היישום אינו מחובר לאינטרנט

מעורבות ממשלתית מול תחרות חופשית בשוק הטלוויזיה בישראל

עבודה מס' 062784

מחיר: 240.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: עבודה הבוחנת את שאלת השוק החופשי מול מעורבות השלטון בישראל.

4,878 מילים ,12 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
מבוא
מדיניות שוק חופשי מול מעורבות שלטונית - רקע תיאורטי
אפיון מדיניות התקשורת בישראל
מדיניות תקשורת בטלוויזיה הישראלית - בעד ונגד היד המתערבת
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

מבוא
תחום התקשורת מהווה תחום חובק עולם וכיום הוא מצוי במרכזה של מהפכה טכנולוגית. אנו
עדים לשינויים טכנולוגיים פוליטיים וחברתיים אשר העצימו את ההשפעה של אמצעי התקשורת
האלקטרוניים בתחומים שונים: טלפוניה, רדיו, טלוויזיה, לוויין ועוד.
בעידן של אמצעי תקשורת חדשים ותקשורת חוצת גבולות העוקפת את יכולת הפיקוח של
ממשלים פוליטיים, מושם דגש על יחסי הגומלין בין תקשורת וחברה המעצבות אחת את רעותה.
מדינות רבות עוברות באחרונה תמורות מרחיקות לכת בענפי תשתית בכלל ובתחום התקשורת
בפרט. תמורות שכללו הליכי דה-רגולציה ורפורמות רחבות היקף.
במסגרת תהליכים מקומיים וגלובליים, חלו שינויים במדיניות התקשורת שאפשרה תוספת ערוצי
שידור חדשים ומסחור של שידורי הטלוויזיה. המגמה עשויה להתעצם בעתיד עם פתיחת ערוצי
טלוויזיה נוספים והמשך התהליך של התמסחרות השידורים.
על רקע המעבר מטלוויזיה ציבורית לטלוויזיה מסחרית נשמעים קולות רבים המטילים ספק
ביעילות השוק החופשי הטהור. דווקא בארה"ב, מעוז השוק החופשי, מטילים כלכלנים ספק
ביכולתה של תחרות חופשית להביא ליעילות מרבית ולרווחה חברתית (כאשר הם מתייחסים
לשוק התקשורת). הנחות יסוד נוספות של השוק החופשי היא שלמוצר המיוצר ונצרך יש את
"תכונת ההדרה" כלומר, שאיש חוץ מן הצרכן אינו מפיק תועלת מהמוצר. כאשר למוצר אין תכונה
זו מדובר במוצר ציבורי ואם הוא נצרך, הוא נצרך ע"י כל הצרכנים במשק. מוצרים ציבוריים הם
מוצרים שהשוק החופשי אינו יכול לספק ביעילות (ירון, 1998).

עבודה זו תיבחן את שאלת השוק החופשי מול מעורבות השלטון בשוק הטלוויזיה בישראל על רקע
התהליכים שנסקרו לעיל. יובאו הצדקות בעד השוק החופשי מול הצדקות בעד התערבות שלטונית
לאור קיומם של כשלי שוק. שידורי הטלוויזיה בישראל התפתחו בהדרגתיות תחת עינו הפקוחה
והמנחה של השלטון. ניתן לחלק את התקופה של פעילות הטלוויזיה הישראלית לשנים: הראשונה
(למעלה מ20- שנה) בהם הייתה טלוויזיה ממלכתית תחת מונופול שידורי והשנייה החלה בסוף
שנות ה80- כאשר החלו לפעול כמה מערוצי הטלוויזיה בכבלים וערוץ 2 שהפך לערוץ מסחרי
(כספי, לימור, 1995). התקופה השניה למעשה פתחה את עידן התחרות בתקשורת בטלוויזיה
והעלתה את הסוגיה: האם כדאי או ניתן לפתוח את מדיום הטלוויזיה לפעילות תחרותית בחופשי
בגבולות מדינת ישראל?

מקורות:

אלתרמן, ר. (2000) "מדיניות קרקעית: שוק חופשי מול מעורבות שלטונית: מגמות חזויות וכלים להשגת יעדים של תכנון לאומי". דו"ח שני.
דו"ח (דצמבר, 1996) - הצוות הבינמשרדי לבחינת המדיניות בענף התקשורת ופתיחתו לתחרות.
דו"ח (פברואר, 1996) - הוועדה הציבורית לבחינת הרישוי והפיקוח בענף התקשורת.
טוקטלי, א. (2000) מדיניות תקשורת בישראל. חלק א'. האוניברסיטה הפתוחה.
ירון, א. (1998) "בזכות היד המתערבת", סטטוס, 89. עמ' 49.
כספי, ד., לימור, י. (1995) המתווכים - אמצעי התקשורת בישראל 1948-1990. עם עובד.
כץ, י. (1996) "בתפתחות הטלוויזיה בכבלים בישראל והזיקה למערכת חברתית ופוליטית", פתו"ח, גיליון 3. אונ' בר-אילן.
לחמן-מסר, ד. (1998) "מפת התקשורת החדשה - מבנה ובעלות, אתגרים וסיכונים", בתוך: כספי, ד., לימור, י. (עורכים) אמצעי תקשורת המונית בישראל. האוניברסיטה הפתוחה.
לימור, י. (1998) "ברונויות התקשורת בישראל", בתוך: ספר השנה של העיתונאים. הוצאת אגודת העיתונים בת"א. עמ' 97-111.
מור, ג. (יוני 1992) "ההפרטה בבריטניה מביאה את הקפיטליזם אל האנשים", בתוך: מקראות במנהל מס' 101.
קרניאל, י. (ינואר, 1999) "חופש השידור", בתוך: העין השביעית, מס' 18. המכון הישראלי לדמוקרטיה.
שלו, ל. (1995) "הבעלות והחופש", בתוך: אותות 95, מס' 186. עמ' 44-45.

תגים:

מדיניות · ממשלתית · אלקטרוניים · אמצעי · בזק · החופשי · השוק · טכנולוגיה · טלוויזיה · טלפוניה · כבלים · לווין · מדיום · מדיניות · מהפיכת · מידע · מסחרית · ערוצי · ציבורית · רדיו · רשת · שידור · תקשורת

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מעורבות ממשלתית מול תחרות חופשית בשוק הטלוויזיה בישראל", סמינריון אודות "מעורבות ממשלתית מול תחרות חופשית בשוק הטלוויזיה בישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.