עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>

תוצאות חיפוש "אופק חדש":

עבודה מס' 69194 SHOPPING CART DISABLED
תהליך הכנסת והטמעת שינויים במערכת החינוך - רפורמת אופק חדש, 2011.
רקע על הכנסת שינויים, רפורמת אופק חדש, ובחינת הרפורמה בבי"ס ממלכתי (ראיונות).
5,344 מילים (כ-16.5 עמודים), 10 מקורות, 274.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בישראל של 2010 מצבו של החינוך מדאיג ומעורר ביקורת קשה בשל הישגים נמוכים של תלמידי ישראל לעומת מדינות אחרות וכן שחיקת המערכת והקשיים התקציביים. כיום מעמדו של המורה אינו גבוה, זה משתקף במשכורתו וכן במעמדו מול התלמידים ויחסם אליו. בתי הספר מתקשים להתמודד עם כל הקשיים הן התקציביים והן הלימודים הכוללים את קשיי התלמידים אל מול דרישות משרד החינוך.
לכן במערכת החינוך בשנת 2010 ניתן לומר כי "שינויים" אינה מילה זרה. מוסד חינוכי השואף למצוינות, להתייעלות ולשיפור ארגונו צריך ללמוד להכניס לכותלי בית ספרו שינויים. ישנם שינוים ש"נוחתים" מלמעלה כגון: משרד החינוך וישנם שינויים שבית ספר מעוניין לשנות. בעבודתנו נדון בתהליך הכנסת שינוי לביה"ס ונחקור את הכנסת רפורמת "אופק חדש" באחד מבתי הספר בירוחם, וזאת באמצעות שני ראיונות.

תוכן העניינים:
הקדמה
תהליך הכנסת שינוי לבי"ס (פוקס אינה, 1995)
רפורמת אופק חדש במערכת החינוך בישראל
רקע על בית הספר הממלכתי בירוחם
ראיון עם סגנית מנהלת בית-הספר בנושא "אופק חדש
ראיון עם מחנכת כיתה ו' מבית הספר בנושא רפורמת "אופק חדש"
התאמת ממצאי הראיונות למאמרים
סיכום, תובנות והמלצות
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
אינה פוקס (1995) מתייחסת בספרה "שינוי כדרך חיים במוסדות החינוך" לתשעה מאפיינים של תהליך הכנסת השינוי וטוענת שרצוי לדעת אותם כאשר נכנסים לתהליך של שינוי. מאפיינים אלו יעזרו לסוכן השינוי להבין את התהליך, להיות מוכן לקשיים שיצוצו, להתבונן באירועים בפן מקצועי יותר ולהתייחס לגורם האנושי שבאמצעותו מושג השינוי.
 
עבודה מס' 69472 SHOPPING CART DISABLED
רפורמת אופק חדש - האם קיים דיאלוג על פי עקרונות החינוך ההומניסטי, 2012.
בדיקת רפורמת אופק חדש והשוואתה למודל החינוך ההומניסטי ע"פ הפילוסופים מרטין בובר ומיכאל אלוני.
12,683 מילים (כ-39 עמודים), 25 מקורות, 329.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
על פי אלוני (2008), הדיאלוג קשור קשר הדוק לגישות המרכזיות בחינוך ההומניסטי/הוליסטי המדגישות את החינוך לערכים, ובעיקר את ההתייחסות של האדם לעצמו כסובייקט בן חורין וריבוני המעצב את דמותו ומכונן את עולמו תוך מודעות לאופי הרפלקטיבי, התבוני, האוטונומי, הביקורתי, המוסרי ויצירתי של תודעתו.  
על פי בובר (1963) יחסי מורה תלמיד הינם ברומו של עולם החינוך. יחסים אלו צריכים לשאת עליהם את חותמה של הכללה, כלומר שהמורה יכלול את הילד בהווייתו הוא. מחובתו של המורה להבין את הילד, לקרבו ולאהוב אותו. החינוך, טוען בובר, יעלה יפה כשהמורה נעשה מרכז של חיקוי לתלמיד. זהו היסוד לדיאלוג בין שתי נפשות; אין חינוך שלם אלא אם כן קיים דיאלוג בין החניך ובין המחנך.

