היישום אינו מחובר לאינטרנט

מפה מנטלית עירונית - העיר בית שמש כמקרה מבחן

עבודה מס' 062660

מחיר: 191.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: ניתוח מקיף של גיבוש תדמית ומפה מנטלית כלפי מקום והשפעתם האפשרית על שיקולי העדפות מגורים ושביעות רצון בקרב אוכלוסיות שונות.

15,607 מילים ,31 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
אבסטרקט
מבוא
רקע תיאורטי והגדרת מושגי מפתח
פרק 1 - אסטרטגיות קידום מקום
1.1 אסטרטגיית השיווק העירוני
1.2 אסטרטגיית השיווק השכונתי - המקרה הישראלי
פרק 2 - מתודולוגיה
2.1 פירוט שיטות המחקר ואופן הביצוע
2.2 מדדי הניתוח
2.3 מגבלות העבודה
2.4 השערות המחקר
2.4.1 השערות מחקר כלליות
2.4.2 השערות מחקר ספציפיות
פרק 3 - ניתוח סוציו-היסטורי
פרק 4 - (אי) אסטרטגיית השיווק של בית שמש
פרק 5 - בית שמש באמצעי המדיה - מבט ביקורתי על היווצרות עמדה ומפה מנטלית
פרק 6 - דיון וממצאים
6.1 ממצאי הסקר החיצוני (מס' (2
6.1.1 מטריצת מתאמים עבור סקר חיצוני (מס' (2
6.2 ממצאי הסקר הפנימי (מס' (1
6.2.1 מטריצת מתאמים עבור סקר פנימי (מס' :(1
השוואה בין מדדים
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

בעבודה אינטרדיסציפלינרית זו נציג ניתוח מקיף של גיבוש תדמית ומפה מנטלית כלפי מקום והשפעתם האפשרית על שיקולי העדפות מגורים ושביעות רצון בקרב אוכלוסיות שונות. העיר בית שמש תשמש כמקרה מבחן (Case study) לבחינת נושא זה. במסגרת הבדיקה נדון באספקטים שונים הקשורים, במישרין ובעקיפין, בכינונה ומיסודה של המפה המנטלית, וביניהם ההיסטוריה הדמוגרפית והכלכלית של העיר, אסטרטגיית השיווק שלה כלפי חוץ וייצוגה בכלי תקשורת ההמונים. נוסף על אלו, ובהסתמך על שני סקרי דעת קהל שביצענו, נבצע ניתוח סטטיסטי שיאפשר את בדיקתן של השערות רלוונטיות הנוגעות למפה המנטלית כלפי בית שמש, הן בקרב תושבי המקום והן בקרב תושבי ישראל ככלל.
במהלך הדיון נשען על שתי מסגרות תיאורטיות עיקריות; הראשונה לקוחה מן הפסיכולוגיה החברתית והיא תהליכי התפיסה בתודעת הפרט (כגון גיבוש עמדה, סיווג מנטלי והתנהגות)
והשנייה לקוחה מן הגיאוגרפיה העירונית והיא אסטרטגיית קידום מקום ( (Place promotion
אשר מניחה כי העיר אינה נבדלת מכל מוצר אחר הנמכר בשוק החופשי ואי לכך עליה להפעיל טכניקות שיווק ופרסום אגרסיביות שנועדו למשוך יזמות, אוכלוסיית מגורים איכותית ועוד.

כלי המחקר
היות ונושא העבודה הנו רב-ממדי ומורכב, החלטנו לשלב בין מספר כלים מתודיים למען ביצוע החקירה. על כן, עשינו שימוש ב 4 שיטות מחקר נבחרות הנהוגות במדעי החברה:
1) הראשונה היא שיטת השאלון ובה בנינו 2 סקרים משלימים, להם מספר שאלות חופפות, על מנת לתור אחר המפה המנטלית של בית שמש.
הסקר הראשון כוון לתושבי בית שמש נוכחיים ונעשה בצורה טלפונית. גודל המדגם עמד על .30
הסקר השני כוון לאוכלוסייה הישראלית ובוצע בתנאים דומים - גודל המדגם היה 30, נעשה טלפונית.
2) השיטה השנייה בה נקטנו הנה ראיון עומק סמי-מובנה. ערכנו סך של 3 ראיונות עם בכירים בעירייה.
3) השיטה השלישית הייתה ניתוח איכותני של ארטיפקטים, קרי אובייקטים אשר משדרים אינפורמציה מרחבית מסוימת אודות המרחב העירוני. הארטיפקטים שנותחו הנם דפוסי הכיסוי התקשורתיים של העיר (בעיתונות) שהושגו החל מ 01/01/2001 ועד ימינו.
4) לבסוף, השיטה הרביעית הייתה ניתוח סוציו-היסטורי של תהליכי התהוותה של בית שמש כעיר, החל בתקופת הקמתה בשנות ה 50 ועד ימינו.

תגים:

אוכלוסייה · אסטרטגיה · דמוגרפיה · העדפת · ייצוג · כלי · כלכלה · מגורים · מטרופולין · מעמד · מקום · מרחב · סקר · עירוני · פרסום · קידום · רצון · שביעות · שיווק · תדמית · תהליך · תפיסה · תקשורת

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מפה מנטלית עירונית - העיר בית שמש כמקרה מבחן", סמינריון אודות "מפה מנטלית עירונית - העיר בית שמש כמקרה מבחן" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.