עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>

תוצאות חיפוש "גיל רך":

WordSuggestions
רך רקע כי הרך וכו רק קו רצח ראש

עבודה מס' 62179 SHOPPING CART DISABLED
השוואה בין ילדים בגיל הילדות לעומת גיל ההתבגרות באסטרטגיית איסוף מידע על אחרים, 2003.
על הקשר שבין איסוף מידע להווצרות סטריאוטיפים.
5,364 מילים (כ-16.5 עמודים), 38 מקורות, 274.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן עניינים:
מבוא
איסוף מידע
כללי
תיאוריית האפיסטמולוגיה הנאיבית
תיאורית האישיות הסמויה ((IPT
סקירת תיאוריות
עיבוד מידע
פיאז'ה
התפתחות קוגניטיבית של הילד
תקופת הילדות
תקופת ההתבגרות
סטריאוטיפים והטיות
סיכום
דרכים לשינוי תפיסת הילד באיסוף מידע על אחרים
ביבליוגרפיה


מבוא:
איסוף מידע הוא השלב הראשוני בגיבוש עמדה שהיא למעשה הערכה על אדם אותו אנו רואים
בפעם הראשונה.איסוף מידע שלא כראוי עלול לגרור אחריו יצירת סטריאוטיפים.
אם נבין ונלמד כיצד ילדינו אוספים מידע על אחרים נוכל לנסות ולשנות גישה זו וכך נוכל למנוע
תפיסה סטריאוטיפית, לכן עבודה זו עוסקת באסטרטגיות בהן ילדים אוספים מידע על אחרים.

דוגמא הממחישה את הצורך בשינוי גישת הילדים באיסוף מידע על אחרים ניכרת בידיעה על בית
ספר בדרום הארץ בו התגלה כי ישנה אפליה ברורה כנגד הילדים האתיופים הלומדים בבית ספר זה.
תוך כדי ראיון עם שתי ילדות קטנות מבית הספר הן טענו שהן לא אוהבות את האתיופים בגלל צבע
עורם.
כמו כן, התגלה שהילדים האתיופים יוצאים להפסקות בשעות שונות משאר הילדים.
גילוי זה צריך לעורר את מערכת החינוך שכן יש לטפל בבעיה בדחיפות טרם תחריף לממדים חסרי
תקדים.

בראשית העבודה אציג את נושא איסוף המידע שכן זהו השלב ראשון של תהליך שסופו השפעה של
החברה על רכישה ושינוי של סטריאוטיפים.
בהמשך אציג תיאוריות פסיכולוגיות המדגישות את ההיבט הקוגניטיבי של ההתפתחות וביניהן
תיאוריית עיבוד המידע והתיאוריה של פיאז'ה.
לאחר סקירת התיאוריות אציג את המתרחש מבחינה קוגניטיבית בגיל הילדות ובגיל ההתבגרות.
בהמשך יוצג נושא סטריאוטיפים והטיות שכן זוהי התוצאה השלילית של איסוף מידע לא יעיל.
בסוף העבודה אתייחס לקשר שבין דרך איסוף מידע לבין גיל הילד, תוך ניסיון להציג דרכים לשינוי
תפיסה בדרך איסוף מידע על אחרים של הילדים בגילאים השונים.