השאלה הנשאלת מתוך המטרות המוצהרות על-ידי מערכת החינוך היא האם הדיאלוג אליו מכוונים ברפורמת 'אופק חדש' הנו אותו דיאלוג שדובר עליו על-פי עקרונות הדיאלוג ההומניסטי כפי שהוצג.  
עבודה זו תנסה להתמודד עם שאלה זו על ידי בדיקת  מהותו של הדיאלוג על פי  נמרוד אלוני, ומרטין בובר והשוואה עם  העקרונות המרכזיים, ההכשרה  והיישום של רפורמת "אופק חדש".

תוכן עניינים:
מבוא:
1. דיאלוג על פי המודל ההומניסטי
1.1 מרטין בובר
1.1.1 אני - אתה
1.1.2 "אני - לז"
1.1.3 יחסי דו שיח: דיאלוג
1.1.4 חשיבות הדיאלוג לחינוך
1.1.5 סכנות ליחס אני-אתה - חברה מקוונת:
1.1.6 סכנות הטכנולוגיה לדיאלוגיות, האמנם?
1.2 נמרוד אלוני
1.2.1 דיאלוג כגישה חינוכית ראויה המבוססת על כבוד בסיסי בין בני-אדם:
1.2.2 יישום השיטה הדיאלוגית הלכה למעשה
1.2.3 חשיבות נוכחות המורה בדיאלוג
1.2.4 טיפוח אישיות התלמיד:
1.2.5 חובת המחנך להיות אדם ראוי
2. "אופק חדש"
2.1 רקע למהלך
2.2 השקפת מערכת החינוך
2.3 עיקרי הרפורמה
2.3.1 שעות פרטניות
2.3.2 אופק פדגוגי ללמידה
2.3.2.1 התאמת תכנית הלימוד
2.3.2.2 התאמת דרכי הוראה-למידה בדגש על חשיבה
2.3.2.3 התאמת דרכי ההערכה (מיצ"ב ובחינות בגרות)
2.3.2.4 שדרוג תפקיד המורה
2.4 חיזוק הפרופסיה ופיתוח מקצועי של עובדי חינוך והוראה
2.4.1 טיפוח החשיבה של מורים במסגרתם הכשרתם
2.4.2 גישות קונסטרוקטיביסטיות בהכשרת מורים
2.4.3 הכשרת מורים בישראל - תמונת מצב והצורך בשינוי
2.4.4 השפעת הרפורמה על הכשרת מורים
2.4.5 דוגמא מהעולם - תוכנית להכשרת מורים של הרווארד
2.5 אסטרטגיות הוראה באופק חדש
2.6 אנשי החינוך - בעד או נגד?
2.6.1 סיבות עיקריות להתנגדות המורים להטמעת רפורמת "אופק חדש"
2.6.2 למידה פרטנית
2.6.3 כוח הוראה חדש
דיון ומסקנות - האם קיים דיאלוג ברפורמת "אופק חדש"
ביביליוגרפיה

מתוך העבודה:
אני-אתה הוא חיבור פילוסופי מאת בובר, שיצא לאור בשנת 1923 והציג תפיסה פילוסופית-חברתית העוסקת ביחסים דיאלוגיים בין בני אדם הבנויים על יחסי המחקר כנים וישירים. הספר, שיצא לאור בשנות העשרים של המאה הקודמת, היה הראשון שהתייחס לזיקה בין אדם לאדם ובכך הקדים את הפסיכולוגיה, הפסיכיאטריה ואף את הרפואה בנושא. לדברי בובר, כל אדם הוא שלם ומושלם, כל אדם הוא יצירה חד-פעמית, יחידה ומיוחדת.
 
