היישום אינו מחובר לאינטרנט

ההתיישבות היהודית בא"י בשלהי המאה ה 19 -

עבודה מס' 061930

מחיר: 241.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: תחילת הגשמתו של הרעיון הציוני.

4,489 מילים ,11 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

תוכן ה עניינים:

מבוא
א. הישוב הישן ערב ההתיישבותהציונית
ב. העלייה הראשונה ( (1903-1882
1. גורמי העלייה הראשונה
2. פועלה והישגיה של העלייה הראשונה
3. המושבות הראשונות: הנחת יסודות להתיישבות יהודית חדשה בארץ ישראל
4. הבילויים בעלייה הראשונה
5. שלבים בהקמת מושבות העלייה הראשונה ובהתפתחותן
6. יחסם העוין של השכנים הערבים כלפי המושבות
7. בעיית רכישת קרקעות
8. חוסר הידע של המתיישבים בעבודת האדמה ובכלל
9. כניסת המושבות תחת חסותו של רוטשילד
10. העברת מושבות הברון לחברת יק"א
סיכום
מקורותמבוא
א. הישוב הישן ערב ההתיישבות הציונית
תמונת "הישוב ישן", המצטיירת בדרך-כלל היא של ציבור יהודי עני ומרוד (אשכנזי ברובו) המתקיים בעיקר
על תמיכה מחוץ-לארץ ("החלוקה"). אכן, ישוב ישן זה היה מרוכז ברובו בארבע ארצות הקודש: ירושלים,
צפת, טבריה וחברון .1
הוא נתהווה על-ידי עליות קודמות שמניען היה ביסודו דתי: הרצון לקיים את מצוות ישיבת ארץ-ישראל
ולהיקבר באדמתה. מניע זה השפיע כמובן לא במעט גם על ההרכב הדמוגרפי של הישוב הישן. אין גם ספק
בדבר שההישענות על "החלוקה" כמקור פרנסה לציבור שלם הטביעה את חותמה על המבנה הכלכלי
והחברתי של הישוב. המתיישבים, ביקשו מסיר מונטיפיורי בשעת ביקוריו הראשונים בארץ להעמיד
לרשותם את האמצעים גם ליישוב חקלאי ואכן, הוא הקים את המושבה החקלאית פתח-תקוה קודם
שהגיעה העלייה הציונית.2
למרות שעיקר מאמציו הושקעו בירושלים, בה רכש קרקע לבניית שכונות מחוץ לחומה, הקים טחנת רוח,
מוסדות חינוך וצדקה וכן סייע בהקמת מרפאות ובתי חולים. כמו כן סייע בפיתוח הדפוס העברי
בירושלים.3


______________________
1אהרנסון, ר. (1987-1991). היקף ואופי הגל הראשון של ההתישבות היהודית החדשה בארץ ישראל (1882-1890). מחקרים
בגיאוגרפיה היסטורית-ייישובית של א"י (קבץ): ירושלים, יד יצחק בן-צבי. (להלן: אהרנסון - היקף ואופי).
2שם
3שם.


מקורות:

אבן שושן, תולדות תנועת הפועלים בארץ ישראל, עמ' 12.
אהרנסון, ר. (1987-1991). היקף ואופי הגל הראשון של ההתישבות היהודית החדשה בארץ ישראל (1882-1890). מחקרים בגיאוגרפיה היסטורית-ייישובית של א"י (קבץ): ירושלים, יד יצחק בן-צבי.
אהרנסון, ר. "שלבים בהקמת מושבות העלייה הראשונה והתפתחותן", תדפיס תיק גולדשטיין יוסף, מס' 698209, ע' 56-25. אוניברסיטת חיפה.
אהרנסון, ר. (1977). הקמת שתים מהמושבות הראשונות: ראשון לציון וזכרון-יעקב, נופים: עיונים בידיעת הארץ 9-10: 131-135.
אהרנסון, ר. (1987). זכרון יעקב, תרמ"ב-תרמ"ד, חלום מול מציאות, אופקים בגיאוגרפיה, 20: 19-50.
אהרנסון, רן, (1993). פילאנתרופיה והתיישבות - על יק"א ופועלה בארץ-ישראל, מחקרים בגיאוגרפיה של ארץ-ישראל, י"ד: 95-107.
אליאב, מ. (1981). ספר העלייה הראשונה. יד יצחק בן-צבי, תשמ"ב.
אליאב, מ. (1977). "עימותים ראשונים עם השאלה הערבית הלאומית" ספר השנה של אוניברסיטת בר-אילן: ספר השנה של אוניברסיטת בר-אילן, מדעי היהדות ומדעי הרוח י"ד-ט"ו: 297-315.
גלעדי, ד. ונאור, מ. (1982). רוטשילד. "אבי הישוב ופועלו בארץ ישראל", ירושלים, בית הוצאת כתר, עמ' 14-17.
לסקוב, ש. (1978). "לבטי תנועת ביל"ו בראשית דרכה" הציונות. ה' 263-298.
לסקוב, ש. (1980). "מראשית ימי בילו". שורשים: קבצים לחקר הקיבוץ ותנועת העבודה בישראל, ב: 223-202.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ההתיישבות היהודית בא"י בשלהי המאה ה 19 -", סמינריון אודות "ההתיישבות היהודית בא"י בשלהי המאה ה 19 -" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.