היישום אינו מחובר לאינטרנט

השפעת רפורמת "אופק חדש" על תפיסת תפקיד המורה בבית ספר יסודי

עבודה מס' 068619

מחיר: 302.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מחקר אמפירי שבוצע באמצעות שאלונים וראיון חצי מובנה עם מורות.

17,028 מילים ,31 מקורות ,2010

תקציר העבודה:

"אופק חדש" היא רפורמה במערכת החינוך, שמטרתה לשפר את איכות הקשר בין המורה לתלמידים ולהעלות את ההישגים ולקדם את מעמד המורה.
מחקר זה בחן את הקשר בין שלב ההתפתחות המקצועית של המורים לבין עמדותיהם כלפי השינוי ואת תפיסת תפקיד המורה בבית הספר היסודי בעקבות רפורמת "אופק חדש".
לשם כך נעזרתי בשאלת המחקר המרכזית- האם בעקבות רפורמת "אופק חדש" משתנה התפיסה לגבי תפקיד המורה? ובשאלות המשניות - מהן עמדות המורים כלפי השינוי? האם עמדות המורה שונות אצל מורים וותיקים ומורים צעירים? מה מעודד או מעכב תהליכי שינוי? האם יש קשר בין השלב ההתפתחות המקצועית בו נמצא המורה לבין תפיסותיו? האם תפקיד הנוסף להוראה משנה את תפיסת תפקיד המורים?
בחלק המתודולוגי השתמשתי בשאלון וערכתי לו התאמה ותוספות בתחומים; "אופק חדש", תפיסת תפקיד המורה ולהתפתחות המקצועית לשם כך נעזרתי במחקרה של משכית (1998) וראיון הכולל את שלושת התחומים הנ"ל.
אוכלוסיית המחקר מנתה 104 מורים (N=104) שהשיבו על השאלון ו- 10 מורות (N=10) שרואיינו, בעיקר השתתפו במחקר נשים מכיוון שמרבית האוכלוסייה המלמדת בבתי ספר יסודיים הינם נשים ולא גברים, גילאי הנחקרים נעים בין מורים צעירים בגיל 24 עד מורים וותיקים הקרובים לפרישה בגיל +60.
שיטת המחקר בה השתמשתי בעבודה זו היה אמפירי, הנתונים נאספו באמצעות כלי מחקר שונים: שאלון וראיון.
מהממצאים עלה כי קשה להגדיר את עמדות המורים כלפי הכנסת "אופק חדש" לבית הספר כיוון שאף נחקר לא ציין חד-משמעית האם הוא נגד השינוי או באופן חד-משמעי האם הוא בעד השינוי, אך עדיין ניתן לראות שאחוז גדול מהנחקרים הם בעד הכנסת השינוי "אופק חדש" למערכת החינוך.
במחקר הועלתה השערה כי יימצא קשר בין וותק המורים לבין שינוי תפיסת תפקיד המורה. השערה זו הופרכה, נמצא שאין קשר מובהק בין שני המשתנים; תפיסת תפקיד המורה וותק המורים לכן נמצא כי אין קשר בין וותק המורים לבין תפיסת השינוי בתפקיד המורה.
בעקבות המחקר שערכתי, מצאתי כי קיים עדיין צורך במחקרים עתידיים על מנת להסביר השונות בתוצאות המחקר.

תוכן עניינים:
תקציר
מבוא
חלק א' - סקירת ספרות
1. תהליכי שינוי בארגונים
1.1 מהו שינוי ארגוני?
1.2 שינוי ארגוני במערכת חינוכית- בית הספר
1.3 גורמים המעודדים הובלה של תהליכי שינוי
1.4 גורמים המעכבים הובלה של תהליכי שינוי
2. הכנסת רפורמת "אופק חדש" למערכת החינוך
2.1 מהו "אופק חדש"?
2.2 רפורמת "אופק חדש" כשינוי ארגוני בבתי ספר ארגוניים
3. התפתחות מקצועית
3.1 הפרופסיה - הגדרות ומאפיינים
3.2 מהי התפתחות מקצועית?
3.3 שלבים בהתפתחות המקצועית בקרב מורים
4. תפקיד המורה
4.1 תפיסת תפקיד המורה
4.2 המורה בתהליכי שינוי

חלק ב' - מתודולוגיה
1.1 התופעה הנחקרת ומטרת המחקר
1.2 שאלת מחקר
1.3 השערות המחקר
1.4 שיטת המחקר
1.5 אוכלוסיית המחקר
1.6 כלי המחקר.
1.7 הליך המחקר
1.8 שיטת ניתוח הנתונים

חלק ג' - ממצאים
פרק 1- הצגת ממצאים כמותיים (שאלון)
1.1 ניתוח התפלגויות ובדיקת הטיה מנורמאלית.
1.2 ניתוח התפלגות שלבי ההתפתחות המקצועית .
1.3 ניתוח ממצאים, סטיית תקן וקרונבך אלפא של משתני המחקר
1.4 ניתוח בדיקת הקשרים והמובהקות בין משתני המחקר
1.5 בדיקת מקור השונות
1.6 ניתוח השפעת הוותק של המורים על תפיסות המורה כלפי השינוי
1.7 בדיקת הומוגניות - עמדות המורים כלפי "אופק חדש"
1.8 בדיקת עמדות המורים כלפי "אופק חדש" על פי וותק המורים
1.9 בדיקת עמדות המורים כלפי רפורמת "אופק חדש"
1.10 ניתוח השאלות הפתוחות - ממוצעים סטיית תקן ובדיקת התפלגויות

פרק 2- הצגת ממצאים איכותניים
2.1 היסוד המארגן הראשון - תפיסת המורות את תפקידן
2.2 היסוד המארגן השני - תפיסת המורות את זהותן האישית והמקצועית
2.3 יסוד המטאפורה

חלק ד'- דיון וסיכום
מגבלות המחקר

ביבליוגרפיה

נספחים
נספח 1 - שאלון למורה
נספח 2 - ראיון
נספח 3 - מקדמי הטעינה של הפריטים על שלושת המשתנים ואחוז השונות המוסברת על ידי כל אחד משלושת המשתנים

קטע מהעבודה:

לשינוי הגדרות רבות ושונות. מילון אבן שושן מגדיר את השינוי כהפיכה למצב שונה או לתנאים אחרים. החוקר מוריסון (1998, Morrison) מתייחס ליוזמי השינוי, סיבות השינוי ולתוצרי השינוי, הגדרתו מקיפה יותר. השינוי נתפס כתהליך דינמי, הגדל ומתמשך והוא נוצר מתוך תחושת צורך. את השינוי יוזמים גורמים פנימיים או חיצוניים. השינוי מוביל להארה מחדש של הערכים הפעולות או התוצאות של הארגון העובר את תהליך השינוי.
לטענתו פולן (2000, Fullen) מרחיב עוד יותר את הגדרת השינוי. יש צורך למצוא את המשמעות המתייחסת ללמה צריך לשנות? כמו גם איך לעשות זאת? הוא מוסיף וטוען שבשינוי גם הפרט צירך להשתנות ולפתח את היעילות שלו וגם המערכת צריכה להשתנות ועליה לבחון את הדרכים לכך.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השפעת רפורמת "אופק חדש" על תפיסת תפקיד המורה בבית ספר יסודי", סמינריון אודות "השפעת רפורמת "אופק חדש" על תפיסת תפקיד המורה בבית ספר יסודי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.