היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 36
עבודה מס' 69432
סקירת חובת הדיווח והתייחסות לכמות הדיווחים.
10,717 מילים (כ-33 עמ'), 50 מקורות, 665.95 ₪
עבודה מס' 20186
הצגת הנושא, ההיבט הציבורי בביקורת רשויות מקומיות, דרישות סטטוטוריות, דיווח חשבונאי,ניתוח דוחות ועוד.
7,471 מילים (כ-23 עמ'), 11 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 60452
בחינת העיתונאים והדיווחים מחיפה בשנים אלה תוך השוואה בין "הארץ" ו"דבר".
5,909 מילים (כ-18 עמ'), 11 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 65507
בחינת תפקוד התקשורת בחלוקה לשתי תקופות: 1964-1967 ו- 1968-1970
4,192 מילים (כ-13 עמ'), 17 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 70151
ראיונות עומק עם אנשי מקצוע בתחום הייעוץ הסביבתי ובעלי תפקידים בארגונים והחברות.
16,007 מילים (כ-49.5 עמ'), 29 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 66743
מדוע ציבור המשקיעים בניירות ערך משתמשים בשיטת הנ"ט - מחקר בקרב יועצי השקעות, סטודנטים ואחרים.
5,517 מילים (כ-17 עמ'), 35 מקורות, 471.95 ₪
עבודה מס' 67484
בחינה אמפירית של ישום הוראות תקן חשבונאות 11 בקרב חברות ציבוריות בישראל, תוך התייחסות לדיווח דוחות כספיים ובדיקת הקשר בין מאפייני חברה לבין איכות הדיווח המגזרי שלה.
9,398 מילים (כ-29 עמ'), 64 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 10453
מהו מלכ"ר, צורת ניהול ספרי החשבונות שלו, דיווחים שוטפים וההגיון מאחוריהם כולל נושא המיסוי של מלכ"ר ומע"מ.
3,417 מילים (כ-10.5 עמ'), 11 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 20964
סקירה תאורטית על הנעשה בשטח המו"פ בכל הקשור לדיווח ח-ן , הבטי מס ובדיקה אמפירית האם חברות עומדות בכללים החשבונאיים.
4,042 מילים (כ-12.5 עמ'), 11 מקורות, 240.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 36