עבודה מס' 68619 SHOPPING CART DISABLED
השפעת רפורמת "אופק חדש" על תפיסת תפקיד המורה בבית ספר יסודי, 2010.
מחקר אמפירי שבוצע באמצעות שאלונים וראיון חצי מובנה עם מורות.
17,028 מילים (כ-52.5 עמודים), 31 מקורות, 274.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
"אופק חדש" היא רפורמה במערכת החינוך, שמטרתה לשפר את איכות הקשר בין המורה לתלמידים ולהעלות את ההישגים ולקדם את מעמד המורה.
מחקר זה בחן את הקשר בין שלב ההתפתחות המקצועית של המורים לבין עמדותיהם כלפי השינוי ואת תפיסת תפקיד המורה בבית הספר היסודי בעקבות רפורמת "אופק חדש".
לשם כך נעזרתי בשאלת המחקר המרכזית- האם בעקבות רפורמת "אופק חדש" משתנה התפיסה לגבי תפקיד המורה? ובשאלות המשניות - מהן עמדות המורים כלפי השינוי? האם עמדות המורה שונות אצל מורים וותיקים ומורים צעירים? מה מעודד או מעכב תהליכי שינוי? האם יש קשר בין השלב ההתפתחות המקצועית בו נמצא המורה לבין תפיסותיו? האם תפקיד הנוסף להוראה משנה את תפיסת תפקיד המורים?
בחלק המתודולוגי השתמשתי בשאלון וערכתי לו התאמה ותוספות בתחומים; "אופק חדש", תפיסת תפקיד המורה ולהתפתחות המקצועית לשם כך נעזרתי במחקרה של משכית (1998) וראיון הכולל את שלושת התחומים הנ"ל.
אוכלוסיית המחקר מנתה 104 מורים (N=104) שהשיבו על השאלון ו- 10 מורות (N=10) שרואיינו, בעיקר השתתפו במחקר נשים מכיוון שמרבית האוכלוסייה המלמדת בבתי ספר יסודיים הינם נשים ולא גברים, גילאי הנחקרים נעים בין מורים צעירים בגיל 24 עד מורים וותיקים הקרובים לפרישה בגיל +60.
שיטת המחקר בה השתמשתי בעבודה זו היה אמפירי, הנתונים נאספו באמצעות כלי מחקר שונים: שאלון וראיון.  
מהממצאים עלה כי קשה להגדיר את עמדות המורים כלפי הכנסת "אופק חדש" לבית הספר כיוון שאף נחקר לא ציין חד-משמעית האם הוא נגד השינוי או באופן חד-משמעי האם הוא בעד השינוי, אך עדיין ניתן לראות שאחוז גדול מהנחקרים הם בעד הכנסת השינוי "אופק חדש" למערכת החינוך.
במחקר הועלתה השערה כי יימצא קשר בין וותק המורים לבין שינוי תפיסת תפקיד המורה. השערה זו הופרכה, נמצא שאין קשר מובהק בין שני המשתנים; תפיסת תפקיד המורה וותק המורים  לכן נמצא כי אין קשר בין וותק המורים לבין תפיסת השינוי בתפקיד המורה.
בעקבות המחקר שערכתי, מצאתי כי קיים עדיין צורך במחקרים עתידיים על מנת להסביר השונות בתוצאות המחקר.

תוכן עניינים:
תקציר
מבוא
חלק א' - סקירת ספרות
1. תהליכי שינוי בארגונים
   1.1 מהו שינוי ארגוני?
   1.2 שינוי ארגוני במערכת חינוכית- בית הספר
   1.3 גורמים המעודדים הובלה של תהליכי שינוי
   1.4 גורמים המעכבים הובלה של תהליכי שינוי
2. הכנסת רפורמת "אופק חדש" למערכת החינוך
2.1 מהו "אופק חדש"?
2.2 רפורמת "אופק חדש" כשינוי ארגוני בבתי ספר ארגוניים
3. התפתחות מקצועית
3.1 הפרופסיה - הגדרות ומאפיינים
3.2 מהי התפתחות מקצועית?
3.3 שלבים בהתפתחות המקצועית בקרב מורים
4. תפקיד המורה
4.1 תפיסת תפקיד המורה
4.2 המורה בתהליכי שינוי

חלק ב' - מתודולוגיה
1.1 התופעה הנחקרת  ומטרת המחקר
1.2 שאלת מחקר
1.3 השערות המחקר
1.4 שיטת המחקר
1.5 אוכלוסיית המחקר
1.6 כלי המחקר.
1.7 הליך המחקר
1.8 שיטת ניתוח הנתונים

חלק ג' - ממצאים
פרק 1- הצגת ממצאים כמותיים (שאלון)
1.1 ניתוח התפלגויות ובדיקת הטיה מנורמאלית.
1.2 ניתוח התפלגות שלבי ההתפתחות המקצועית .
1.3 ניתוח ממצאים, סטיית תקן וקרונבך אלפא של משתני המחקר
1.4 ניתוח בדיקת הקשרים והמובהקות בין משתני המחקר
1.5 בדיקת מקור השונות
1.6 ניתוח השפעת הוותק של המורים על תפיסות המורה כלפי השינוי
1.7 בדיקת הומוגניות  - עמדות המורים כלפי "אופק חדש"
1.8 בדיקת עמדות המורים כלפי "אופק חדש" על פי וותק המורים
1.9 בדיקת עמדות המורים כלפי רפורמת "אופק חדש"
1.10 ניתוח השאלות הפתוחות - ממוצעים סטיית תקן ובדיקת התפלגויות

