היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 67364
השפעת מלחמת איראן עיראק, 1980-1988, על תפיסת הביטחון העיראקית.
4,885 מילים (כ-15 עמ'), 13 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 70101
עד כמה מגביל ביטחון המדינה את חופש הביטוי ועד כמה חופש הביטוי נפגע עקב כך.
14,985 מילים (כ-46 עמ'), 48 מקורות, 659.95 ₪
עבודה מס' 66836
הקונפליקטים בין מערכת הביטחון לבין אלו המצדדים באידיאולוגיה של צדק סביבתי, ובדיקה האם קייימת שחיקה בלאומיות והמיליטריזם לטובת אידיאולוגיות אחרות.
10,311 מילים (כ-31.5 עמ'), 27 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 68065
סקירה של החוקים בתחום זה ויישומם על ידי מערכת הביטחון הסוציאלי.
6,679 מילים (כ-20.5 עמ'), 21 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 68418
האם ובאיזה מידה השפיעו השינויים שחלו בעשורים האחרונים בזירה הפנימית, האזורית והבינלאומית, על תפיסת הביטחון של סעודיה- הן מבחינת תפיסת האיום והן מבחינת המענה.
10,653 מילים (כ-33 עמ'), 68 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 69543
הצגת האיום האיראני על מדינות המפרץ וסקירת תפיסת הביטחון ודרכי התמודדותן עם האיום.
9,776 מילים (כ-30 עמ'), 16 מקורות, 665.95 ₪
עבודה מס' 67396
ניתוח המקרה תוך התייחסות לתיאוריות העוסקות בקבלת החלטות בנושא ביטחון לאומי ולמקרים נוספים בארץ ובעולם.
9,290 מילים (כ-28.5 עמ'), 23 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 69312
כיצד השפיעה מלחמת יום הכיפורים על על תפיסת הביטחון של סוריה עד שנת 1982.
9,228 מילים (כ-28.5 עמ'), 40 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 50318
חלופות למסגרת מדינית פלסטינית, היבטי ביטחון בישות הפלסטינית, תפיסת האיום הישראלי וההיבט האיזורי.
9,632 מילים (כ-29.5 עמ'), 20 מקורות, 252.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100