היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 62871
דיווח על תצפיות שנעשו בטקסי ברית מילה.
2,980 מילים (כ-9 עמ'), 4 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 65469
תפיסת חז"ל את ברית המילה על רקע היחס של הסביבה הנכרית לערלה ולמילה ובהקבלה לדברים המופיעים בברית החדשה ביחס למילה.
3,953 מילים (כ-12 עמ'), 10 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61520
הגורמים להחלטת הורים המבצעים את מצוות המילה (הצעת מחקר).
4,405 מילים (כ-13.5 עמ'), 12 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 64799
התייחסות לדת, חברה, מעמד, מדיניות, יחסים בין אנשים.
8,162 מילים (כ-25 עמ'), 29 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 62912
8,956 מילים (כ-27.5 עמ'), 19 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 62923
אירועי הקמת מחנות הסגר לאזרחי ארצות הברית היפנים.
5,614 מילים (כ-17.5 עמ'), 17 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 32636
האינטרסים שהובילו להקמת הברית (כחלק מן "המלחמה הקרה"), מהות הברית, ההתנגדות לה ופירוקה.
2,850 מילים (כ-9 עמ'), 18 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 70422
בחינת קשרי הגומלין בין נשיאי ארצות הברית לדורותיהם לסוכנות הביון של ארצות הברית.
9,841 מילים (כ-30.5 עמ'), 7 מקורות, 274.95 ₪
עבודה מס' 20193
הצגת רקע לאימפריה העותומנית ולמצבה הכלכלי, סקירת מושג המילת באימפריה העות', התפתחותו ההיסטורית, המינהלית ועוד.
5,285 מילים (כ-16.5 עמ'), 11 מקורות, 252.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100