פרק 2- הצגת ממצאים איכותניים
2.1 היסוד המארגן הראשון - תפיסת המורות את תפקידן
2.2 היסוד המארגן השני - תפיסת המורות את זהותן האישית והמקצועית
2.3 יסוד המטאפורה

חלק ד'- דיון וסיכום
מגבלות המחקר

ביבליוגרפיה

נספחים
נספח 1 - שאלון למורה
נספח 2 - ראיון
נספח 3 - מקדמי הטעינה של הפריטים על שלושת המשתנים ואחוז השונות המוסברת על ידי כל אחד משלושת המשתנים

מתוך העבודה:
לשינוי הגדרות רבות ושונות. מילון אבן שושן מגדיר את השינוי כהפיכה למצב שונה או לתנאים אחרים. החוקר מוריסון (1998, Morrison) מתייחס ליוזמי השינוי, סיבות השינוי ולתוצרי השינוי, הגדרתו מקיפה יותר. השינוי נתפס כתהליך דינמי, הגדל ומתמשך והוא נוצר מתוך תחושת צורך. את השינוי יוזמים גורמים פנימיים או חיצוניים. השינוי מוביל להארה מחדש של הערכים הפעולות או התוצאות של הארגון העובר את תהליך השינוי.
לטענתו פולן (2000, Fullen) מרחיב עוד יותר את הגדרת השינוי. יש צורך למצוא את המשמעות המתייחסת ללמה צריך לשנות? כמו גם איך לעשות זאת? הוא מוסיף וטוען שבשינוי גם הפרט צירך להשתנות ולפתח את היעילות שלו וגם המערכת צריכה להשתנות ועליה לבחון את הדרכים לכך.
 
עבודה מס' 70276 SHOPPING CART DISABLED
היררכית המותג ופיתוח מותג חדש - הייניקן, 2006.
מיתוג בירה לייט אורגני חדש להייניקן (כמותג על).
3,043 מילים (כ-9.5 עמודים), 0 מקורות, 164.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בשוק הישראלי לא קיים כלל מוצר ישראלי של בירה לייט אורגנית, והוא מיובא לארץ בהיקפים קטנים מאוד.
הצרכנים של בירות אורגניות, בדומה לצרכנים של מזון אורגני, מוגדרים כצרכנים אמידים למדי, בעלי השכלה גבוהה וככלל, צרכנים של מוצרים איכותיים. מחירה של בירה אורגנית אכן יותר יקר מבירות רגילות, מה שלא אמור להוות מכשול רציני מדי בפני קהל היעד - מדובר בצרכנים שמוכנים לשלם פרמיה עבור מוצרי מזון אורגניים. עם זאת, הם לא יהיו מוכנים לעשות זאת במחיר של התפשרות על טעמה של הבירה.

תוכן העניינים:
שוק הבירה בישראל
בירה אורגנית
1. המיצוב הנוכחי (מפה תפיסתית)
2. אסטרטגית המיתוג
3. ניתוח מפתח המותג העל (טבלה).

מתוך העבודה:
המפה התפיסתית מתארת את תהליך השיקולים והבחירה בין המותגים השונים של הצרכן, אשר ביניהם הוא מבצע השוואה על צירי מיצוב קיימים.
במקרה זו נבחן את מיקום מותגי הבירה המובילים בישראל במפה התפיסתית של הצרכן: גולדסטר, קלסברג, מכבי, טובורג, והייניקן. במפה זו אנו לא מתייחס ליצרני הבירה הקטנים כיוון שמדובר במותגים קטנים וזניחים.
בסקר שנערך על ידי האתר The Green Guide, התבקשו גולשים לדרג את הסיבות שבעטיין הם קונים בירה אורגנית. התוצאות היו: 1. טעם 2. בריאות 3. איכות (תהליך בישול 'טהור' יותר). מה שעלה מהסקר היה העובדה כי בין הבירות שטעמן טוב יותר, הצרכנים מעדיפים לבחור בבירות שיוצרו באופן ידידותי לסביבה.
 
