היישום אינו מחובר לאינטרנט

באיזו מידה תורמת התקשורת לביסוסה של הדמוקרטיה, אם בכלל (רפרט)

עבודה מס' 061138

מחיר: 312.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינה ההשערה כי התקשורת בכלל והשידור הציבורי בפרט תורמים לביסוסה של הדמוקרטיה.

4,651 מילים ,17 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
1. מבוא
הצגת הבעיה המחקרית
השערת המחקר
2. חשיבותה של התקשורת וחשיבותו של השידור הציבורי, כחלק ממנה, לביסוסה של
הדמוקרטיה
3. תפקידיו העיקריים של השידור הציבורי בדמוקרטיה
4. מבנה השידור הציבורי באירופה
5. הסכנות האורבות לשידור הציבורי
6. הדרכים להתמודד עם הסכנות
7. סיכום ומסקנות
8. רשימה ביבליוגרפית

מבוא
במשטר דמוקרטי העם קובע את גורלו, בוחר את נציגיו, מבקר אותם, מפגין נגדם ומחליף אותם בבחירות. בכדי לעשות זאת עליו לדעת את העובדות ולשמוע דעות שונות ועל פיהם לקבוע את עמדתו בנושאים שונים. אחד מעקרונות היסוד של המשטר הדמוקרטי קובע כי יש צורך בדו-שיח שוטף ומתמיד, הכולל חילופי מידע ודעות בין שליטים ונשלטים. זרימת המידע תורמת לדיון הציבורי ולנקיטת העמדה של האזרחים בנושאים השונים העומדים על סדר היום הציבורי. חסך במידע עלול לנטרל את האזרחים מן האפשרות ליטול חלק בדיון הציבורי ומצד שני, לאפשר למקבלי ההחלטות ליהנות מחופש פעולה, ללא כל חשש מהתערבות חיצונית או מבקרה ולחצים מצד האזרחים. מכאן שזרימה חופשית של מידע ותחרות חופשית בין הדיעות השונות הם תנאי יסודי לקיום משטר דמוקרטי. בעידן של חברת ההמונים נתפסים אמצעי התקשורת כערוצים העיקריים לקיום הדו-שיח הזה ולהזרמת המידע לציבור הרחב. דומה שאין נושא המזוהה יותר כיום עם דמוקרטיה מאשר
התקשורת1. חוקרים רבים סבורים כי אחד המאפיינים המרכזיים של דמוקרטיה הוא אמצעי תקשורת חופשיים מאימת השלטון, על כן לכלי התקשורת יש למעשה את הכוח לתרום בצורה משמעותית או לתרום בצורה מועטה לביסוסה של הדמוקרטיה.
התקשורת מזוהה עם הדמוקרטיה משום שבכל משטר דמוקרטי ניצבים אמצעי התקשורת ההמונים אי-שם בתווך, בין השלטון הנבחר לבין הציבור הנשלט. מבחינה זו, אפשר להתייחס לאמצעי תקשורת המונים כמעין מתווך, הן מבחינת מיקומם הפיזי במרכז או בצומת דרכים והן מבחינת התנהגותם ותפקודם כמעבירים מגוון
מסרים - מידע, דרישות ותביעות בין חלקים ומגזרים בחברה2. קיומם של המתווכים חיוני למימוש עקרונות הדמוקרטיה - להידברות מתמדת בין הנציגים למיוצגים, למעקב המיוצגים אחרי הנציגים ופיקוח עליהם, להבטחת היענותם לדרישות הציבור ולגיוס תמיכה ציבורית סביב מדיניות. הציפייה מאמצעי התקשורת היא לא רק ליידע אזרחים אלא גם לעודד דיון על החלופות השונות כדרך לעורר את המודעות הציבורית לעצם קיומן.

הצגת הבעיה המחקרית
הבעיה המרכזית שברצוני לבחון היא: באיזו מידה תורמת התקשורת לביסוסה של הדמוקרטיה, אם בכלל?
לצורך כך חשוב להגדיר את שדה המחקר - "התקשורת" היא מילת גג הכוללת בתוכה מדיות רבות, כגון: עיתונים מודפסים, עיתונים אלקטרוניים, אתרי אינטרנט, רדיו, טלוויזיה, ערוצי שידור פרטיים, ערוצי שידור ציבוריים וכו'. כשאני מדבר על "התקשורת" כוונתי לערוצי הטלוויזיה הציבוריים. כשאני מדבר על "דמוקרטיה"
כוונתי לדמוקרטיה השתתפותית במובן הקלאסי שלה האומר כי לא רק ההשתתפות, דהיינו האלמנט הטכני חשוב אלא המהות והאידיאולוגיה של ההליך חשובים גם הם.3

