היישום אינו מחובר לאינטרנט

מידותיו של הקב"ה -מידה כנגד מידה

עבודה מס' 070450

מחיר: 439.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: עיון וסקירה בנושא הנהגת הקב"ה בעולמו.

13,852 מילים ,54 מקורות ,2016

תקציר העבודה:

העיקרון של מידה כנגד מידה מופיע מספר רב של פעמים בתורה. על פי חוקי המקרא, מי שפגע באחר יש לפגוע בו באותו האופן, כלומר מי שנותן מום בעמיתו ייעשה לו כמו שהוא עשה לאחרים. העיקרון של מידה כנגד מידה אינו מופנה לעבר האדם הנפגע והנזק שנגרם לו, אלא לעבר הפוגע, והנזק הנפשי שגרם לעצמו. למעשה, ניתן לומר כי עקרון מידה כנגד מידה מוציא את העונש שהיה אמור לבוא כבר בשעת המעשה מן הכוח אל הפועל. באמצעות המידה הזו מתגלה מדרגתו האמיתית של הפוגע, והוא מועמד במקומו הראוי לו. בשעה שבאים להעמיק בהנהגת ד' במידה כנגד מידה, ניתן לראות שגם כיום, כשבני האדם חיים בתקופה של הסתר פנים, כשאין נביאים, דרכו של הקב"ה הינה לדבר עם ברואם ולהוכיח להם, שאינו עוזבם ולו לרגע מן ההשגחה הפרטית והכללית, וזאת באמצעות כך שד' גומל לברואיו כמעשיהם אם לטוב ואם למוטב.
בחרתי לכתוב על הנושא מידה כנגד מידה משום, שהוא נושא מעניין, שכמעט ולא כותבים עליו, ומכיוון שניתן ללמוד ממנו דברים חדשים רבים בהנהגתו של הקב"ה בעולמו.
מטרת העבודה בנושא 'מידותיו של הקב"ה במידה כנגד מידה' היא לענות על השאלה, האם העיקרון של מידה כנגד מידה, המצוי מאוד במקרא, הוא רק אחת מיני מידות רבות אצל הקב"ה או שהיא מהווה את הבריח האוחז את כל המקרא כולו, תוך בדיקה מקיפה באילו אופנים נעשית הנהגת ד' במידה כנגד מידה, והיכן ניתן השכר והעונש על המעשים הטובים והרעים של האדם, וכן מהי הסיבה שרע לצדיק ולעומת זאת טוב לרשע במקרים מסוימים.
לצורך כתיבת העבודה יעשה שימוש בעיקר בספרות עיונית תורנית, ובנוסף בספרי ראשונים ואחרונים, בספרי יסוד, ואף בספרות כללית.
הפרק הראשון יבאר מהו עקרון ההנהגה ותינתן סקירה של מספר הנהגות בהן ד' נוהג בעולמו כמו גם עקרון מידה כנגד מידה, ויתבארו האלמנטים בהם באה מידה זו לידי ביטוי.
הפרק השני יבאר באילו אופנים נעשית הנהגת ד' במידה כנגד מידה לעושי דברו ומצוותיו, והאם ניתן שכר בעולם הזה או רק בעולם הבא, והאם הרשע מקבל עונש בעולם הזה או רק בעולם הבא, ובאילו מקרים העונש ניתן בגלגול אחר.
הפרק השלישי ידון במושג צדיק ורע לו האם הוא כפשוטו או לא, ובאמצעות הפירושים השונים למושג תתבאר הדילמה כיצד יש מצבים בהם יש צדיק ורע ויש רשע וטוב לו, וכן יתבארו סיבות לייסורי הצדיקים ולמיתתם בטרם עת.

תוכן עניינים:
מבוא
פרק א- דרך הנהגת ד' בעולם במידה כנגד מידה
1. משמעות המונח הנהגה
2. דרכי הנהגה של הקב"ה בעולם
2.1 הנהגות בהסתר
2.2 הנהגות במידת רחמים
2.3 הנהגות מסוגים שונים
3. הנהגת ד' במידה כנגד מידה בעולמו
4. אלמנטים שונים בהנהגת מידה כנגד מידה
פרק ב' - הנהגת ד' של שכר ועונש במידה כנגד מידה
1. שכר טוב במידה כנגד מידה
2. הענשה במידה כנגד מידה
2.1 שכר ועונש בעולם הזה בגלגול הנוכחי
2.2 שכר בעולם הבא ועונש בגלגולים אחרים ובעולם הבא
3. הנהגת ד' במידה כנגד מידה במספר מקומות במקרא
פרק ג'- הבהרת הביטוי צדיק ורע לו, רשע וטוב לו
1. הסבר המושג צדיק ורע לו ורשע וטוב לו
2. הסיבות השונות לסבל צדיקים והנאת רשעים בעולם הזה
2.1 סיבות הנגזרות מפירוש המושג צדיק ורע לו ורשע וטוב לו
2.2 סיבות נוספות לייסורי הצדיקים
2.3 הסיבה למיתת הצדיקים טרם עת
3. קבלת ייסורים באהבה ובשמחה
סיכום
ביבליוגרפיה
יחידה דידקטית

קטע מהעבודה:

הנהגת ד' בעולם מתנהלת במגוון רב של דרכים, הכל לפי מה שהקב"ה רואה לנכון. משה רבינו עליו השלום ביקש מהקב"ה, שיגלה לו את דרכי הנהגתו בעולם, "הראיני נא את כבודך... וראית את אחורי ופני לא יראו..."(1). משה רבנו עליו השלום ביקש מהקב"ה, שיגלה לו את דרכי הנהגתו בעולם, מכיוון שיש פעמים בהם נגלית מידת הדין ופעמים בהם נגלית מידת הרחמים. פעמים רבות הנהגת הקב"ה היא במידה כנגד מידה ויש מקרים, שאינם מתיישבים עם ההיגיון האנושי. כלומר, ישנן דרכים רבות והנהגות שונות, שמתגלות בעולם ואין בכוח שכלו של האדם להשיגם. שלמה המלך החכם מכל אדם גם כן הודה, שלמרות חוכמתו וחקירותיו, לא הצליח להבין על בורים את הנהגותיו וכוונותיו של הבורא בבריאה: "אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני"(2). אף על פי כן, אפשר להבחין בכמה מאותן הנהגות, או ללמוד עליהן מן המקורות השונים, אליהם מפנים אותנו רבותינו לאורך כל הדורות. הפרק יסקור, מהו בעצם פירוש המילה הנהגה, באילו דרכי הנהגה נוהג ד' בעולם, מהו עיקרון מידה כנגד מידה ולבסוף איך ד' מנהיג את עולמו בדרך של מידה כנגד מידה.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מידותיו של הקב"ה -מידה כנגד מידה", סמינריון אודות "מידותיו של הקב"ה -מידה כנגד מידה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.