היישום אינו מחובר לאינטרנט

השפעת מצבי לחץ בבית הספר (חרדת מבחנים) על הישגי התלמיד בלימודים

עבודה מס' 061870

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מחקר הבודק תופעה שכיחה זו כגורם העיקרי לכישלונותיו של התלמיד בבחינה.

11,680 מילים ,35 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
מבוא
רקע תיאורטי
א. מצבי לחץ (סטרס)
1. הגדרות
2 לחץ כאירוע מעורר
ב. חרדה
ג. חרדת מצב וחרדת תכונה
ד. חרדת בחינות
1. הגדרות
2 סיבות
3. מרכיבים ומאפיינים לחרדת בחינות
4. תפקיד ההפרעה הקוגניטיבית בביצוע מבחנים
ה. גורמים מצביים בחרדת בחינות וביצוע מטלות
ו. גורמים אישיותיים מתווכים בחרדת בחינות וביצוע מטלות
ז. חרדת בחינות - תמצית מחקרים שנערכו בישראל
ח. שאלת המחקר
ט. השערות המחקר
שיטה
א. נבדקים
ב. כלים
ג. הגדרת המשתנים
ד. עיבוד נתונ ים
ה. הליכים
תוצאות
דיון
סיכום
ביבליוגרפיה
נספח

המושג חרדה1 וחרדת בחינות2 הוא אחד ממצבי לחץ3 הבית ספריים המשפיע על רמת הביצוע של התלמיד
ובכלל זה על הישגיו בלימודים.
לפי טוביאנה (2002), התופעה של חרדת הבחינות הנקראת גם חרדת ביצוע הנה תופעה שכיחה
ביותר בקרב תלמידים מכל הגילאים. מחקרים מצביעים על שכיחות של עד %50 מקרב אוכלוסיית
התלמידים שמדווחת על מצוקה אישית בזמן המבחן שמובילה אף לביצוע ירוד במבחנים עצמם.
תגובות החרדה הנן שונות מאדם לאדם אך הן מגוונות ומקבלות ביטוי בדרך כלל גם ברמה הגופנית
- הזעה, מתח בשרירים, קשיי נשימה, ועוד , ברמה ההתנהגותית - קשיי שינה, אכילת יתר, אכילת
חסר, חוסר מנוחה, קיבה עצבנית, הקאות.
ברמה המחשבתית - קשיי ריכוז וקשב, בלבול, מחשבות טורדניות של דאגה בהתייחס לאפשרות
להיכשל ותוצאותיו.

שאלת המחקר
האם קיים קשר מובהק בין דרגת חרדת המבחן לבין הציון של התלמיד במבחן?

נבדקים
30 תלמידי כיתה ז' מבית ספר שבו אני מלמדת והשייך במגזר הערבי.

כלים
שאלון חרדת בחינות מתוך מאגר השאלונים של מכון סאלד.
שאלון זה עבר ניסוי מחקרי וקיבל תוקף.
השאלון מכיל 20 שאלות המתארות מצב חרדת מבחן, לפני או בזמן המבחן. הנחקר מתבקש להשיב
על אחת מ4 - אפשרויות תשובה הנמצאות על רצף המשקף את רמת החרדה שהוא חש במבחנים.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. המושג חרדה לסוגיו הובהר בהרחבה ברקע תיאורטי של העבודה ונסמך בעיקר על המקורות: ( (SPIELBERGER, (1966
1978) Teichman; ((1972 ) , (שחם י. (1996); אילון, להד,(1990) זיידנר ונבו, וליפשיץ, (1988
2. המושג חרדת בחינות לסוגיה הובהר בהרחבה ברקע תיאורטי של העבודה ונסמך בעיקר על המקורות: דהן-מזרחי, ש.
(1990). יואלי ר. (1987). צור, ש. (1991). כהן, ו, (1995), פרץ, פ. (1993), פרידמן, י. בנדס-יעקב, א. (1997), נבו, ב. זיידנר, מ.
(1993), סלטון-ברוניצקי, ר. (1993), זיידנר מ., נבו ב. וליפשיץ ה. (1988). טוביאנה, י. ((Sarason, 1986) ;(2002
3. המושג לחץ (סטרס) הובהר בהרחבה ברקע תיאורטי של העבודה ונסמך בעיקר על המקורות: (שחם, 1996; אילון ולהד,
1990; אפטר ועופר, 1998); לצר, 1999; שיף וגילת, 1995; קרסון, בוצ'ר ומינקה, Milgram, N.A. (1998) 2001).