 
עבודה מס' 61163 SHOPPING CART DISABLED
ADHD בגיל הרך, 2002.
הקשיים באבחון ובקביעת השכיחות של ADHD בגיל הינקות ובגיל הרך והאפיונים החברתיים והקוגניטיביים הייחודיים לגיל ולמגדר.
7,557 מילים (כ-23.5 עמודים), 40 מקורות, 394.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
שנות הגן מתאפיינות בהתפתחות שפתית, קוגניטיבית, חברתית ומוטורית. גם תהליך הלמידה של ויסות עצמי מתרחש לקראת סוף תקופת הגיל הרך ומשקף את המעבר מחוסר אונים ליכולת. היכולות נעות מההסתגלות למחזור החיים הקבוע של יום ולילה עד היכולת להירגע לאחר שסופקו הצרכים הבסיסיים. בהמשך מתפתחת היכולת לשלוט בצורה יעילה ברגשות ולרכוש בכך שליטה עצמית. ילדים בסוף הגיל הרך אמורים כבר להיות רגישים לסטנדרטים החברתיים של טוב ורע, להיות בעלי היכולת לצפות את תגובות המבוגרים ובכך גם לתכנן את פעולותיהם בהתאם.
המשימה העיקרית בגיל הגן היא רכישת השליטה בהתנהגות אגרסיבית ופיתוח התנהגויות פרו-חברתיות. לפיכך, עד גיל הכניסה לבית הספר ילדים ללא הפרעות התנהגות אמורים כבר לדעת לוסת את התנהגותם ולהתאימה לסביבת בית הספר (Arons et al; 2002).
בניגוד להתפתחות הנורמטיבית המתוארת לעיל ילדים הסובלים מהפרעת קשב וריכוז (attention-deficit/hyperactivity disorder) להלן: ADHD, סובלים למעשה מליקוי התפתחותי בשליטה העצמית. הליקוי מורכב מבעיות בטווח קשב, בשליטה בדחפים וברמת הפעילות. אולם, הבעיות של קשב וריכוז באות לידי ביטוי לא רק בממדים אלו אלא גם באי-יכולתו של הילד לשלוט בהתנהגותו הנוגעת לזמן החולף ולהכיר במטרות ובתוצאות של פעולותיו (1997 ,Barkley).
ילדים בגילאי 5-0 הסובלים מ-ADHD, הם חלק מאוכלוסייה של בעלי הפרעות התנהגות בגיל הרך הנמצאת בסיכון גבוה לבעיות כרוניות כמו עבריינות, צריכת סמים והתנהגות אנטי סוציאלית. הסיכון הגבוה של ילדים בגיל הגן הסובלים מ- ADHD לפתח קו-מורבידיות עם התנהגויות חברתיות אגרסיבית, הפרעה התנגדותית
מרדנית (ODD) והפרעת התנגדות (CD) גורמת גם  לסיכון גבוה יותר לפסיכופתולוגיה, דפיציט בכישורים החברתיים והישגים נמוכים בתחום האקדמי (Shelton et al ,1998).
המפתיע הוא שעל אף גיל ההופעה המוקדם של ההפרעה וההשלכות החמורות של הופעה מוקדמת זו, קיימים באופן יחסי מעט מחקרים המתמקדים ב ADHD בגילאי טרום בית הספר. ייתכן והרתיעה מטיפול ואבחון של ADHD בגיל הרך נובעת מהרתיעה מלתת תרופות, כמו ריטלין, לילדים כל-כך צעירים, מקושי להבחין בין התנהגות הנובעת מגילו הצעיר של הילד לבין הפרעת התנהגות, או מכך שהמאפיינים של ADHD הם בולטים פחות בסביבת הגן מאשר בסביבת בית הספר. עם זאת, כיום חל שינוי במגמה זו וחוקרים ומטפלים מבינים כי הבנה של גורמי החוסן והסיכון בגיל צעיר יכולה לעזור בעיצוב דפוסי אינטראקציה חיוביים כבר בגיל צעיר ובכך להקטין גם את הסיכון להתפתחותם של התנהגויות אנטי סוציאליות בגיל מבוגר יותר.
הקושי במחקר ובטיפול של הפרעות התנהגות בגילאים 5-0 נובע מהשינויים ההתפתחותיים המהירים ביותר החלים בגילאים אלו, מהרלוונטיות של הסביבה המטפלת הדינמית ומהקושי להבחין בין התנהגות נורמלית אשר תחלוף מאליה לבין סימני פתולוגיה. לעתים קרובות, התנהגויות כמו: התקפי זעם, אי-ציות, חוסר קשב ואגרסיביות אשר ניתן לפרש כסימפטומים של ADHD הם למעשה התנהגויות נורמטיביות המשקפות את השלב ההתפתחותי של ילדי גן. לפיכך, חשוב לראות את התנהגותו של הילד בקונטקסט של הגיל ולא רק בקונטקסט של הסימפטום. ככלל, עצם האבחון בגיל זה הוא דו ערכי: מחד גיסא, קביעת אבחנה ברורה ומקובלת בשירותי הבריאות והחינוך הנה תנאי מוקדם לקבלת משאבים טיפוליים וחינוכיים כאחד. כמו כן, פנייה להתערבות מוקדמת לא רק מועילה לילד עצמו, אלא גם מחזירה את תחושת השליטה להורים, אשר עד כה עמדו חסרי אונים מול הבעיות של ילדם. מאידך גיסא, יש חסרונות ברורים לשימת תווית מוקדמת של ADHD, שכן מהימנות האבחנה בגיל זה נמוכה למדי וביטול מאוחר יותר של האבחנה אינו מוחק
את תדמיתו השלילית של הילד בעיני עצמו ובעיני אחרים.
בעבודה זו נסקור את הקשיים באבחון ובקביעת השכיחות של ADHD בגיל הינקות ובגיל הרך ואת האפיונים החברתיים והקוגניטיביים הייחודיים לגיל ולמגדר. בהמשך נסקור את השינוי שחל במעבר מהגן לכיתה א' ואת חשיבותו של הטיפול ההתערבותי בגיל זה.

