היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 61715
בין חופש הביטוי לזכות לשם טוב על גבולות הדיבה בתעמולת בחירות.
16,068 מילים (כ-49.5 עמ'), 195 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 61693
עבודה זו באה לבחון האם קיימים הבדלים בהתייחסות המורה כלפי תלמידים לעומת כלפי תלמידות וכיצד באים הבדלים אלה לידי ביטוי.
2,733 מילים (כ-8.5 עמ'), 6 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 61666
הלגיטמיות של אסד כפי שבאה לידי ביטוי בתקשורת הסורית.
6,467 מילים (כ-20 עמ'), 23 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 61729
גורמים לאלימות, ביטוייה, תיאוריות והשוואה בין ישראל לארה"ב.
3,092 מילים (כ-9.5 עמ'), 16 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 61778
העבודה מתמקדת בהשפעות המערביות הקשורות לתהליכי הפיתוח הכלכלי הנרחב כפי שהן באות לידי ביטוי בערב הסעודית, ממלכה בעלת רקע מסורתי במפרץ הפרסי.
4,722 מילים (כ-14.5 עמ'), 18 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 61827
מחקר איכותני על אוטונומיה בהוראה.
3,229 מילים (כ-10 עמ'), 12 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 64310
כיצד נתפסה בתרבות היוונית המשיכה המינית וכיצד קושרו הביטויים של משיכה זו לדפוסי השותפות שהיו נהוגים בחברה העתיקה.
4,682 מילים (כ-14.5 עמ'), 4 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 66070
הצגה ותיאור כיצד התופעה באה לידי ביטוי ומהם אופני הטיפול בה.
3,324 מילים (כ-10 עמ'), 5 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 66085
באילו נסיבות, יחשב חופש הביטוי כעבירת הסתה/המרדה הפוגעת בביטחון ישראל.
6,154 מילים (כ-19 עמ'), 36 מקורות, 361.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100