היישום אינו מחובר לאינטרנט

לימוד תורה לנשים

עבודה מס' 062214

מחיר: 228.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: יחס ההלכה ללימוד תורה ע"י נשים והשינויים שחלו לאורך השנים.

5,095 מילים ,16 מקורות ,1999

תקציר העבודה:

עיון בכתובים ומדרשיהם מציג בפנינו את האישה כדמות נאצלת שופעת תבונה ורבת הישגים, שמעמדה הוא בריח התיכון של הבית, וכבודה הנו חובה לכל הסובבים אותה.
אולם עד כמה שלא יראה הדבר זר ומוזר ביותר, הרי עובדה היסטורית היא, על כל פנים, שבה במידה שעמלו אבותינו ופעלו רבות וגדולות למען חינוך הבנים, לא עשו אלא מעט מזעיר, כמעט ולא כלום, בשטח חינוך הבנות. עד כדי כך שאחד הפייטנים הקדמונים טבע מטבע (בזמר "מה ידידות מנוחתך" ליל שבת): "ולשדך הבנות ותינוק ללמדו ספר". תינוק אין תינוקת לא, ויסודו בתלמוד ערוך (שבת ק"נ, א): "ותנא דבי מנשה: משדכין על התינוקות לארס בשבת, ועל התינוק ללמדו ספר וללמדו אומנות".
החברה העולמית דוגלת היום בשיוויון האישה, ונוקטת בדרכים ושיטות שתכליתן לגרום לשוויון גדל והולך בין שני המינים, אם בחיי החברה ובמשפחה, ואם בנושאי כלכלה ומדיניות. "שוויון" זה הוא בלתי מציאותי ומעוות, מאחר שמטבע הבריאה נבראו האיש והאישה בתכונות שונות זה מזו, ומטרתם היא להשלים אחד את השני. עם זאת ישנו ניסיון לבצע כמה שיותר שוויוניות בכל הפעילויות בחיים, ובכלל זה לימוד תורה.
על פי חז"ל נעלה האישה שיושבת בבית היא, ואף על פי כן יתרה בינתה משל האיש למרות היותו ניזון "מבינת רבים הסובבים בשוק". משום כך פנויה ומזומנת האישה למילוי יעודה בבניין בית משכן לתורה ובחינוך ילידיה ליראת שמים ועבודת ה'. אי לכך נוטלת האישה חלק שווה במעמדו של הבעל : "אשת חבר - הרי היא כחבר" אין להפריד בין האישה לבין מעמדו, מקצועו ותפקידו של הבעל, מאחר שגם לדברי המדרש הללו מצאנו גם התייחסות מן השמים.

מטרת וחשיבות הנושא
מטרת העבודה הנוכחית היא לבדוק את היחס של ההלכה ללימוד תורה ע"י נשים והשינויים שחלו לאורך השנים: האם היו תקופות בהן התירו יותר לימוד תורה, מתי באילו נסיבות והיכן.
העבודה תסתמך בעיקר על ספרות תורנית אולם גם על ספרות מחקרית.
לנושא זה חשיבות רבה ביותר בימנו. בתי המדרש הגבריים קיימים ולכל גבר הרוצה ללמוד יש אפשרות להאיר את עצמו באורה של תורה (מיהו גם עליו להיזהר מלהחליף תכלת בקלא אילן). בית המדרש הנשי הוא חדש, עדיין אין לו מסורת ויש חשש שהנשים בצימאונן לתורה עלולות לשתות בטעות חומץ במקום יין. לנשים זו הזדמנות היסטורית לבנות את בתי המדרש שלהן. אחריות עצומה מוטלת על כתפיהן. רובן מבינות זאת ובונות את בית המדרש הנשי בזהירות ובעדינות, מתוך הכרה בגודל השליחות. הנשים שבנו את בית יעקב בכל הדורות הן שיכולות לבנות אותו גם עתה.
עליהן מוטלת האחריות הכבדה שבנין התורה לא יהיה פרוץ לרוחות הסערה המאיימות לפרוץ לתוכו. נשים אלו יזכו להיות שלוחות מיצוה להוסיף נדבך נוסף בבנין התורה לדורות.

תוכן העניינים:
1. מבוא
הצגת הנושא
מטרת וחשיבות הנושא
2. המקורות ההלכתיים ללימוד תורה
המקורות המקראיים ללימוד נשים
3. הפסיקה במהלך הדורות
ימי הביניים
העת החדשה
4. חינוך דתי לבנות בדורנו
5. היחס ללימוד תורה בזרמים החדשים ביהדות
עמדות הרפורמים והקונסרבטיבים
התפתחות תפקידן של הנשים בבית הכנסת
6. סיכום
7. ביבליוגרפיה

מקורות:

אלמן י., יהדות אמריקה בחברה פלורליסטית, הוצאת הקיבוץ הארצי, 1985.
אליאב מ., א"י וישובה במאה ה-י"ט, ירושלים, 1978.
אלעזר, ד. ומונסון ק. "התפתחות תפקידן של נשים בפולחן בבית הכנסת האמריקני", תפוצות ישראל 1982 (ג'):עמודים 41 - 51.
אסף שמחה מקורות לתולדות החינוך ח"ה עמ, קי"ז-קי"ח
גולדשיידר ק., "מיהו יהודי, על מה הצעקה של יהודי אמריקה?", 1989 גשר, 119, עמודים 45-37.
היימן פ. האישה היהודיה בסבך הקדמה, ירושלים: מרכז זלמן שז"ר לתולדות ישראל 1997.
ויסה ר., "נשים כרבות קונסרבטיביות", תפוצות ישראל, 4, 1983, עמודים 69-82.
ולר ש., הרימי בכח קולך, בתוך מלמד רינה לוין (עורכת) ירושלים: יהדות כאן ועכשיו, 1996.
לרנר א., "התנועה לשוויון זכויות לנשים באמריקה", תפוצות ישראל (ג'): 41 - 51, 1982.
מיכאל מאיר., בין מסורת לקדמה, ירושלים: מרכז זלמן שז"ר לתולדות ישראל, תש"ן 1989.
נובאק ד., "תגובות על מאמרה של רות ויסה "נשים כרבניות קונסרבטיביות", commentry פברואר 1980, עמודים 82-78.
נויבוירט י., "שמירת שבת כהלכתה" ירושלים תשט"ו.
שילה מרגלית, להיות אישה יהודיה, ירושלים: פורום נשים דתיות, תשט"ז.
Fishman Sylvia B, "The Impact Of Feminism On American Jewish Life", American Jewish Yearbook, 1989.
Speigel F. Z. "The Rabbinate As Womens Work" The Jerusalem Report, April 1994, Pp.107-117.
Kaplan M., "Priestess And Hausfrau: Women And Tradition In The German Jewish Family", In S.M. Cohen (Ed.),The Jewish Family, N.Y., 1986.

תגים:

שווין · זכויות · האשה · מקרא · פמיניזם · מצוות · בית · כנסת · שוויון · בין · המינים

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "לימוד תורה לנשים", סמינריון אודות "לימוד תורה לנשים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.