תוכן העניינים:
מבוא
שכיחות ואבחון ADHD בגילאי 5-0
אפיוני ADHD בגיל הינקות
אפיונים התנהגותיים, חברתיים של ADHD בגיל הרך
אפיונים קוגניטיביים של ADHD בגיל הרך
ADHD בקרב ילדות
ADHD בשנות בית הספר הראשונות
חשיבות הטיפול ההתנהגותי בגיל הגן
סיכום
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 61266 SHOPPING CART DISABLED
סטריאוטיפים מיניים וביטויים בקלטות ווידאו לגיל הרך, 2000.
ניתוח סטריאוטיפים המעוברים בעקיפין דרך קלטות ווידאו חינוכיות לגיל הרך תוך סקירת המושגים בתחום החינוך לגיל הרך ותיאוריות הנוגעות לג'נדר ולתפקידים בין המינים.
12,698 מילים (כ-39 עמודים), 17 מקורות, 219.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודה זו, אסקור את הסטריאוטיפים המיניים הנרכשים באמצעות צפייה בקלטות וידאו  והמהווה בסיס לחברות לתפקידי מין בגיל הרך, תוך התמקדות בגילאים שנתיים עד חמש,  כאשר, שתי שאלות מחקר יעסיקו אותי בעבודה זו: האחת, האם קלטות ווידאו לילדים, אשר פונקציונלית מיועדות ללימוד פעולות התפתחויות באמצעות שירים והפעלות, מעבירות גם סטריאוטיפים מיניים?.  שאלת מחקר נוספת תהיה: כיצד, אם כן,  באים לידי ביטוי סטריאוטיפים מיניים בקלטות ווידאו לילדים?
השערות המחקר שלי הן כי בקלטות ווידאו לילדים, אשר מטרתן להעביר באופן חוויתי, תוך שירה ומשחק, מיומנויות בסיסיות לילדים, מועברים גם סטריאוטיפים מיניים.
סטריאוטיפים אלו באים לידי ביטוי בארבעה אופנים: באמצעות הלבשה בלבוש סטריאוטיפי שונה את הבנים לעמת הבנות, באמצעות העדפת צעצועים וסוגי משחק סטריאוטיפים לבנים ובנות, באמצעות הצגת התנהגות שונה לבנים ובנות ולבסוף, באמצעות ייחוס תפקידים שונים לבנים ובנות.

באמצעות ניתוח תוכן של מספר קלטות וידאו ארצה להראות כיצד תוכניות ווידאו מנציחות את ההבדלים בין המינים בכך שמשעתקות את סכמת המין ומקבעות את התיוג המיני השונה לבנים ובנות.  בתהליך התפתחותם, ברכישת הזהות המינית, ילדים רוכשים אינפורמציה מסוכני חברות שונים וכך מקבעים להם סכמות מין המנחות אותם להתייחסות דיפרנציאלית לגורמים בסביבתם. קיבוע של סטריאוטיפים בשלבים אלו ינחה את הילדים בגילאים צעירים (שנתיים ועד חמש) לצבירת אינפורמציה שתנחה אותם להתייחסות סכמתית מסוימת , שונה לבני מינם ואחרת לבני\ בנות המין השונה.

בגוף העבודה ארצה להציג מספר קטעים מקלטות ווידאו - שירים, תיאורי מחזה או משחק ובאמצעותם להדגים סטריאוטיפים המועברים לילידם הצופים בתוכניות אלו.
הסטריאוטיפים מאפשרים צבירת אינפורמציה שאינה נכונה מציאותית ובכך לקיבוע סכמה קוגניטיבית מסוימת שמנחה את הבניית זהותם המינית של ילדים בגיל הרך .

