היישום אינו מחובר לאינטרנט

מניעים להצטרפות לקהילות סגורות בישראל: מקרה בוחן של הצטרפות לקיבוצים

עבודה מס' 070611

מחיר: 599.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מחקר כמותני ואיכותני הבוחן את הגורמים המשפיעים על קבלת ההחלטות להצטרף לקהילות סגורות.

9,425 מילים ,25 מקורות ,2019

תקציר העבודה:

במחקר הנוכחי, נבחנו הגורמים המשפיעים על קבלת ההחלטות להצטרף לקהילות סגורות. לשם בחינת השערות המחקר, בוצע מחקר כמותני ואיכותני. במסגרת המחקר הכמותני, הופצו שאלונים בקרב מדגם של חברים בקהילות סגורות, ובקרב קבוצת ביקורת של הציבור שלא שייך לקהילות הסגורות. השאלונים הופצו באמצעות פנייה ברשתות חברתיות, והניתוחים נעשו באמצעים סטטיסטיים. למדגם החברים בקהילות סגורות, נבחרו חברים שהצטרפו לקהילה בעשר השנים האחרונות. באופן זה, ניתן היה להבחין במגמות ההצטרפות העדכניות. בחלק האיכותני של המחקר, נוסחו שאלות פתוחות המתייחסות למניעי ההצטרפות, לשם התייחסות לנוסח הראשוני של המשתתפים.

תוכן עניינים:
תקציר
* מבוא
*סקירת ספרות
הגיאוגרפיה של המוסר
קהילות סגורות- רקע כללי ומשמעויות מרחביות וחברתיות
מיפוי ואפיון המוכרים של הקהילות הסגורות בישראל
קיבוצים סגורים מבוססי אידיאולוגיה ציונית מבדלת מלא-יהודים
קהילות סגורות מבוססות אידיאולוגיה ניאו-ליברלית מבדלת מקהלים שונים תרבותית
הצורך בשייכות קהילתית וביטחון והשפעתם על צורת ההתיישבות במאה ה-21
* שיטה
כלי מחקר
מדגם והליך
* ממצאים
* דיון ומסקנות
מגבלות מחקר והמלצות למחקר עתידי
* ביבליוגרפיה
נספח 1: שאלון מחקר
נספח 2: פלטי SPSS

קטע מהעבודה:

ההתייחסות לגבולות ה"מותר" וה"אסור" במרחב הציבורי, כמו גם ההתייחסות לגבולות המרחב הפרטי והציבורי, אלה הינם חלק מהדיונים ב'גיאוגרפיה של המוסר': אסכולה רעיונית אשר תופסת תאוצה בדיון האקדמי בעשורים האחרונים (Smith, 2007). על פי גישה זו, לכל מרחב ישנו מטען מוסרי מובחן, אשר בא לידי ביטוי בפרקטיקות הנהוגות באותו מרחב, וסנקציות העולות כתוצאה מהפרה של קוד מוסרי זה. כך, למשל, אזור מסוים יהיה סובלני יותר או פחות לביטויי מיניות, ביטויי דתיות, וכדומה.
ההגדרה של מאפייני המרחב תכלול הכלה או הדרה של סוגים מסוימים של אנשים או סוגים מסוימים של פרקטיקות. בהקשר לכך, בעת כינון של מרחב מסוים כבעל מאפיינים ספציפיים, בטרם הנוהג התמסד, ישנו צורך בפעילות אקטיבית של "טיהור" המרחב, על ידי הרחקת הגורמים אשר עלולים "לזהם" אותו ואת הגדרתו הרצויה. בהקשר זה, גידור ובידוד מרחבי-פיסי, זהו אחד האמצעים היעילים ביותר לסימול היעדים המוסריים הרצויים, וטיהור אתני של מרחב, זוהי פרקטיקה נפוצה מאוד בהיסטוריה האנושית, לשם כינון ההגדרות המוסריות שנוסחו (Yiftachel, 1998). חשוב להדגיש כי הבידוד, ההבחנה וההדרה, הינם נעשים בשם הצדק, ההוגנות והזכות. לצד האידיאולוגיה המצדיקה את אקט ההבחנה, ישנה גם פרקטיקה של שיפוט והרחקה של כל מה "שאין לו מקום", באמצעי אכיפה מקומיים, עם יכולת להתמודד עם התנגדות.

תגים:

קהילה · קהילתי · קיבוץ · קיבוצים · משפחה · מגורים · שייכות · בידול · הפרטה · הדרה · הכלה · עיר · אלטרנטיבי · אידיאולוגיה · התיישבות · ישראל · מתחמי מגורים · הסתגרות · דמוגרפיה · קהילתיות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מניעים להצטרפות לקהילות סגורות בישראל: מקרה בוחן של הצטרפות לקיבוצים ", סמינריון אודות "מניעים להצטרפות לקהילות סגורות בישראל: מקרה בוחן של הצטרפות לקיבוצים " או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.