מקורות:

אילון, ע. ולהד, מ. (1990). "חיים על הגבול - חיסון והתמודדות במצבי לחץ של אלימות וסיכונים בטחוניים", נורד, חיפה.
אליצור, א., טיאנו, ש., מוניץ, ח., ונוימן, מ. (1998). פרקים נבחרים בפסיכיאטריה. מהדורה חדשה. פפירוס, בית ההוצאה לאור באוניברסיטת ת"א. תל-אביב.
אפטר, א. ועופר, נ. (1998). התאבדויות בקרב בני-נוער. מכון הנרייאטה סאלד, ירושלים.
אפטר, א., הטב, י., ויצמן, א., וטיאנו, ש. (1999). פסיכיאטריה של הילד והמתבגר. תל-אביב. הוצאת דיונון, אוניברסיטת תל-אביב. פרקים 10 - 31 (עמ' 137-414).
גורפינקל, ח. (1999). תכנית מניעתית להקניית כישורי הסתגלות במעבר לחט"ב לתלמידים בסוף כיתה ו' ותחילת כיתה ז'.
דהן-מזרחי, ש. (1990). "השפעת חרדת בחינות, חרדת מתמטיקה, תושייה נלמדת וסגנון ייחוס על הישגי תלמידים במתמטיקה ברמות לימוד שונות". חיבור שהוגש כעבודת גמר לקראת התואר מוסמך למדעי החברה באוניברסיטת ת"א, בהנחיית פרופ' מיכאל רוזנבאום ופרופ' נוח מילגרם.
זיידנר מ., נבו ב. וליפשיץ ה. (1988). סולם חרדת בחינות: מדריך לבוחן. אוניברסיטת חיפה: בית הספר לחינוך (מהדורה ניסויית).
טוביאנה, י. (2002). איך ניתן להפחית חרדת בחינות? אתר: מכון "ז.ה.ב": http://www.m-zahav.com/PressSubArticle.asp?Article_ID=1
יואלי, ר. (1987). "הקשר בין חרדת בחינות, תושייה-נלמדת ואינטליגנציה לבין הצלחה בבחינות". חיבור שהוגש כעבודת גמר לקראת התואר מוסמך למדעי הרוח באוניברסיטת ת"א, בהנחיית פרופ' מיכאל רוזנבאום וד"ר יונה טייכמן.
כהן, ו. (1995). "הקשר בין העדפות בהערכת הישגים לבין חרדת מבחן, מיומנויות למידה ומין הנבחן. עבודת מ.א. תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, בית-הספר לחינוך, החוג למדעי חינוך.
לצר, י. (1999) הפרעות אכילה. מכון הנרייאטה סאלד, ירושלים.
נבו, ב. וזיידנר, מ. (1993). סולם חרדת בחינות : פיתוח הכלי, אפיוניו הפסיכומטריים וקורלטים דמוגרפיים וקוגניטיביים אחדים. מגמות, ל"ה, דצמבר, עמ' 306-293.
סלטון-ברוניצקי, ר. (1993) חרדת בחינות ואיך יוצאים מזה. הוצאת טסט רילקס, תל-אביב.
עצמון, א. (1999). בין לומדים למלמדים במחשבה תחילה, שיחות עם א' עצמון, הוצ' משרד החינוך - שפ"י.
פורטר ב. בר-דוד, י. גליל, א. (1991) הטפול בתסמונת הפרעת הקשב ויתר-הפעילות (ADHD). הרפואה, כרך 121, חוב' ג-ד, עמ' 94-97.
פרידמן, י. ובנדס-יעקב, א. (1997). חרדת מבחן המושג ומדידתו, ירושלים מכון הנרייטה סאלד, פרסום 727.
פרץ, פ. (1993). הקשר בין חרדת מבחן, ארגון מידע וסיטואצית הבחינה לבין הביצוע פורמטים שונים של מבחן בביולוגיה. עבודת מ.א, תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, בית-הספר לחינוך, החוג למדעי החינוך.
צור, ש. (1991). "הקשר בין "תבונת מבחנים" ו"חרדת מבחנים" לביצוע בסוגי מבחנים שונים". חיבור שהוגש כעבודת גמר לקראת התואר מוסמך למדעי הרוח באוניברסיטת חיפה.
קרסון, ר. בוצ'ר, ג'. ומינקה, ס. (2001). פסיכופתולוגיה והחיים המודרניים. מהדורה עשירית. האוניברסיטה הפתוחה. תל-אביב. כרכים א', ב', ו- ג'. תרגום הספר לעברית:
שחם, י. (1996). "תגובות חרדה בגיוס משאבי התמודדות - השוואה בין ילדים ששהו תחת הפגזות לבין ילדים שפונו זמנית למקום מבטחים במבצע "דין וחשבון" ישראל 1993" - דו"ח מחקר לדוקטורט בהדרכת פרופ' שמואל להד, אונ' ניופורט, הפקולטה להתנהגות אנושית.
שיף, א. וגילת, מ. (1995). התאבדויות ונסיונות אובדניים של ילדים ובני נוער בישראל - תיאוריה ומעשה. הוצאת המועצה הלאומית לשלום הילד. ירושלים.