תוכן העניינים:
מבוא
מסגרת מושגית:
         1. הזהות המינית ועיצובה
         2. סטריאוטיפ מיני
         3. סכמת מין
         4. חברות
         סיכום המסגרת המושגית
מתודולוגיה מחקרית
ממצאים וניתוח
דיון ומסקנות
סיכום
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 65075 SHOPPING CART DISABLED
הקשר בין האם לילדה כגורם בהפחתת חרדת הנטישה בגיל מבוגר, 2000.
מה חוזק ההשפעה של התקשורת בגיל הרך על פחדים בגיל ההתבגרות.
7,159 מילים (כ-22 עמודים), 17 מקורות, 262.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מטרת חיבור זה הוא לבדוק מה חוזק ההשפעה של התקשורת בגיל הרך על פחדים בגיל ההתבגרות.
ידוע הוא כי ילדים מגיבים לגירויים סביבם, והגירויים המסיביים ביותר הם מהוריהם. לעיתים ילדים אינם חשופים לגירויים אלו בהיעדר הורה אחד או שהם נחשפים לגירויים שליליים כגון הכאות או השפלות וחוסר התייחסות. התגובות יכולות להיות שונות, תלוי בתפיסה והמשגה של הילדים.
בעיות בעצוב דמותו של הנער נוצרות לא רק בשל גילו הצעיר ובשל חוסר ידיעתו את מהות החיים, אלא גם בשל המסגרת המשפחתית בה הוא חי והמשמשת לו דוגמא חיה להתנהגות חברתית ומוסרית. בעיות במסגרת זו יכולות להיות רבות, ואחת הבעיות היותר נפוצות היא בעיית הקשר עם ההורים, ובעיקר היפרדות עקב סכסוך בהם ההורים רבים בניהם, הדבר שללא ספק משפיע על המתבגר.
הבעיות העלולות להיווצר אצל מתבגרים כאלו הם בכל תחומי החיים: בעיות חברתיות והסתגלויות, בעיות רגשיות (רגשות אשם או רגשות נחיתות) ופועל יוצא מכל אלו הן גם בעיות לימודיות. מעט מאוד ידוע על בעיות המתלוות אל תחום הבגרות עצמה, אם כי אין ספק כי הדבר מותיר את רישומו במידה כלשהי לשנים ארוכות.

סגנון המחקר הוא סקר, המחקר יערך ע"י חלוקת שני שאלונים באמצעות הדואר.
בפועל חילקתי כ- 50 שאלונים, והוחזרו לי 32 שאלונים.

ראשי פרקים
1 הקדמה
2 הקדמה- הקשר בין האם לילדיה
2.1 חוסר תקשורת
2.2 תקשורת שלילית
3 רקע תיאורטי
3.1 השפעות על גיל ההתבגרות
3.2 מהו פחד
3.3 גורמי הפחד ואפיוניהם
3.4 חרדה מפני נטישת התינוק
4 מחקר אמפירי
4.1 השערות המחקר
4.2 שיטת המחקר
4.3 הליך המחקר
4.4 כלי המחקר
4.5 תוצאות ודיון בהן
5 סיכום העבודה
6 ביבליוגרפיה
נספח - השאלון שהועבר

מתוך העבודה:
מושכל ראשון בהסברת הנושא לילד ובתקיפה נכונה של הבעיות הוא המשגת המונחים והמצב הקיים על מנת שהמתבגר ידע לקראת מה הוא הולך, מהם התנאים המשפחתיים החדשים בהם הוא יהיה נתון וכיו"ב.
אחד מהשגי ההמשגה הוא הסרת הערפל וחוסר הבהירות שבו נתון הילד ובעקבות זאת הסקת תחושת המתח והאיום. מתבגרים רבים נתונים לפחדים ומקצתם נמצאים במצב של בהלה. המשגה טובה של הסיבתיות לגירוים מתבטאת בכך שהמתבגר אינו רואה את עצמו אחראי, אינו מקשר בין התנהגויותיו להתנהגות ההורים כלפיו, או בין משאלותיו הכמוסות להעלמות אחד ההורים. הוא צריך להבין כי יחס הוריו אינו תלוי בו, והוא פועל יוצא של אי התאמה בניהם, של עימותים ושל בחירתם להיפרד זה מזו.
 
