היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 65781
סיכום של שלושה מאמרים בנושא והשוואה בינהם.
2,222 מילים (כ-7 עמ'), 3 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 61012
סקירת הנושא תוך כוונה לטעון כי יחסי העבודה אמורים להיות אחידים, מבחינת כלליות חוקי ההעסקה.
7,916 מילים (כ-24.5 עמ'), 38 מקורות, 421.95 ₪
עבודה מס' 61025
השוואה בין שלוש יצירות העוסקות בנושא הפנים.
7,087 מילים (כ-22 עמ'), 9 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 61088
הכנת פעילויות בנושא ודיווח על אופן העברתן.
4,472 מילים (כ-14 עמ'), 0 מקורות, 253.95 ₪
עבודה מס' 61099
סקירת דיני השליחות, תוך מתן דגש על ההסדרים הסטטוטוריים החלים בנושא זה בדין הישראלי.
1,532 מילים (כ-4.5 עמ'), 3 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 61090
בחינת הנושא באמצעות אורח החיים של שתי חברות תרבותיות בגינאה ובסמואה.
6,091 מילים (כ-18.5 עמ'), 4 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 60998
מהו הסדר הראוי של אחריות הורים כלפי מי שניזוקו מהתנהגותם המסוכנת של ילדיהם הקטינים.
1,559 מילים (כ-5 עמ'), 6 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 60993
בחינת הנושא באמצעות שני אלמנטים מרכזיים בתפקוד הממשלה - חקיקת חוקים והקצאה כספית לשירותים החברתיים מתוך תקציב המדינה.
5,160 מילים (כ-16 עמ'), 15 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 60972
בחינה, באמצעות נתונים סטטיסטיים, של נושא אפליית נשים בכלל ומנהלות בפרט בישראל .
5,196 מילים (כ-16 עמ'), 26 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100