היישום אינו מחובר לאינטרנט

עמדות כלפי גירושין - השוואה בין סטודנטים בני עדות המזרח ובין סטודנטים אשכנזים

עבודה מס' 064886

מחיר: 288.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: השוואה באמצעות סקר תוך התייחסות להבדל בין סקר של שאלות פתוחות מול סקר של שאלות סגורות.

5,244 מילים ,20 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

עבודה זו תתמקד בהשוואה בין סקר שבו יופיעו שאלות סגורות לבין סקר שבו יופיעו שאלות פתוחות, בבדיקת עמדות כלפי גירושין בין סטודנטים בני עדות המזרח ובין סטודנטים אשכנזים.
במהלכה של העבודה אתמקד בסוגיות והיבטים שונים של הסקר ככלי מחקר, תוך הצגת סוגי הסקר השונים, שימושיו, יתרונותיו ומגבלותיו. בהתייחס לנושא הסקר שבו בחרתי להתמקד בעבודה זו, ברצוני לציין כי בגישות התיאורטיות ובמחקרים המתייחסים לסוגיה האתנית ולסוגיית השימור העדתי בקרב החברה הישראלית, ניתן למצוא שתי גישות מרכזיות:
א. גישה אחת הגורסת כי במהלך השנים חלה אינטגרציה בחברה הישראלית וכי הגורם העדתי, במידה וקיים, תופס מקום שולי בלבד, ולפיכך אינו בא לידי ביטוי בסוגיות חברתיות שונות הרווחות בחברה הישראלית.
ב. הגישה השנייה, מצביעה על המשך שימור מסורות ארצות המוצא גם בפתחם של שנות האלפיים ועל המשך קיומו של השסע העדתי בחברה הישראלית.
על רקע גישות שונות אלו התעורר הצורך בסדר עדכני שנועד לבחון שאלת המשך שימור מול שינוי מסורות ארצות המוצא, כפי שבאים לידי ביטוי כעמדות כלפי ערך המשפחה ובאופן ספציפי כלפי גירושין.

לצורך מחקר זה נדגמו 100 סטודנטים, מתך אוכלוסיית הסטודנטים היהודים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה, בדרך של דגימת מכסה. אוכלוסיית המחקר כללה סטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה ברמת-גן, למעט סטודנטים ערביים, שכן לגביהם אפיון המוצא העדתי המתייחס לעדות המזרח מול אשכנז בקרב האוכלוסייה היהודית בארץ, אינם רלוונטיים.
שאלון המחקר מסתמך ברובו על שאלון מחויבות כלפי מוסד הנישואין. השאלון ניבנה על-ידי טירר לצורך מחקרה בדבר מדידת מחויבות כלפי מוסד הנישואין. השאלון כולל רשימה של סיבות בהם משתמשים אנשים להצדקת גירושין. לדוגמא: "בגידות חוזרות ונשנות מצד הבעל". הנבדק מתבקש לציין באיזו מידה סיבה זו מצדיקה גירושין לדעתו ולדעת הסביבה, כפי שהוא תופס אותה. דירוג התשובות הינו בין 1-5, כאשר: 1 = לא מוכן לענות ו - 5 = מצדיק מאוד.
כלי מחקר נוסף שנעשה בו שימוש היה, ראיון שכלל שאלות פתוחות כגון: "באילו מקרים לדעתך יש לעשות את מירב המאמצים על מנת למנוע גירושין בקרב בני הזוג ובאילו לא?"
שאלוני המחקר חולקו בכיתות הלימוד, במסגרת האוניברסיטה, במהלך חודש אוקטובר 2004 ומולאו באופן עצמי על ידי הנבדקים.

תוכן העניינים:
מבוא
סקירת ספרות
עמדות כלפי גירושין, בקרב עדות המזרח ועדות אשכנז
השערות המחקר:
סקר
מהן הבעיות הנחקרות בדרך כלל בשיטת הסקר?
סוגי סקרים
מגבלות ויתרונות המתעוררות עקב השימוש בסקרים
מגבלות
יתרונות הסקר
השאלה בסקר
שיטה
נבדקים
כלים
הליך המחקר
ממצאים דמוגרפים
השערות המחקר
סיכום ומסקנות
ביביליוגרפיה
נספח - שאלון

הערת מערכת: שאלון המחקר מסתמך ברובו על שאלון מחויבות כלפי מוסד הנישואין (טירר, א. (1993). מחויבות למוסד הנישואין: בניית שאלון ותיקופו. עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך, בי"ס לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן.)

קטע מהעבודה:

עמדות כלפי גירושין, בקרב עדות המזרח ועדות אשכנז
בימי הביניים ועד למאה העשרים היו הגירושין נדירים בקרב האשכנזים. זאת הן בשל העדר ציפייה לאושר, הקושי של הבעל לשלם את הכסף - שטר הכתובה, מעמדה הנחות של האישה לאחר גירושיה, מיעוט סיכוייה להינשא מחדש, קשיים כלכליים ועוד.
לתקנות רבינו גרשום, אשר אסרו על נשואי שתי נשים ואיסור על גירושין בעל כורחה של האישה, הייתה השפעה מכרעת על מבנה המשפחה היהודית האשכנזית, בעוד שיהדות המזרח, אשר חיה בקרב המוסלמים שבקרבם הנישואים הפוליגמיים היו מקובלים, לא קיבלו על עצמם, כאמור, באופן רשמי את תקנות רבינו גרשום.
במחצית השנייה של המאה ה-18 ובמאה ה-19, העניקו ראשי המדינות ליהודי אשכנז שוויון זכויות. כתוצאה מכך, נפתח בפני יהודי אשכנז עולם לא-יהודי, חדש ולא מוכר שסבב אותם. הדרישה מהיהודים הייתה להשתלב בחברה הסובבת אותם ורבים מהיהודים אמצו לעצמם דפוסי חיים שהיו מקובלים בסביבתם. שינוי זה הביא בין היתר להתרופפות מעמדה של המשפחה.
תהליך המודרניזציה שארע ביהדות אירופה הגיע ליהודי המזרח רק בסוף המאה ה-19 ובעיקר בתחילת שנות ה-20, עם התמוטטותה של האימפריה העותומנית. אולם, בקרב יהודי המזרח תהליך זה התרחש בשני אופנים: יהודי המזרח שהתגוררו בערי הנמל ובמרכזי מסחר, אימצו את אורח החיים האירופי המודרני, שלווה בנטישת הדת.

תגים:

מוסד · נישואין · גירושין · משפחה · זוגיות · עדות · ספרדים · אשכנזים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "עמדות כלפי גירושין - השוואה בין סטודנטים בני עדות המזרח ובין סטודנטים אשכנזים", סמינריון אודות "עמדות כלפי גירושין - השוואה בין סטודנטים בני עדות המזרח ובין סטודנטים אשכנזים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.