עבודה מס' 66938 SHOPPING CART DISABLED
הקשר בין ויסות רגשי בגיל הגן למערכת העצבים האוטונומית, 2004.
הקשר שבין יכולת הויסות הרגשי של הילד בגיל הגן לתפקוד מערכת העצבים האוטונומית שלו, ובפרט למדדים של קצב הלב.
4,816 מילים (כ-15 עמודים), 59 מקורות, 439.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
ויסות רגשי הוא התהליך שבו הפרט משפיע על הרגשות שהוא חווה ועל הביטוי שלהם. תהליך זה עשוי לכלול שינויים במשך הרגש, בעוצמתו, ובתגובות התנהגותיות, קוגניטיביות, או פיזיולוגיות המתלוות לרגש. היכולת להגיב רגשית ולווסת את התגובה הזו קשורה גם לתהליכים פיזיולוגיים ומספר מדדים של מערכת העצבים האוטונומית, בראשם ה-Heart Period וה-Vagal Tone, נמצאו קשורים ליכולת זו. במחקר זה נבחן הקשר שבין הויסות הרגשי לבין מדדי מערכת העצבים האוטונומית, כאשר ההשערה הייתה כי רמת בסיס נמוכה יותר של VT תהיה קשורה לויסות רגשי טוב יותר. על מנת לבחון את ההשערה, העברנו ל-121 ילדי גן משחק מחשב אשר בחן את רמת הויסות הרגשי שלהם, במדידה תוך-נבדקית, וקצב הלב שלהם נמדד בזמן מנוחה. בהתאם להשערה, נמצא קשר בין יכולת לויסות רגשי למדדי מערכת העצבים האוטונומית, ובנוסף נמצא הבדל בין המינים בהקשר זה. נראה כי קשר זה עשוי לתרום להבנת ההבדלים הבינאישיים בהתנהגותם של ילדים. עם זאת, יש עדיין מקום לבחון כיצד קשר זה מתהווה ואילו משתנים משפיעים עליו. נראה שמין וגיל הם משתנים שכדאי לבחון בהקשר זה.

תוכן עניינים:
תקציר
מבוא
שיטה
נבדקים
כלים
קצב לב
תוצאות
דיון
ביביליוגרפיה

הערת מערכת: כלי המחקר (משחק מחשב, שאלונים) אינם מצורפים לעבודה.

מתוך העבודה:
תיאוריות רבות התפתחו סביב הנושא של רגשות. למרות שאין קונצנזוס לגבי ההגדרה של רגש, על פי התיאוריות המקובלות בתחום, החולקות השפעה ניאו-דרוויניסטית, רגשות הם נטיות תגובה ביולוגיות שהתפתחו בבני אדם בגלל הערך ההישרדותי שלהן. למעשה, הרגשות הם סוג של מערכת תגובתית מהירה ומקיפה, שמקנה משמעות לרצף החוויות ;אלו הם הכלים באמצעותם אנו מעריכים חוויות ומתכוננים לפעולה בסיטואציות שונות (Cole et al., 2004).
רגשות ממלאים תפקיד חשוב בחייהם של אנשים. הם מסייעים לאנשים להגיב בצורה מתאימה לדרישות הסביבה, וכן להתמודד עם אתגרים, מעברים ומשברים. לאופן שבו אנשים מווסתים רגשות יש השפעה מהותית על הסתגלותם בטווח המיידי והרחוק (Westphal & Bonanno, 2004).
 
עבודה מס' 67346 SHOPPING CART DISABLED
היחסים בין הבנים לבנות בראשית גיל ההתבגרות, 2006.
השפעת ראשית גיל ההתבגרות על יחסי בנים בנות בכיתה ה', וכיצד מתמודדים עימה התלמידים והמורה.
4,381 מילים (כ-13.5 עמודים), 5 מקורות, 164.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בסביבות גיל 11 - 12 מתחילים שינויים פיזיים וקוגניטיביים הגורמים לשינויים נפשיים וחברתיים בקרב בנים ובנות. השינויים הללו מאפיינים את תקופת גיל ההתבגרות. בתקופה זו חלים שינויים רבים בפרק זמן קצר. רוב המתבגרים חשים בלבול, תסכול, בעיות ביחסים עם ההורים. המתבגר זקוק בתקופה זו להרבה תמיכה, לכן לקבוצת השווים יש תפקיד חשוב מאד בתקופת ההתבגרות.
בסקירה זו אנסה לענות על השאלות: מהי השפעת ראשית גיל ההתבגרות על יחסי בנים בנות בכיתה ה וכיצד מתמודדים עימה התלמידים והמורה?
אדון בשאלה מהי תקופת ההתבגרות לפי תפיסות שונות. אבדוק מהם השינויים הפסיכולוגיים, פיזיים, קוגניטיביים וחברתיים המאפיינים את תקופת ההתבגרות.
אתייחס ליחסים בין המתבגרים ואבין מהי החשיבות של קבוצת השווים וסוכני חברות נוספים עבור המתבגר בתקופת ההתבגרות.

