היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 68007
תיאור המאבק וההבדלים בין החיים הציבוריים של דור ההורים ביצירת שלו הבאה על חשבון החיים הפרטיים, והעדפת העולם הפרטי על הציבורי בדור הבנים. העבודה עוסקת בכל ששת הרומנים הראשונים של שלו.
50,811 מילים (כ-156.5 עמ'), 140 מקורות, 665.95 ₪
עבודה מס' 23059
העבודה עוסקת בתפיסתו של ר' מאיר אלדבי בענין השכר והעונש בעולם הבא.
4,733 מילים (כ-14.5 עמ'), 23 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 40157
גישות היהדות ודעתם של שני הרבנים.
5,036 מילים (כ-15.5 עמ'), 8 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 61089
בחינת ההשפעות השונות של הטלויזיה על הילד.
2,986 מילים (כ-9 עמ'), 8 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 61348
סקירת התמורות באורח חיי הבדווים מאז התקופה העותומאנית ועד ימינו אלה, תוך התמקדות בשני תחומים - המגורים וחיי המשפחה וחינוך הילדים.
11,261 מילים (כ-34.5 עמ'), 39 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 20630
סקירת חיי העבדים, השוני בחיים החברתיים של הלבנים והשחורים, המאבק לחירות ועוד.
5,093 מילים (כ-15.5 עמ'), 9 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 66558
כיצד מייצג הפרט [מריו] את החברה האינדיאנית ומה ניתן ללמוד מאורח חייו המתואר בראיון, לגבי חיי האינדיאנים בספוטקס?
5,718 מילים (כ-17.5 עמ'), 12 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 41201
התפתחות הקבלה בצפת, חיים ויטאל ותורת האר"י והקדמתו של ויטאל לספר "עץ החיים".
3,701 מילים (כ-11.5 עמ'), 15 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 66064
האם קיים קשר בין משמעות החיים ושימוש בסמים בקרב מתבגרים?
5,916 מילים (כ-18 עמ'), 14 מקורות, 361.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100