עבודה מס' 70442 SHOPPING CART DISABLED
תקשורת שיווקית - קמפיין פרסומי למוצר חדש, 2015.
ניתוח השיווק בסלקום והצעה קצרה לקמפיין פרסומי למוצר חדש: מגן לסמארטפון בהתאמה אישית.
2,477 מילים (כ-7.5 עמודים), 10 מקורות, 259.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
לחברה מאפיין ייחודי אשר ממצב אותה בשוק התקשורת ומבדל אותה משאר החברות בענף. סלקום ממוצבת כחברה ישראלית, הבחירה של החברה לקשור את המותג עם "ישראליות" ומשפחתיות היא אסטרטגיה שיווקית שנועדה לבדל אותה מחברות הסלולר האחרות החלטה זו היא לא אופינית לחברות תקשורת אשר מוכרות מוצרים טכנולוגים ובד"כ מתמקדות ביתרונות הטכנולוגיים או השיווקיים של המוצר.

בעידן בו עלות הסמארטפון היא גבוהה ותכולתו הרגשית חשובה אף יותר ללקוח, אנו מציעים לחברת סלקום מוצר אשר יגן על מכשיר הסמארטפון כאשר ייחודו הוא האפשרות לעיצוב שייקבע על ידי הלקוח.

תוכן העניינים:
רקע על חברת סלקום
מודל פורטר
שווקי מטרה נוכחים של הארגון תוך התמקדות במאפייני התנהגות צרכנים
מיצוב ובידול
תמהיל התקשורת השיווקית
המוצר
מיצוב המוצר ויתרונותיו
קהל יעד

מתוך העבודה:
לסלקום פעילות יחסי ציבור מגוונת לקידום וחיזוק תדמית החברה. החברה נתנה חסות בשנת 2014 למופע ההוקרה לאריק איינשטיין אשר נחשב כדמות ישראלית בולטת התואמת את ערכי החברה.
בנוסף נתנה החברה במשך 6 שנים חסות לתוכנית כוכב נולד כבר ניסתה למצב את עצמה גם בעולמות התוכן.
בנוסף לסלקום פעילות בתחום יחסי הקהילה, מרכזי ווליום שהחברה מפעילה בשיתוף פעולה עם חברת המתנסים נחשבים לפרויקט הדגל הקהילתי של סלקום. המרכזים פועלים בעיקר בשכונות בסיכון ובפריפריה המרכז מציע לצעירים ולנוער את עולם המוסיקה כאלטרנטיבה.
 
עבודה מס' 50501 SHOPPING CART DISABLED
שיווק מוצר חדש-מזון דל קלוריות לכלבים, 2000.
סקירת שוק חיות המחמד מתוך כוונה לשווק מזון חדש לכלבים.
2,238 מילים (כ-7 עמודים), 2 מקורות, 141.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הגדרת העסק וייעודו
לאחר בדיקת השוק ופיתוח של למעלה משנתיים בהשקעה כוללת של כמליון דולר, משיקה חברת "לייט דוג" את המילה האחרונה בתחום המזון לכלבים "במבה לייט" .
"במבה לייט" הינו מזון כלבים דל קלוריות בטעמים נפלאים בתוספת ויטמינים מזינים המותאמים לקהל היעד שלנו והוא "הכלבים".
המזון מותאם לכל סוגי הכלבים, לכל הגזעים, לכל המינים ובכל הגדלים והגיליים.
המזון הומצא ופותח ע"י צוות של וטרינרים, מדענים בעלי שם, ופרופסורים אשר שקדו על ההמצאה למעלה משנתיים.
ה"במבה לייט" משווק באריזות אישיות ½ 6 - ק"ג  ומשפחתית 6 - 12  ק"ג  ובעטיפה אשר שומרת על הטריות והסטריליות.

מיהי "לייט דוג"
חברת "לייט דוג" הינה חברת בת של "דוגלי" - החברה המובילה בשוק הישראלי בכל הקשור למזון כלבים (יפורט בהמשך).