ברפראט זה לא אתייחס למדינה ספציפית אלא אנסה להכליל את הממצאים לכלל מדינות אירופה וארה"ב, משום שערוצי שידור ציבוריים, במודל כזה או אחר, קיימים כמעט בכל מדינות אירופה ובארה"ב, ועל כן ניתן לדבר בהכללה על חשיבותו של השידור הציבורי, על תפקידיו, על הסכנות האורבות לו ועל הדרכים להתמודד עם הסכנות הללו ולהציע עקרונות וכיוונים להבראתו מבלי לחטוא לעובדות ולהיות רלוונטי לא למדינה אחת ספציפית אלא לכלל מדינות אירופה וארה"ב.

השערת המחקר
השערת המחקר מניחה כי התקשורת תורמת במידה רבה לביסוסה של הדמוקרטיה.
---------------------------------------------------------------------------------
1. הרמן, תמר, "תיאור הקורס", בתוך עידית גיל, דמוקרטיה - גישה רב-תחומית, חוברת הקורס סתיו 2003א, (תל אביב, האוניברסיטה הפתוחה: 2001), עמ' .12
2. כספי, דן ויואב לימור, 1992. המתווכים - אמצעי התקשורת בישראל 1948-1990, (עם עובד, מכון אשכול, האוניברסיטה העברית בירושלים, תל אביב), עמ' .9
Gutmann, Amy, "Democracy", in A Companion to Contemporary Political Philosophy, eds. R.E. .3
.Goodin and P. Pettit Blackwell, 1993, pp. 411

מקורות:

אזרחי, ירון, עמרי בן שחר ורחל לאל, רפורמה בשידור הציבורי, (המכון הישראלי לדמוקרטיה, ירושלים: 1997).
אזרחי, ירון, שנה אחת - ערוץ 2, לאל רחל (עורכת), (המכון הישראלי לדמוקרטיה, נובמבר 1994).
כהן נתן, השידור הציבורי בישראל, (המכון הישראלי לדמוקרטיה, ירושלים: פברואר 1996).
כספי, דן ויואב לימור, 1992. המתווכים - אמצעי התקשורת בישראל 1948-1990, (עם עובד, מכון אשכול, האוניברסיטה העברית בירושלים, תל אביב).
הרמן, תמר, "תיאור הקורס", בתוך עידית גיל, דמוקרטיה - גישה רב-תחומית, חוברת הקורס סתיו 2003א, (תל אביב, האוניברסיטה הפתוחה: 2001).
לאל רחל, הפיקוח הציבורי על הערוץ השני, (המכון הישראלי לדמוקרטיה, ירושלים: יוני 1995).
Avery, Robert. K, Public Service Broadcasting, N.Y: Longman, 1993.
BAKER Edwin C., Advertising and a Democratic Press, New Jersey - Princton University Press, 1994.
Entman, Robert (1989). The Dilemma of Journalism: Democracy Without Citizens. Democracy without Citizens - Media and the Decay of American Politics. New York: Oxford university Press.
Euromedia Research Group, The Media in Western Europe, London: Sage, 1993.
Foreign and Commonwealth Office, Broadcasting in Britain: Recent Developments, 1991.
Gutmann, Amy, "Democracy", in A Companion to Contemporary Political Philosophy, eds. R.E. Goodin and P. Pettit Blackwell, 1993.
Kuhn. R, The media in France, London: Routledge, 1995.
Mitchell, Jeremy and Blumler, Jay, Television and the Viewer Interest, London: John Libby, 1994.
Pfetsch, B., The Mediation of Politics: Patterns of Reducing the Complexity of the Political Process, paper for the 41st Annual Conference, Chicago, May 1991.
Pfetsch, B., Comparing Political television formats in Germany, paper for the 6th Annual Conference of the International Communication Association, Chicago, May 1996.
Sparks, Colin (1988). "The Popular Press and Political Democracy". In: Scannell Paddy, Philip Schlesinger&Colin Sparks, eds., Culture and Power. London: Sage.
תגים:

תקשורת המונים · השידור הציבורי

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "באיזו מידה תורמת התקשורת לביסוסה של הדמוקרטיה, אם בכלל (רפרט)", סמינריון אודות "באיזו מידה תורמת התקשורת לביסוסה של הדמוקרטיה, אם בכלל (רפרט)" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.