היישום אינו מחובר לאינטרנט

ויתור במודע של עובד על חוקי מגן ותביעתן לאחר זמן מה

עבודה מס' 065680

מחיר: 326.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם עובד המוותר במודע על זכויותיו רשאי לתבוע אותן בבית הדין לעבודה?

6,736 מילים ,23 מקורות ,2006

תקציר העבודה:

בישראל חלות על יחסי עובד- מעביד מערכות שונות של דינים, חוקים, הסדרים והסכמים, אשר כל מטרתם היא להסדיר יחסי עובד - מעביד, הן ברמת הפרט (מערכות החלות באופן פרטני על כל עובד ומעביד), והן ברמת המגזר (מערכות החלות על המגזרים השונים), החלות במצטבר ו/או לחילופין לפי סדר חשיבות ועדיפות שונה(1).

חוק המגן שייך למשפחת החוקים המעגנת בתוכה זכויות חברתיות שהחברה המודרנית ראתה בהן זכויות יסודיות מינימאליות לחיים בכבוד של האדם. מתוך מודעות לעובדה שהעובד נמצא בעמדת מיקוח חלשה מזו של הצד השני - המעביד, קבעה החברה המודרנית סטנדרטים בינלאומיים שבאו להגן על תנאים מינימאליים לעובדים. על כך בתוך חוזה העבודה מוכתבים תנאים סוציאליים מינימאליים שאסור לצדדים לרדת מהם בחוזה אישי או קיבוצי.
חוקי המגן במשפט העבודה נועדו להבטיח לעובדים המועסקים בישראל שורה של זכויות בסיסיות שקבלתן אינן מותנית בהסכמתו של המעביד(2).

אופיה הכופה של חקיקת המגן בא לידי ביטוי בקביעת המחוקק הסדרי מינימום אשר מהם לא רשאים הצדדים לחוזה העבודה לחרוג, כלפי מטה(3).

מטרתם של מרבית מערכות החוק וההסדרים היא להגן על העובד, ומיעוטם בא להגן על המעביד.
עובדים רבים בוחרים במודע ושלא במודע לוותר על זכויותיהם המגיעות להם מתוקף חוקי המגן. אלה המוותרים במודע מבקשים להשיג לעצמם הטבות נוספת, יותר טובות מהזכויות המגיעות להם על פי חוק. גם אם העובד מסכים לאי-קבלתן להסכמתו אין תוקף.
"ויתור, בין מראש ובין בדיעבד (טענת השתק), על זכות שמקנה משפט העבודה המגן או הסכם קיבוצי - אינו תופס"(4) דברים אלו משמשים כאבן פינה ונקודת מוצאה לכל דיון בשאלת הויתור על זכויות המגן.
הויתור עליו אוסר בית הדין לעבודה מתייחד בכך שהוא אקט חד צדדי בו בוחל העובד, לכאורה, על זכויות מגן העובדות לו, מבלי שאותו אקט ילווה במקביל, באקט הענקה מצד המעביד(5).
כאשר מעביד שוקל היום האם להפר את הנורמות הקבועות בחוקי המגן וההסכמים הקיבוציים לגבי עובד פלוני, ההסתברות היא כיום גבוהה יותר מבעבר שהוא יכריע בחיוב. שימוש בדוקטרינות המאזנות יוצר תמריץ שלא לכבד את זכויות העובד המוקנות בחוקי המגן והסכמים קיבוציים. זאת מכיוון שיש סיכוי שזכויות אלה לא יאכפו, בדיעבד, על ידי בתי הדין לעבודה, סיכוי שלא היה קיים בעבר כאשר זכויות אלה גברו על העקרונות המאזנים(6).

על כן, נשאלת השאלה:
האם עובד המוותר במודע על זכויותיו רשאי לתבוע אותן בבית הדין לעבודה?
את השאלה הזו אנסה לבחון בעבודה ולבדוק האם זכותו של אדם לפנות לערכאות היא זכות יסוד שאינה ניתנת בקלות לוויתור, היות והעיקרון המנחה את בית הדין בברירת דיני עבודה, הוא עיקרון לטובת העובד.
---------------------------------------------------------------------
1. י' לובוצקי, חוזה עבודה וזכויות העובד (מהדורה 8/01 , מורחבת ומעודכנת, פרק 19), 8-15
2. גולדברג מ. דיני עבודה: חוקים, תקנות, צווים, תקדימים, הסברים‬, תל אביב: גלימה, 1997
3. רבין מרגליות ש' (2001):מה נותר ממשפט העבודה המגן? (בתוך ספר מנחם גולדברג), פרק 4, עמ' 466-469
4. דב"ע לח/3-59 סילשי נ' דורון, פד"ע י 32
5. פינברג נ', שליט ק'(2001):ויתור, פשרה ועסקת חבילה ומה שביניהם (בתוך ספר מנחם גולברג) ,פרק 2, 441-444
6. ראה הערה 1.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. חוקי המגן
2.1 מהם חוקי המגן
2.2 מטרת חוקי המגן
2.3 הצדקות למתן הגנה לעובד
3. האירוע של סיום עבודה
4. ויתור
4.1 מהו ויתור
4.2 ויתור במודע על זכויות המוקנות מכוח חקיקת המגן
5. ויתור חד צדדי
5.1 ויתור חד צדדי על זכויות מגן
5.2 ויתור חד צדדי על זכויות הסכמיות
6. ויתור במסגרת פשרה
6.1 ויתור בפשרה לפי סעיף 29 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג- 1963
6.2 ויתור בפשרה על זכויות מגן שאינן פיצויי פיטורים
6.3 מאפינו של הויתור בפשרה
6.4 ויתור בפשרה קיבוצית
6.5 התייחסות ביהמ"ש לויתור שבמודע על זכויות המוקנות מכוח חקיקת מגן
7. ויתור על זכויות של עובד על פי חוקי המגן ע"י הגדרות בחוזה העבודה כעצמאי
8. מעביד והעובד
8.1 יחסי הכוחות בין המעביד לעובד
8.2 המלצות לעובד
8.3 המלצות למעביד
9. סיכום ומסקנות
10. ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

הגנה על העובד הינה הגנה על כבוד האדם, זאת משום שהעבודה איננה מצרך ומכאן נובע כי כוח העבודה של העובד קשור לאישיות העובד ולא ניתן להפריד ביניהם. העבודה הינה תהליך יצירתי בו העובד מממש את עצמו ועל כן מקום עבודה שהעובד לא מממש את עצמו הינו מקום עבודה מנוכר.

תגים:

הגנה · העובד · מעביד · יחסי · עבודה · זכויות · עובדים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ויתור במודע של עובד על חוקי מגן ותביעתן לאחר זמן מה", סמינריון אודות "ויתור במודע של עובד על חוקי מגן ותביעתן לאחר זמן מה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.