תוכן עניינים:
הגדרת העסק וייעודו, שאיפות "לייט דוג"
ניתוח שוק המזון ומתחריו, פילוח שוק מזון חיות המחמד בישראל
ניתוח הבעיה, ניתוח הזדמנויות שוק
בחירת שוקי מטרה
מטרות מערכת השיווק, השלבים בניהול השיווק
זיהוי הזדמנויות שיווק
דרכים לפתרון
אסטרטגיות שיווקיות
פיתוח תמהיל שיווק
פיתוח אסטרטגית צמיחה
זיהוי הזדמנויות שוק
מדגם צפי צריכה
סקר בדיקת שוק
ניתוח גרפים
סיכום
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 61552 SHOPPING CART DISABLED
בית הספר תיכון חדש - מבית ספר רגיל לבית ספר המשלב חינוך קהילתי, 1998.
דיון תיאורטי ומעשי בהובלת השינויים בבית הספר "תיכון חדש" מבית ספר רגיל לבית הספר המשלב חינוך קהילתי באמצעות אימוץ גישת הניהול לאיכות כוללת.
4,903 מילים (כ-15 עמודים), 8 מקורות, 219.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
התחרות בין בתי הספר באזור המרכז מאז פתיחת אזורי הרישום, חייבה את מוסדות החינוך ליישם שינויים מרחיקי-לכת בארגון.
תמי גורדון, מנהלת "התיכון החדש", שעל פי נתוני עיריית תל אביב מצוי במקום הראשון בציון המשכלל אחוז הנשירה נמוך מבית הספר ואחוז זכאות גבוה לבגרות, סיפרה לי בראיון עמה על תהליך השינוי, שהחל באימוץ גישת ניהול איכות כוללת T.Q.M במגמה להסב את בית ספרה לבית ספר קהילתי.
לדבריה בשנת 1992, עם פתיחת אזורי הרישום המסורתיים באזור המרכז, אשר אפשרה לתלמידים ולהוריהם לבחור את בית הספר, עודדה תחרות על אוכלוסיית התלמידים. התחרות נסובה גם סביב המענה לשאלה, מי מקבל יותר משאבים מהעירייה ומקרנות חיצוניות כדי להיות טוב יותר.
התחרות בין בתי הספר קיבלה עידוד מכך, שמערכת החינוך הפכה ל"ITEM" חדשותי במקומונים.
החינוך, שהוא נושא רלבנטי לציבור רחב מאד, שכן לכל אחד יש בן, בת, אח, אחות או מכרים אחרים הלומדים בבית הספר, זכה לחשיפה עצומה במקומונים. עיתונים אלו השכילו להפוך את מערכת החינוך לנושא חדשותי הנסקר בהרחבה מידי שבוע, ובכך הזינו את התחרות המתפתחת בין בתי הספר.
שינוי נוסף שהתרחש במערכת החינוך הוא מעורבות גוברת והולכת של ההורים בנעשה בבתי הספר, עד כי לעתים הגבולות היטשטשו ומעורבות זו החלה הופכת להתערבות והתהליך החינוכי הפך מייגע ותובעני.
תמי גורדון הבינה, שעליה להשתמש באסטרטגיות שיווק כדי "למכור" את בית ספרה לתלמידים ולהורים.
עם כותרת פעילות "להצטיין פירושו להיות בן אדם", הבינה תמי כי נישת שוק זו תמלא את ציפיות לקוחותיה (הורים ותלמידים), לאמור: "מטרת בית הספר תהיה מוסד שתכליתו לחנך את התלמידים לערכים באותה מידה שהוא אמור ללמד אותם".
להגשמת מטרה זו, ההערכה הייתה שבית הספר חייב להיערך לשינויים סביבתיים וקהילתיים תוך שמירה על מהותו כמוסד מחנך.
כדי לבצע שינוי באופן מקצועי, הוחלט לשכור את שירותיה של חברת יועצים לניהול שאינה מתמחה רק בבית הספר, וזאת כדי שהשינוי ייבחן לא רק מהזווית של בית הספר אלא גם מזווית ארגונית רחבה יותר.
נקודת המוצא של גב' גורדון הייתה למעשה חיקוי לדוגמאות בולטות של בתי הספר הקהילתיים, שהחלו להתפתח במערכת החינוך בישראל לפני כעשרים שנים. בתי ספר קהילתיים פועלים כמערכות פתוחות, שנועד לחזק את הקשר בין בית הספר כארגון לבין קבוצות שונות בקהילה.
מעבר לתכנית הלימודים הפורמלית, פועלים בתי הספר הקהילתיים להגברת המודעות והמעורבות של הורים בחיי בית הספר ובקהילה.
הנחתה הייתה, כי בתי-ספר המשלבים בעבודתם חינוך קהילתי וגישת לימוד, הופכים בהכרח למוקדים שכונתיים ועוסקים בלימוד ובחינוך, ברכישת ידע ובמיומנות ותוך כדי כך ביצירתיות ובפיתוח פעילויות בעלות אופי של חינוך משלים. בית-ספר מרחיב את פעולתו מעבר-לתלמידים ולהורים ומגיע אל כל חלקי האוכלוסייה לגווניה השונים.

