היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 31215
סקירה של הקשר בין הגורמים, האינטרסים המשותפים והמנוגדים, תפקיד התקשורת, הקונצנזוס הביטחוני ודוג' ממלחמות.
4,410 מילים (כ-13.5 עמ'), 11 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 69543
הצגת האיום האיראני על מדינות המפרץ וסקירת תפיסת הביטחון ודרכי התמודדותן עם האיום.
9,776 מילים (כ-30 עמ'), 16 מקורות, 665.95 ₪
עבודה מס' 50480
בדיקת ההשערה כי תיקון הליקויים בצה"ל הוא טוב יותר מאשר במשרד הביטחון.
5,881 מילים (כ-18 עמ'), 18 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 50318
חלופות למסגרת מדינית פלסטינית, היבטי ביטחון בישות הפלסטינית, תפיסת האיום הישראלי וההיבט האיזורי.
9,632 מילים (כ-29.5 עמ'), 20 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 69943
בדיקת ההשפעה של ביטחון היתר בקרב המשקיעים על נפח פעילותם ועל ביצועיהם לטווח הארוך.
7,756 מילים (כ-24 עמ'), 13 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 66836
הקונפליקטים בין מערכת הביטחון לבין אלו המצדדים באידיאולוגיה של צדק סביבתי, ובדיקה האם קייימת שחיקה בלאומיות והמיליטריזם לטובת אידיאולוגיות אחרות.
10,311 מילים (כ-31.5 עמ'), 27 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 67396
ניתוח המקרה תוך התייחסות לתיאוריות העוסקות בקבלת החלטות בנושא ביטחון לאומי ולמקרים נוספים בארץ ובעולם.
9,290 מילים (כ-28.5 עמ'), 23 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 68791
הקשר שבין מידת שביעות רצון העובד לבין מידת הביטחון התעסוקתי בעולם וירטואלי בקרב עובדי מכירות העובדים במוקד השירות לעומת סוכני מכירות בשטח בחברת HOT.
13,228 מילים (כ-40.5 עמ'), 55 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 69312
כיצד השפיעה מלחמת יום הכיפורים על על תפיסת הביטחון של סוריה עד שנת 1982.
9,228 מילים (כ-28.5 עמ'), 40 מקורות, 120.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100