היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 68677
בחינת המוזיאון ומוצגיו ואופן הצגת דמותו של בן גוריון.
5,485 מילים (כ-17 עמ'), 6 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 64771
ניתוח דמותו של דוד בן גוריון בין השנים 55-70, ובהשלכות הפוליטיות של פרשת לבון על מעמדו של דוד בן גוריון.
7,929 מילים (כ-24.5 עמ'), 11 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 68710
השקפת עולמן של ההיסטוריוניות, פרופ' דינה פורת ודר' חוה אשכולי-וגמן כפי שבאה לידי ביטוי בהצגת דוד בן-גוריון ויחסו לשואה.
10,900 מילים (כ-33.5 עמ'), 22 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 70047
כיצד גייס והפעיל דוד בן גוריון את ציוני אמריקה לטובת המטרות הציוניות בעשור שקדם להקמת מדינת ישראל?
2,306 מילים (כ-7 עמ'), 8 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 61454
בחינת מדיניותו ומנהיגותו של בן גוריון במשבר זה.
9,646 מילים (כ-29.5 עמ'), 14 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 68703
דיון במדיניות הגרעין של ישראל ובתפיסת עולמו הביטחונית- מדינית של בן גוריון.
19,870 מילים (כ-61 עמ'), 25 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 65758
בחינת היחסים הבינלאומיים של ישראל בראשית שנותיה וחילוקי הדעות בין משה שרת לדוד בו גוריון באששר ליחסי החוץ של ישראל.
12,310 מילים (כ-38 עמ'), 16 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 70581
האם התנהלותו של דוד בן גוריון במהלך קבלת ההחלטות הושפע מהיבט אישי ואישיותי?
6,763 מילים (כ-21 עמ'), 10 מקורות, 249.95 ₪
עבודה מס' 10347
ניתוח כרונולוגי, בן גוריון ורעיון א"י השלמה, תפיסתו של בן גוריון לעומת תנועת העבודה של ימינו.
3,507 מילים (כ-11 עמ'), 10 מקורות, 179.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100