Ganzer V.J. (1968). Effects of audience presence and test anxiety on learning and relention in a serial learning situation. Journal of Personality and Social Psychology, 8, 194-199.
Heckhausen H. (1977). Achievement motivation and its constructs :A cognitive model. Motivation and Emotion, 1, 283-329.
Liebert R.M. & Morris L.W. (1967). Cognitive and emotional component of test anxiety: A distinction and some initial data. Psychological Reports, 20, 975-978.
Mandler G. & Sarason S.B. (1952). A study of anxiety and learning Journal of Abnormal and Social Psychology, 47, 166-173.
Milgram, N.A. (1998). Children under stress. In T.H. Ollendick & M. Hersen (Eds.), Handbook of child psychopathology (3rd Edition). (pp. 505-533), New York: Plenum.
Rosenbaum M. (1983). Learned resourcefulness as behavioral repertoire for self-regulation of internal events: Issues and speculations. In M. Rosenbaum, C.M. Frank & Y. Jaffe (Eds.) Perspective on behavior therapy in the Eighties. (pp. 54-76). N.Y.: Springer.
Sarason I.G. (1972). Experimental approaches to test anxiety: Attention and the uses of information. In C.D. Spielberger (Ed), Anxiety: Current trends in theory and research (Vol. 2). New York: Academic.
Sarason, I.G. (1986). Test anxiety, worry and cognitive interference. In R. Shewarzer (Ed.) Self related cognition in anxiety and motivation. Hillsdale NJ: LEA.
Sarason I.G. & Gabzer V.J. (1970). The importance of cognition and moderator variables in stress. In D. Magnusson (Ed), Toward a psychology of situations: An Interactional perspective (pp. 195-210). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Sarason I.G. & Stoops E. (1978). Test anxiety and the passage of time. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 46, 102-109.
Sarason S.B., Davidson K.S., Lighthall F.F., Waite R.R., Ruebush B.K. (1960). Anxiety in elementary school children. New York: Willey.
Smith R.E. & Sarason I.G. (1975). Social anxiety and the evaluation of negative interpersonal feedback. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 43, 429.
Spielberger C.D. (1972). Anxiety: Current trends in theory and research (Vols. 1 & 2). New York: Academic press.
Spielberger C.D. & Smith L.M. (1966). Anxiety (drive), stress and serial-pisition effects in serial-verbal learning. Journal of Experimental Psychology, 72, 589.595.
Teichman Y. (1978). Affiliative reaction in different kinds of threat situations. In C.D. Spielberger & L.G. Sarason (Eds.), Stress and Anxiety. New York: Halsted press.

תגים:

חרדת · מצב · תכונה · מורה · הישגים · סטרס · חישכון · בלק · אאוט · הצלחה · סגנון · ייחוס

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השפעת מצבי לחץ בבית הספר (חרדת מבחנים) על הישגי התלמיד בלימודים", סמינריון אודות "השפעת מצבי לחץ בבית הספר (חרדת מבחנים) על הישגי התלמיד בלימודים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.