מטרת עבודה זו היא דיון תיאורטי ומעשי בהובלת השינויים בבית הספר "תיכון חדש" מבית ספר רגיל  לבית הספר המשלב חינוך קהילתי באמצעות אימוץ גישת  .T.Q.M

תוכן העניינים:
מבוא
בית הספר הקהילתי
היערכות ביה"ס תיכון חדש להמרה כבי"ס המשלב חינוך קהילתי
סיכום ודיון
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 64203 SHOPPING CART DISABLED
הצעה לאסטרטגיה שיווקית לחברת עלית והשופרסל להפצת מוצר יבוא חדש - תה בקרטון, 2002.
ניתוח שוק יבוא ושיווק התה בארץ והצעה להחדרת מותג תה חדש
11,078 מילים (כ-34 עמודים), 12 מקורות, 328.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
שוק התה בישראל היה שוק רגוע ומשעמם. היצרן הגדול של התה בארץ  הייתה חברת ויסוצקי ששלטה בשוק לחלוטין ולכל שאר הנישות הפנויות שיווקו התה יצרנים קטנים עם מותגים פרטיים
בשנת 1995 התחיל לעבוד בארץ היצרן של תה הגדול בעולם חברת "ליפטון" וכך שוק התה נהייה עמוס יותר התחרותיות בשוק עלתה ו "ויסוצקי" התחילה להגיע לכל לקוחות פוטנציאלים ולחברות קטנות כמו "עלית" היה הרבה יותר קשה לעבוד בשוק. במקביל נכנסה לשוק קפה ישראלי חברת "נסטלה" העולמית שלקחו חלק גדול של השוק קפה נמס בישראל אר איימה להיכנס גם לשוק התה .
לקראת שנת 2001 התחיל המיתון בכלכלה ישראלית. כמעת כל חברות הקטנות מצאו את עצמם בבעיות שונות. בנוסף למתון המצב הביטחוני באזור הדרדר. המכירות שלחברת "ליפטון " ירדו.

להלן יסקרו תהליך השיווק, תמהיל ההפצה, תמהיל המחיר וכן ניתוח SWOT, על מנת להעריך את מקומה של החברה. בפרק המחקר יערך מחקר שוק בו יחולקו לצרכנים שאלונים סגורים. השאלונים ינותחו בשיטה הכמותית ומהם נסיק מסקנות לגבי העדפות הצרכנים.
לאור הממצאים נמליץ המלצות הנראות כהגיוניות וישימות.

תוכן העניינים
1. מבוא
2. החברה
3. ניהול השיווק
3.1 התנהגות צרכנים
3.2 גורמים המשפיעים על החלטות הקניה
4. הסביבה העסקית
4.1 הענף
4.2 חסמי כניסה ויציאה
4.3 סביבת המאקרו
4.4 סביבת המיקרו
5. תמהיל השיווק
5.1 תמהיל המוצר
5.2 תמהיל המחרה
5.3 תמהיל ההפצה
5.4 תמהיל הקידום
6. ניתוח SWOT
6.1 הזדמנויות
6.2 איומים
6.3 נקודות עוצמה
6.4 נקודות חולשה
7. מחקר שוק וניתוחו
7.1 מחקר שוק
7.2 דיון בממצאים
8. תוכנית שיווקית- חדירה לשווקים אחרים
8.1 מיצוב
8.2 נושאי מפתח ובעיות מרכזיות של הפירמה
8.3 חלופות אסטרטגיות.
8.4 פרסום
8.5 שיטת ההפצה
9. סיכום הפרויקט
10. ביבליוגרפיה
11. נספח- דוגמאת השאלון
12. נספחים

מתוך העבודה:
תה נכלל בקבוצת מוצרי הצריכה. העלויות של היצור אחידות וקבועות, פחות או יותר לכל הענף. זהו מוצר בעל מעורבות נמוכה הנרכש באופן שוטף מבלי לערוך, בדרך כלל, חיפושים נרחבים אחר איכויות סוגים ומינים וללא השקעת מאמצים בהשוואת מחירים. מוצרי נוחות נצרכים, אלו מוצרים לצריכה חד פעמית הנצרכים במהירות ובתדירות גבוהה (כמו גם חומרי ניקוי, דלק, סיגריות, וכדומה) השקעת הצרכן בהם היא אפסית ולכן קשה למשווק להסיט את דעתו המקובעת על מותג מסוים.
מאחר והתה בו אנו דנים, הוא מאיכות גבוהה יותר מהתה הנמכר ע"י המתחרים, המוצר אמור להמכר טוב יותר והבעיה העיקרית היא החדרתו לשוק.
 
