היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 64691
ניסיון להראות שמשכון חלק יחסי של שותף בזכות הבעלות בנכס, מעלה לדיון נושאים מורכבים, עיונית ומעשית, מאשר משכון החלק השלם ע"י הבעלים.
5,853 מילים (כ-18 עמ'), 26 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 60178
עבודה זו דנה בשאלה מדוע דחו בעלות הברית בשנת 1944 את בקשותיהם של מנהיגי היהודים להפציץ את תאי הגז והמשרפות באושוויץ ואת מסילות הברזל שהוליכו אליה?
9,532 מילים (כ-29.5 עמ'), 4 מקורות, 299.95 ₪
עבודה מס' 70514
האם רמת שביעות הרצון של העובדים משפיעה על איכות שירות הלקוחות בחברות בעלות מוקדי שירות?
4,238 מילים (כ-13 עמ'), 20 מקורות, 186.95 ₪
עבודה מס' 64611
האם יש הצדקה מוסרית לקיומו של פיקוח ציבורי על בעלות עסקי התקשורת בישראל.
13,795 מילים (כ-42.5 עמ'), 40 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 70460
האם בעלות מרוכזת או מבוזרת בחברה משפיעה על רווח החברה וכיצד?
3,387 מילים (כ-10.5 עמ'), 24 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 70367
סקירת תיאוריית חסכון בעלויות עסקה שפותחה ע"י Coase ובהמשך הורחבה על ידי Williamsom.
2,279 מילים (כ-7 עמ'), 17 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 41642
רקע, התפתחות ההפרעות והגורמים התורמים להגברת ההפרעות.
1,705 מילים (כ-5 עמ'), 8 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 60092
דיון בנושא ובחינת הדין האמריקאי.
3,178 מילים (כ-10 עמ'), 10 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 64039
סקירת ריכוזיות המדיה בידי תאגידי תקשורת גלובליים
2,297 מילים (כ-7 עמ'), 13 מקורות, 191.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100