היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 24
עבודה מס' 23006
הצגת הדו"ח שעסק ביכולת הארץ לקליטה והתיישבות לפי נתוני הארץ הגיאוגרפיים ובדיקת עמדתו של סימפסון.
17,670 מילים (כ-54.5 עמ'), 14 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 23133
עבודה זו דנה בהתיישבות היהודית בארה"ב תוך חלוקה לשלוש תקופות: התקופה הספרדית, התקופה הגרמנית והתקופה המזרח אירופאית.
4,635 מילים (כ-14.5 עמ'), 20 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 64319
ראשית דרכו של היישוב היהודי בחברון לאחר שנת 1967, דרך הקמתו בקשיים והשתלשלות האירועים הקשורים אליו.
6,872 מילים (כ-21 עמ'), 25 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 65651
בחינת ההבדלים והתייחסות לסיבות והגורמים להם.
7,932 מילים (כ-24.5 עמ'), 20 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 65947
הסיבות לחוסר הצלחת יישובם של רמת הגולן ובקעת הירדן לאחר מלחמת ששת הימים והשוואתם למקומות אחרים כדוגמת יהודה ושומרון.
5,891 מילים (כ-18 עמ'), 15 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 61930
תחילת הגשמתו של הרעיון הציוני.
4,489 מילים (כ-14 עמ'), 11 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 62344
פועלם, תרומתם בתכנון, ארכאולוגיה מודרניזציה ופיתוח בא"י בכלל והעיר חיפה בפרט.
11,778 מילים (כ-36 עמ'), 20 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 63540
בחינת ספרות הנוסעים והספרות של חוקרים מודרניים.
3,314 מילים (כ-10 עמ'), 12 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 62726
8,501 מילים (כ-26 עמ'), 37 מקורות, 409.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 24