עבודה מס' 60299 SHOPPING CART DISABLED
שיווק מוצר חדש "אקדמדיה"- מחשב כף יד לסטודנטים, 2000.
בעבודה זו פותח מוצר חדש המיועד לאוכלוסיית הסטודנטים ובא לענות על דרישותיו של כל סטודנט וסטודנט בארץ ובעולם.
4,313 מילים (כ-13.5 עמודים), 11 מקורות, 218.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודה זו פיתחנו מוצר חדש המיועד לאוכלוסיית הסטודנטים ובא לענות על דרישותיו של כל סטודנט וסטודנט בארץ ובעולם.
"אקדמדיה - המהפכה הטכנולוגית של הדור הבא" - מחשב כף יד הכולל חידושים טכנולוגיים עולמיים: מיני סקאזי, מודם חיצוני, מדפסת זעירה ועוד. מאפשר לכל סטודנט גישה ישירה לחומר הביבליוגרפי אותו הוא נדרש ללמוד, ספרות מקצועית, עבודות סטודנטים, מאמרים, כתבי עת, אינטרנט, ראיונות ועוד.
יתרונה של "אקדמדיה" שהחומר הביבליוגרפי יהיה מאוחסן בה ביחידת מדיה שליפה וניתן יהיה להחליפו בהתאם לפקולטה\מסלול המתאימים.
החברה שואפת למצב את עצמה כחברה שדואגת לסטודנטים ומזוהה עימם, ולכן יעודה העיקרי של "אקדמדיה" הוא מתן מענה מיידי לכלל הסטודנטים בכל נושא לו הם נדרשים ומתן מחיר אטרקטיבי שיאפשר לכל סטודנט לרכשו.
בעבודה זו אנו מציגים תפיסה חדשה. אנו מעריכים כי תפיסה זו יכולה לשפר את ביצועי השיווק והפרסום המודרניים: מעבר מPOSITIONING - ל - COMPOSITIONING- מעבר ממיצוב המוצר בתוך קטגוריית המוצרים אליה הוא שייך, אל שילובו הייחודי גם במכלול המוצרים אותם צורך הסטודנט.
השאיפה היא להעביר מסר שונה לכל אחד מהצרכנים הפוטנציאליים - הסטודנטים, מסר שיותאם בדיוק אליו. זה בדיוק מה שמאפשרת "אקדמדיה": הסטודנט יכול לנווט בתוך המצגת כרצונו, לאסוף יותר או פחות מידע, לראות דוגמאות של עבודות שבוצעו או להסתפק במידע תיאורטי בלבד.

תוכן העניינים:
מנהלים
רקע
מצב קיים
  ערכי "אקדמדיה"
  חזון "אקדמדיה"
תיאור המוצר
אסטרטגיית השיווק
  התפיסה השיווקית
  פילוח השוק
     משתנים גאוגרפיים:
     משתנים דמוגרפיים
     משתנים פסיכוגרפיים
     משתנים תועלתיים
תמהיל השיווק
  מוצר - PRODUCT
  מחיר - PRICE
  מיקום - PLACE
  קידום - PROMOTION
מיצוב השוק
ניתוח מאקרו - מודל  PEST
  הסביבה הפוליטית
  הסביבה הכלכלית
  הסביבה החברתית
  הסביבה הטכנולוגית
סביבת המיקרו - מודל 5 הכוחות של פורטר
  מתחרים ישירים
  לקוחות - כוח מיקוח
  ספקים - כוח מיקוח
  מוצרים תחליפיים ומשלימים
  מתחרים פוטנציאליים
מודל בוסטון (BGC)
  אורך חיי מוצר
מחקר שוק
  הגדרת הבעיה
  בניית המודל
  איסוף הנתונים
  עיבוד הממצאים וניתוחם
  מסקנות והמלצות
סיכום
נספחים
  נספח א' - קבוצת מיקוד
  נספח ב' - שאלון עומק
  נספח ג' - תצפיות בספריות
  נספח ד' - נתוני השאלת ספרים
  נספח ה' - נתוני גולשים באתרי ידע אקדמי באינטרנט
  נספח ו' - דוגמת שאלון
נספח ז' - עיבוד הנתונים
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/06/2017
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>