היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 68510
הצגת מצבים שונים בהם שרויות נשים מוכות שרצחו את בעליהן, דוגמת כרמלה בוחבוט, ובהקשר לכך גם מוצגות הדרכים השונות להגן על אותן נשים מפני הרשעה כמעט וודאית של רצח.
13,020 מילים (כ-40 עמ'), 68 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 67579
בחינת השאלה כיצד יש להתייחס למקרה בו אותה אישה מוכה פוגעת בבן זוגה המכה, שלא בהתאם לתנאיה של ההגנה העצמית.
12,834 מילים (כ-39.5 עמ'), 60 מקורות, 263.95 ₪
עבודה מס' 70636
האם גישת שלילת זכויות התוקף יכולה להועיל להגנה העצמי של נשים מוכות?
4,867 מילים (כ-15 עמ'), 15 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 62422
מעמד האישה בעולם העבודה בכלל ובצבא בפרט.
5,432 מילים (כ-16.5 עמ'), 8 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 69706
סקירת הבעיה מהיבט האישה המוכה, הגבר המכה והילדים.
4,243 מילים (כ-13 עמ'), 21 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 10507
סקירת האינטרקציה בין אישה מוכה לבעלה ובדיקת השילובים של תכונות הגבר עם תכונות האישה, המצע והדרבון להכאה.
6,171 מילים (כ-19 עמ'), 35 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 67034
אפיון התופעה ושכיחותה, מאפייני האישה המוכה והגבר המכה, ההיבט המשפטי של תופעת האלימות והתמודדות המשטרה עם האשה המוכה.
8,367 מילים (כ-25.5 עמ'), 22 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 41062
רקע היסטורי, קהיר, האישה המצרית, מעמד האישה באיסלאם, ההתפתחות במעמדה ב-150 השנים האחרונות, האישה המצרית ודמויות מיצגות שלה.
7,233 מילים (כ-22.5 עמ'), 30 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 40935
המשוררים, מעמד האישה בתקופת אוגוסטוס, "האישה הטובה", תכונות האהובה, תפישת דמות המאהב האידיאלי וביקורת על האישה הרומית.
6,482 מילים (כ-20 עמ'), 17 מקורות, 276.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100