תוכן עניינים
פרק 1: מבוא
פרק 2: תקופת ההתבגרות
2.1. גישות תיאורטיות להבנת גיל ההתבגרות
2.2. השלכות פסיכולוגיות
2.3. ההתפתחות הקוגניטיבית
פרק 3: היבטים קוגניטיביים
3.1. הבדלי מין במיניות
3.2. שינויים בגישות למין ובהתנהגות המינית
3.3. התפתחות קוגניטיבית ומוסרית
פרק 4: התפתחות גופנית
4.1. שינויים גופניים
4.2. שינויים התנהגותיים
4.3. השלכות פסיכולוגיות וחברתיות
פרק 5: התפתחות חברתית
5.1. שינויים חברתיים
5.2. מתבגרים ובני גילם
5.3. התאמה לתרבות השווים
5.4. השפעות הורים לעומת השפעות שווים
5.5. קשרי חברות והתפתחות הזהות
5.6. המונים וקליקות
5.7. ידידויות
5.8. נערים ונערות בצוותא
פרק 6: המתבגרים ובני גילם
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
2.1. גישות תיאורטיות שונות להבנת גיל ההתבגרות (סולברג, תשנ"ז)
תקופת ההתבגרות מאופיינת בתנודות חריפות בתגובות האמוציונאליות של המתגבר. לפי התיאוריה הפסיכואנליטית התגובות האלה נובעות מהתחזקותם של הדחפים היצריים כתוצאה מהשינויים הגופניים המלווים את ראשיתה של תקופת ההתבגרות.המתבגר צריך להתמודד כעת עם התעוררות מחודשת של משאלות יצריות חזקות, שמכניסות אותו למצב של חרדה, מתח וחוסר שקט נפשי. הלחצים החזקים מצד הסתמי מצריכים את ה"אני" לגייס מנגנוני הגנה מיוחדים כדי לנסות להתמודד עם הקונפליקטים הרבים שתקופת ההתבגרות מציבה בפני המתבגר. במהלך תקופת ההתבגרות אפשר לראות לא פעם גילויים של חוסר הסתגלות וחוסר יציבות נפשית, והדברים יכולים להתבטא בתנודות חריפות במצב רוחו של המתנגד, בתגובות דיכאוניות.
 
עבודה מס' 66807 SHOPPING CART DISABLED
גיל ההתבגרות והשימוש בסמים, 2006.
בדיקת הקשר בין תקופת גיל ההתבגרות 16 -18, לבין העמדה החיובית לשימוש בסמים.
1,439 מילים (כ-4.5 עמודים), 6 מקורות, 153.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו תתייחס לקשר בין תקופת גיל ההתבגרות 16 -18, לבין העמדה החיובית לשימוש בסמים. לשם כך חולק שאלון ל 20 נשאלים בגילאי 16 - 18, שאלון העוסק בעמדות לגבי השימוש בסמים.

השערת המחקר: יש קשר חיובי בין גיל ההתבגרות בגילאי 16 - 18, לבין הדעה החיובית לשימוש בסמים.
שיטת נבדקים: חולק שאלון בנושא "עמדות לגבי השימוש בסמים" ל- 20 נשאלים, בני נוער בגילאי 16 -18 אשר לומדים בכותיות י' עד י'ב. על השאלון ענו עשרה בנים ועשר בנות.

(הערת מערכת: השאלון אינו מצורף לעבודה)

תוכן עניינים:
מבוא
השערת העבודה
שיטת נבדקים
תוצאות המחקר
דיון
רשימה ביבליוגרפית

מתוך העבודה:
לפי יפרח(2002), תחילת ההתבגרות מוגדרת ביולוגית בהתאם להתפתחות ההורמונלית(בד"כ גילאי 11-12), סיום ההתבגרות משתנה מחברה לחברה עם הגעת המתבגר לעצמאות כלכלית, חברתית, תפקודית ומשפחתית.בארץ, עם הגיוס לצבא מתחיל שלב סיום ההתבגרות.
גיל ההתבגרות הוא תקופה של חיפוש ריגושים,הנער זקוק לגירויים רבים, נוטה להרפתקנות ולנטילת סיכונים, ומחפש התנסויות חדשות ובלתי שיגרתיות, נוטה להתגרות בחוק.ביטוי לחיפוש ריגושים- שימוש בסמים.(טוראל, גומפל, זולטי, ויינוקר, בנעים, ושניידרמן, 2000).
 
