היישום אינו מחובר לאינטרנט

השינויים שחלו במעמדה של האישה הישראלית והערבית

עבודה מס' 062533

מחיר: 338.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינה כללית והתמקדות במצבן בשוק העבודה והבדלי השכר בינן לבין הגברים.

6,162 מילים ,13 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

הנחת היסוד של מדינת ישראל, כפי שבאה לידי ביטוי בהצהרת העצמאות, הייתה שוויון בין כל האזרחים בלא הבדל דת, גזע או מין - שוויון בייצוג, שוויון הזדמנויות ושוויון במעמד. אולם המציאות כיום, חמישים שנה לאחר הכרזת העצמאות, מוכיחה כי אין שוויון בין נשים לגברים בישראל. אידיאל השוויון, כפי שהגוהו האבות המייסדים, לא הוגשם הלכה למעשה בחקיקה מתאימה.

דמות החלוצה הציונית טרם קום המדינה ודמות החיילת הישראלית לאחר הקמתה, לצד נוסח הצהרת העצמאות, ודמותה של גולדה מאיר - הם שבנו את מיתוס השוויון, על-פיו הנשים בישראל שותפות לגברים בכל התפקידים בלא אפליה ולוקחות חלק שווה בבניין המדינה.

בשנים הראשונות נתפס השוויון בין המינים כאידיאל שיש לשאוף אליו, וזאת משני טעמים עיקריים: ראשית, ערך השוויון מילא מקום חשוב באידיאולוגיה הסוציאליסטית, אשר אפיינה את דור המייסדים, שהגיע ברובו לישראל במסגרת העלייה השנייה. הגורם השני היה הצרכים הכלכליים האובייקטיביים, שהתעוררו עקב ההתפתחות המואצת של המדינה החדשה ובראשם - הצורך במיצוי מקסימלי של כוח העבודה.

ובעיסוקנו במעמד האישה הערבייה בישראל, לא נוכל להתעלם מן העובדה, כי למרות התמורות, שחלו במעמדה בפני החוק והמשפט וחרף החקיקה הסוציאלית ו"חוקי השוויון" שקבעה המדינה, עדיין רחוק מעמד זה מלהיות בר שוויון עם מעמד הגבר. בחברה הערבית המודרנית, והמצב הזה לא פסח על מדינת ישראל, קיימות בעיות של התנגשות בין המודרניזציה לבין כבלי המסורת. לצד התמורות החברתיות נשמרים בעבותות חזקים בחלק מן האוכלוסיה, ובעניינים מסוימים באוכלוסייה כולה, דפוסים חברתיים ישנים והשקפות מושרשות מדורי דורות והן חלק בלתי נפרד מן החברה המסורתית.

בעבודה שלי ובהסתמכות על מחקרים ובהשוואתם למחקרים קודמים, אנסה לבדוק את השינויים שחלו במעמדה של האישה הישראלית וכמובן הערבית, מכל הבחינות ובעיקר מצבן בשוק העבודה והבדלי השכר בינן לבין הגברים.

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. פמיניזם מהו?
3. היסטוריה של מאבק.
4. מעמד האישה הערבייה.
5. שכר יישובי ממוצע של גברים ושל נשים.
6. נשים בשוק העבודה של מדינת הרווחה בישראל.
7. סיכום.
8 . ביבליוגרפיה.

מקורות:

ז'ק ,בנדלק (2001). "ממוצעי שכר והכנסה לפי יישוב ולפי משתנים כלכליים שונים" מתוך: הביטוח הלאומי .
הרצוג, חנה . 2000. " נשים בישראל" מתוך : ישראל 2000. בעריכת שרה ומאיר אהרוני.
יוסי מעלם ורוני פריש (1999), העלייה בתשואה להשכלה בישראל 1997-1996 , מחלקת המחקר , בנק ישראל.
יזרעאל, ד. 1990. " נשים עבודה, משפחה ומדיניות חברתית." בתוך משאבי אנוש ויחסי עבודה בישראל: אופקים חדשים, בעריכת א. גלוברזון, א. גלין וא. רוזנשטיין , תל אביב : רמות.
לוין- אפשטין, נח. הערבים בישראל בשוק העבודה : ירושלים , מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות.
ליפשיץ, עודד. 1994. הערבים אזרחי ישראל ומדינת ישראל : תהליכי שוויון והשתלבות. תל אביב.
מאג'ד , אלחג'. 1988. הערבים אזרחי ישראל: ירושלים מעלות.
מאור, ע. 1997 (עורכת). נשים הכוח העולה, תל אביב : ספריית פועלים.
מנצור,עטאלא. "האישה הערבייה עדיין לא יצאה למרחב". מתוך: דבר הפועלת- ירחון נעמת, גיליון 62, אבריל- מאי 1994.
מרכז אדוה, נשים בשוק העבודה של מדינת הרווחה בישראל, יולי 2001.
נהון, י. " נשים: השכלה, תעסוקה ושכר". בתוך עדות בישראל ומיקומן החברתי, בעריכת ש"נ, אייזנשטדט, מ. ליסק וי. נהון, ירושלים: מכון ירושלים לחקר ישראל, 90-102 .
שלוי , אליס. 1998. "נשים בישראל: התפתחות המודעות לשוויון והפעילות להשגתו". בתוך אישים ומעשים בישראל: ספר היובל, בעריכת אהרוני שרה ומאיר. מקסם.

תגים:

אפליה · גברים · נשים · שוויון · שיוויון · העבודה · נשים · שוויון · שוק

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השינויים שחלו במעמדה של האישה הישראלית והערבית", סמינריון אודות "השינויים שחלו במעמדה של האישה הישראלית והערבית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.