היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 25
עבודה מס' 62410
האם שידורי הערוץ השני מעשירים את עולמנו הלשוני ומקדמים את היצירה העברית.
5,756 מילים (כ-17.5 עמ'), 18 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 62515
התנהגות חברות הכבלים וחברות הלווין מבחנה מוסרית ועסקית.
6,042 מילים (כ-18.5 עמ'), 12 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 62178
הצגת התהליך שהשידור הציבורי עבר תוך התייחסות למגמות עתידיות המכוונות את דרכו.
2,941 מילים (כ-9 עמ'), 13 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 61198
המלצות לשינויים ארגוניים בחברה בכדי להתמודד בשוק הנפתח לתחרות.
10,353 מילים (כ-32 עמ'), 22 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 61138
בחינה ההשערה כי התקשורת בכלל והשידור הציבורי בפרט תורמים לביסוסה של הדמוקרטיה.
4,651 מילים (כ-14.5 עמ'), 17 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 65254
האם יש צורך בשינוי רגולטורי במפת התקשורת הישראלית?
5,143 מילים (כ-16 עמ'), 10 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 63791
האם שידור טלוויזיוני של משפטים פוגע בהליך המשפטי התקין.
7,926 מילים (כ-24.5 עמ'), 30 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 70337
בדיקת ההשערה כי הרגולציה על שידורי הספורט בישראל הנה מחמירה ומבטאת התערבות גסה ולא מידתית בתעשייה.
12,382 מילים (כ-38 עמ'), 40 מקורות, 549.95 ₪
עבודה מס' 65389
הקשר בין המניע לצפייה בשידורי טלוויזיה לבין שביעות הרצון של הצופה מהכתבות/שידורים והערכתו את אמינותן.
4,379 מילים (כ-13.5 עמ'), 22 מקורות, 240.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 25