עבודה מס' 70077 SHOPPING CART DISABLED
מנהיגות של גננות בחינוך לגיל הרך , 2013.
שינויים בדפוסי המנהיגות של גננות בחינוך לגיל הרך משנות ה-80 ועד ימינו (סקירת ספרות).
5,578 מילים (כ-17 עמודים), 28 מקורות, 252.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו באה להציג את השינויים שחלו בתפיסת התפקיד של הגננת כמנהיגה חינוכית, משנות ה- 80 ועד ימינו.
סקירת הספרות כוללת התייחסות למושג ה"מנהיגות החינוכית" והגלגולים השונים שעבר, ועודנו עובר, ובהמשך ניתוח של מושג זה בהקשר הפרטי של גני ילדים ותפקיד הגננת כמנהיגה חינוכית. לאחר מכן כוללת העבודה סקירה קצרה של ההיסטוריה של גני הילדים וכיצד התעצב תפקיד הגננת עד שנות ה- 80, ובהמשך מיוחד פרק נפרד לכל עשור- שנות ה- 80, שנות ה- 90 ושנות האלפיים, בהם חל השינוי המשמעותי ביותר בתפיסת הגננת כמנהיגה חינוכית. לבסוף מציגה העבודה דיון ומסקנות על סמך המחקרים שנסקרו, ובהתאם לשאלת המחקר- מהם השינויים המרכזיים בתפיסת הגננת כמנהיגה חינוכית משנות ה- 80 ועד ימינו.

תוכן עניינים:
מבוא
סקירת ספרות:
-מנהיגות חינוכית מהי
-מנהיגות חינוכית של גננות לגיל הרך
-ההיסטוריה של גני הילדים בישראל
-תפיסת תפקיד הגננת בשנות ה- 80
-תפיסת תפקיד הגננת בשנות ה- 90
-תפיסת תפקיד הגננת בשנות ה- 2000
דיון ומסקנות
רשימה ביבליוגרפית

מתוך העבודה:
אחר כך, בשנות העשרים והשלושים, השתלטה גישת "הניהול המדעי" ובעקבותיה הגיעו "הניהול העסקי" ו"הניהול הביצועי". היה זה ניסיון ללמוד ניהול מנקודת מבט של מקצועיות ניהולית, במידה רבה בהשפעת ההתפתחות שחלה בתחום חדש - מינהל עסקים. בנקודת זמן זו הופיעו לראשונה קורסים בהכשרת מנהלים. (ענבר, 2009).
 
עבודה מס' 70225 SHOPPING CART DISABLED
השפעת אובדן הורה על ילדים בגיל הרך, 2013.
האם קיים הבדל בין אובדן אב לאובדן אם? מהו ההבדל המגדרי בסוגיית האובדן? מהם הקשיים הניצבים בפני היתום בגיל הרך? ומהן דרכי ההתמודדות בתהליך שיקום ההסתגלות למציאות החדשה?
10,371 מילים (כ-32 עמודים), 35 מקורות, 329.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
אובדן הורה בגיל הרך הינו נושא רחב ביותר, ומכלל האפשרויות שבחנתי החלטתי להתמקד ולהעמיק בשאלת החקר הבאה: כיצד ישפיע אובדן הורה על ילד בגיל הרך? ובשאלות הנגזרות מכך: האם קיים הבדל בין אובדן אב לאובדן אם? מהו ההבדל המגדרי בסוגיית האובדן? מהם הקשיים הניצבים בפני היתום בגיל הרך? ומהן דרכי ההתמודדות בתהליך שיקום ההסתגלות למציאות החדשה?
בחרתי להעמיק דווקא בנושא זה מכיוון ואנו חיים במדינה רווית מוות לא טבעי - אנו כל הזמן פוגשים בחיים היומיומיים שלנו ילדים שאיבדו הורה במלחמות, בפיגועי טרור, בתאונות דרכים וכדומה, ועל כן, יש חשיבות גבוהה לחקור את הנושא כדי לדעת לתת מענה, סיוע ותמיכה לילדים הללו באשר נפגוש בהם. סוגיית אובדן ההורה מוכרת לנו מעיקר מסביבתנו הקרובה, אך בכל העולם ילדים מאבדים את הוריהם מדי יום ולכן הנושא מעורר סקרנות גם בקרב חוקרים רבים ברחבי העולם ולא רק בישראל - ועל כן בחרתי לבסס את עבודת המחקר שלי על מחקר ספרותי, מכיוון שישנם מקורות מידע בלתי נדלים לנושא הכל כך מעניין והכל כך חשוב הנ"ל.
בפרק הראשון של העבודה אסביר את חשיבותה של המשפחה כיחידת ההשתייכות הבסיסית הראשונה שהילד משתייך אליה, בכך שהיא מהווה את המסגרת ההכרחית להתפתחותו התקינה. ישנם תפקידים ייחודיים המיוחסים לכל אחד משני ההורים בחיי הילד, כך שהפנמתם מסייעת בבניית חלקים שונים באישיותו. על רקע נתוני יסוד אלו הקשורים למרכזיות המשפחה בחיי הילד, וחשיבותה הרבה של היחידה המשפחתית השלמה לבריאות נפשו של הילד, אנסה להעביר את הזעזוע והמשבר הנורא שאותו חווה הילד הרך עקב אובדן אחד מהוריו.
בפרק השני של העבודה אפרוס את התגובות וההשלכות של אובדן ההורה על הילד ברבדים שונים. החל מחוסר רגשי עמוק שגורם לערעור הילד בתחומי הנפש, ההתנהגות והמצב הפיזיולוגי וכלה במצב החברתי.
בפרק השלישי של העבודה אציג את המשגת המוות והשפעתה על הסתגלות תקינה לאובדן. המשגת המוות הינה תהליך התפתחותי הכולל הכרה במרכיבים: אי הפיכות המוות, סופיות המוות, סיבתיות המוות, הכרחיות המוות והזקנה כבת לוויה למוות. רק קבלה של עובדת המוות מאפשרת קבלה אמוציונאלית, כלומר, המשגת המוות מאפשרת עיבוד רגשות נכון, מפחיתה את רמת החרדה ומסייעת להתאבלות תקינה ולהתארגנות נכונה במציאות החדשה של חיי היתום.
בפרק הסיכום אציג את מסקנותיי מתהליך המחקר וכן אענה על שאלת המחקר והשאלות הנלוות שהעלתי במבוא.

