היישום אינו מחובר לאינטרנט

מידת שיתוף עובדי בזק בתהליך הפרטת החברה ושביעות רצון העובדים (הצעת מחקר)

עבודה מס' 067320

מחיר: 423.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הקשר בין מידת שיתוף עובדי בזק בתהליך הפרטת החברה לבין שביעות רצון העובדים מעבודתם ומידת המחויבות שלהם לארגון.

6,958 מילים ,28 מקורות ,2007

תקציר העבודה:

בעקבות החלטת הממשלה וחקיקת "חוק בזק", החל המעבר של החברה ממצב של "מונופול" למצב של חברה הפועלת בשוק תחרותי. שינוי זה ממצב פעולה (MODE) בטוח ורגוע לפעילות מישתנה ולא בטוחה מחד, והאופן (התהליך) בו התנהל השינוי מאידך, הביאו עימם את כל ה"מחלות" הנפוצות בקרב חברות מקומיות וגלובאליות הפועלות בשוק התחרותי: דרישות גבוהות לתפוקה ושירות, עומס עבודה ולחץ נפשי, שחיקת עובדים, ירידה בשביעות הרצון של העובדים ובמחוייבות הארגונית שלהם ואף עזיבת עובדים מוגברת.
ברי לכל כי אם לא תיעצר ותיפתר הבעיה, השפעותיה עלולות לגרום לפגיעה בשירות ולעזיבת לקוחות, כשזו תגרום לירידה משמעותית בתוצאות העסקיות של החברה.
בשנים 2003-2004 שלפני ההפרטה - עזבו את חברת "בזק" כ- 350-400 עובדים בשנה,
ובשנים 2005-2006 עזבו את החברה כ- 1000 עובדים מדי בשנה.
ובשנים 2007-2008 עזבו את החברה 1300 עובדים מדי שנה.
מדובר בגידול דרמטי בשיעור של 250-300%, אשר לא ניתן להתעלם מקיומו ומהשלכותיו השליליות על הארגון.
אמנם, כלפי חוץ, הנהלת החברה מציגה את העזיבה המוגברת כ"צמצומים מתוכננים" שמטרתם התייעלות, ו"ניקוי אורוות" ואת העלייה במספר תלונות הלקוחות כתוצר לוואי של "עקומת הלמידה" של המערכת את השינוי הארגוני.
אולם, כלפי פנים, ההנהלה, שעודדה את ביצוע המחקר הנוכחי, מעוניינת לבדוק מה הוא הגורם המרכזי לגל העזיבה שתקף את הארגון, האם יכלה לנהוג אחרת, וכיצד תוכל להימנע ממצב דומה בעתיד.

שאלות המחקר: בדיקה ואימות/שלילת המצאות קשרים בין שיתוף עובדים, לשביעות רצון למחויבות ארגונית כפי שהוכח בעבר במחקרים שנעשו על ארגונים שונים בענפים שונים.

תוכן עניינים
1. מבוא.
1.1 רקע ארגוני.
1.2 תיאור הבעיה העיסקית
1.3 מטרות המחקר וחשיבותן.

2. סקירת הספרות.

3. המסגרת התיאורית
3.1 משתני המחקר.
3.2 מודל המחקר.
3.3 השערות המחקר

4. מתודולוגיה.
4.1 אוכלוסיית המחקר
4.2 המדגם ושיטת הדגימה
4.3 מקורות מידע משניים.
4.4 מערך המחקר
4.5 איסוף נתונים וכלי המחקר
4.6 תכנון אופן עיבוד הנתונים והצגתם
4.7 מגבלות המחקר.

5. לוח זמנים משוער.

6. ביבליוגרפיה
7. נספחים.

קטע מהעבודה:

הפרטה כרוכה בהעברת נכסים ופעילויות מהמגזר הציבורי למגזר הפרטי ועפ"יBeesley and Littechild (1994) "בדרך כלל הכוונה היא ליצירת חברה פעילה ואח"כ מכירה של לפחות 50% ממניותיה לידיים פרטיות". Cunha and Cooper (2002), טוענים כי תהליך הפרטה "משחרר" מגוון רחב של שינויים להם השלכות על מצבו של העובד, מאחר ושינויים קשורים באי וודאות היוצרים הגברת לחץ, ירידה בשביעות רצון ועליה בתסמיני מחלות פיזיות ומנטליות. שינויים נוספים בתהליך ההפרטה הם שינוי בתרבות הארגונית, שינוי בגישה לטובת הערכת יעילות, איכות וייזום, הצגת שיטות מנהיגות חדשות ויישום מערכת משאבי אנוש ממוקדת תפקוד.

תגים:

התנהגות ארגונית · מוטיבציה · הנעה · הפרטה · עובדים · שאלון · שינוי ארגוני · התנגדות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מידת שיתוף עובדי בזק בתהליך הפרטת החברה ושביעות רצון העובדים (הצעת מחקר)", סמינריון אודות "מידת שיתוף עובדי בזק בתהליך הפרטת החברה ושביעות רצון העובדים (הצעת מחקר)" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.