היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 60998
מהו הסדר הראוי של אחריות הורים כלפי מי שניזוקו מהתנהגותם המסוכנת של ילדיהם הקטינים.
1,559 מילים (כ-5 עמ'), 6 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 60993
בחינת הנושא באמצעות שני אלמנטים מרכזיים בתפקוד הממשלה - חקיקת חוקים והקצאה כספית לשירותים החברתיים מתוך תקציב המדינה.
5,160 מילים (כ-16 עמ'), 15 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 61012
סקירת הנושא תוך כוונה לטעון כי יחסי העבודה אמורים להיות אחידים, מבחינת כלליות חוקי ההעסקה.
7,916 מילים (כ-24.5 עמ'), 38 מקורות, 421.95 ₪
עבודה מס' 65781
סיכום של שלושה מאמרים בנושא והשוואה בינהם.
2,222 מילים (כ-7 עמ'), 3 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 61088
הכנת פעילויות בנושא ודיווח על אופן העברתן.
4,472 מילים (כ-14 עמ'), 0 מקורות, 253.95 ₪
עבודה מס' 61025
השוואה בין שלוש יצירות העוסקות בנושא הפנים.
7,087 מילים (כ-22 עמ'), 9 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 70133
סקירה של נושא האלימות המקוונת, ודרכי ההתמודדות של ההורים ומערכת החינוך עם תופעה זו.
7,455 מילים (כ-23 עמ'), 39 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 60981
סקירת מקורות בנושא היחס לחלום בשלושה סוגי תרבויות.
3,098 מילים (כ-9.5 עמ'), 24 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 69357
סקירת הנושא ובחינת אמפירית של השאלה עד כמה מושפעת שביעות הרצון של עובד אשר אכפת לו מאיכות הסביבה בחיי היום יום מהאכפתיות לאיכות הסביבה במקום עבודתו.
14,927 מילים (כ-46 עמ'), 15 מקורות, 604.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100