"ע 43-57.
ישראל, עמיהוד. "אפיוני בני המיעוטים בישראל בשנות ה80- " נתיב. ירושלים: ל"מ, 1989, גליון 3, ע"ע 17-27.

תגים:

דמוגרפיה · דמוגראפיה · אוכלוסיה · ילודה · ריבוי · טבעי · מיעוטים · ערבים · מיעוט

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תמורות דמוגרפיות בקרב בני המיעוטים בישראל", סמינריון אודות "תמורות דמוגרפיות בקרב בני המיעוטים בישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.