היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 64347
מחקר זה בוחן את המידה בה משקיעים תופסים דיווח על רווחים כבעלי ערך אינפורמטיבי.
5,422 מילים (כ-16.5 עמ'), 11 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 60395
בניית תקציב לשנת 2002 תוך כדי התמקדות על ההכנסות הצפויות ובהנחות סבירות על מנת להגיע לגורמים שיחליטו מהי רמת ההכנסות הצפויה בתקציב .
2,870 מילים (כ-9 עמ'), 2 מקורות, 205.95 ₪
עבודה מס' 20708
סקירת ההשפעה שיש לכתבות המנתחות דווחות, בחינה סטטיסטית ואמפירית, הצגת מאמרים מדעיים על ציפיות.
7,140 מילים (כ-22 עמ'), 21 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 68028
ניתוח הדוחות הכספיים הכוללים ארבעה מאזנים ושלושה דוחות רווח והפסד.
12,989 מילים (כ-40 עמ'), 0 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 50417
ניתוח דוחות רווח והפסד ומאזנים של החברה ע"י חישובים כלכליים לצורך בדיקת מצבם הכלכלי של החברה והתאגיד.
5,692 מילים (כ-17.5 עמ'), 1 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 50785
הניתוח הפיננסי, דוח רווח והפסד, קוסמטיקה של מאזנים, ניתוח דוחות כספיים, תזרים מזומנים ומודל אלטמן.
3,101 מילים (כ-9.5 עמ'), 9 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 66022
סקירת ספרות למושגים בחשבונאות פיננסית וניהולית וניתוח פיננסי של חברת MFI ע"ב דוחות רווח והפסד ומאזן החברה.
4,056 מילים (כ-12.5 עמ'), 10 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 50239
הצגת המאזנים, דוחות רווח והפסד, נקודת האיזון וצפי פיננסי.
1,540 מילים (כ-4.5 עמ'), 0 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 62520
בחינת הממצאים מדו"ח רווח והפסד של המפעל ובחינת החלופות.
2,150 מילים (כ-6.5 עמ'), 3 מקורות, 229.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100