היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 60954
סקירה תיאורטית ומחקר שבוצע באמצעות שאלונים.
12,834 מילים (כ-39.5 עמ'), 58 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 69008
בחינת הקשר בין מוטיבציה לשיתוף עובדים בקרב עובדי בנק הפועלים בע"מ.
7,519 מילים (כ-23 עמ'), 38 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 68499
ההבדל במוטיבציה, מחויבות ארגונית ושביעות רצון בין עובדי ארגון לבין עובדי מיקור חוץ בבנק לאומי.
9,201 מילים (כ-28.5 עמ'), 24 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 67198
מחקר אשר עוסק בבדיקת קשר בין שביעות רצון האחים והאחיות במחלקה פנימית בבית חולים לבין תחלופת העובדים.
4,862 מילים (כ-15 עמ'), 24 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 63386
24,134 מילים (כ-74.5 עמ'), 108 מקורות, 386.95 ₪
עבודה מס' 65733
תאור בעיית כוח אדם בחברת פלאפון ונסיון לפתור אותה.
7,403 מילים (כ-23 עמ'), 44 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 67320
הקשר בין מידת שיתוף עובדי בזק בתהליך הפרטת החברה לבין שביעות רצון העובדים מעבודתם ומידת המחויבות שלהם לארגון.
6,958 מילים (כ-21.5 עמ'), 28 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 66930
אופי האיגודים, ארגוני העובדים בישראל בהשוואה לאופי ארגוני העובדים והיקפם בגרמניה.
5,589 מילים (כ-17 עמ'), 11 מקורות, 295.95 ₪
עבודה מס' 62322
מעמד העובדים הקבועים מול העובדים ה"אחרים" מבחינת התנאים הנלווים.
4,483 מילים (כ-14 עמ'), 8 מקורות, 240.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100