תוכן עניינים:
מבוא
1. מבנה וחשיבות התא המשפחתי בעולמו של הילד
1.1 חשיבות התא המשפחתי להתפתחות התקינה של הילד
1.2 עיצוב האישיות באמצעות הליך ההזדהות עם ההורים
1.2.1 תפקיד האב בחיי הילד
1.2.2 תפקיד האם בחיי הילד
2. השפעת אובדן ההורה על הילדים
2.1 מצב משבר בשל אובן אדם קרוב
2.1.1 אובדן אב
2.1.2 אובדן אם
2.2 תגובות הילדים לאובדן הורה
2.2.1 חרדה ופחת מפני המוות
2.2.2 חוסר אונים ותחושת נטישה
2.2.3 דיכאון
2.2.4 רגשות אשם
2.2.5 בריחה והכחשה
2.2.6 כעס ותוקפנות
2.2.7 בושה ונחיתות
2.3 קשיי הסתגלות היתום
2.3.1 קשיים בתחום הרגשי-אישיותי
2.3.2 קשיים בתחום החברתי
2.3.3 קשיים בתחום הלימודי
2.4 סיבות אפשריות להעצמת קשיים של יתומים בתחומי התפקוד השונים
3. הסתגלות היתום בגיל הרך באמצעות המשגת המוות
3.1  השפעת גיל היתום על ההתמודדות
3.2 תהליך ההמשגה לפי גילאים
3.3 ההיבטים המרכזיים של מושג המוות לצורך תקינות האבל
3.3.1 אי הפיכות המוות
3.3.2 סופיות המוות
3.3.3 סיבתיות המוות
3.3.4 הכרחיות המוות
3.3.5 הזקנה כבת לוויה למוות
3.4 הבנת מושג המוות בגילאי הגן
3.5 חשיבות המשגת המוות להסתגלות תקינה
3.5.1 הקשר בין המשגת המוות לחרדה
3.6 ההתאבלות והשפעתה על ההמשגה ועל ההסתגלות
3.6.1 תרומתה של ההתאבלות להסתגלות תקינה
3.7 תהליך עיבוד האבל אצל ילדים
3.8 הודעה על המוות
4. דיון ומסקנות
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
בתחילת חיי הילד שייך האב לעולמו החיצוני, בנוסף, דמות האב נתפסת אצלו בתחילת חייו כניתנת להחלפה. על ידי נכונות הילד להזדהות עם האב פועלת המגמה להתרבות. הילד הופך את דמות האב לחלק ממנו נוסף לדמות האם. על ידי קליטת האב מתרחב עולמו (כהן, 2007).
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/06/2017
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>