היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 11
עבודה מס' 66091
מחקר רפליקציה על מחקרו של וויינר (1980)
2,491 מילים (כ-7.5 עמ'), 6 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 66510
עד כמה ההערכה העצמית שלנו משפיעה על הייחוסים שאנחנו עושים.
2,875 מילים (כ-9 עמ'), 13 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 64456
בחינת הקונפליקט בית-קריירה בחברות קולקטיביסטיות שמרניות הפועלות תחת מוסכמות חברתיות נוקשות ביחס לתפקידי המינים במשפחה.
4,590 מילים (כ-14 עמ'), 50 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 61750
ניתוח המאמר "הבדלים בין בנים לבנות בייחוס סיבות להצלחה ולכישלון בלימודי מתימטיקה".
3,347 מילים (כ-10.5 עמ'), 3 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 62258
מחקר הבודק האם פרסום באמצעות ייחוס יעיל יותר מאמצעי פרסום אחרים.
4,260 מילים (כ-13 עמ'), 12 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 41308
רקע תיאורטי, בחינת הקשר, שאלת המחקר, מסקנות וייחוס התוצאות לתיאוריות.
9,152 מילים (כ-28 עמ'), 23 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 68235
ניתוח אירוע במשטרה עפ"י תיאוריות מוטיבציה וייחוס.
6,215 מילים (כ-19 עמ'), 0 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 40446
הכוהנים, ההיררכיה במעמד הכהונה, הייחוס המשפחתי והחברתי, ההיררכיה בעבודת הפולחן,בעלי התפקידים והכהנים ביהודה וביריחו
7,788 מילים (כ-24 עמ'), 20 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 67481
מחקר בנושא השתנות אופן הייחוס בהתאם להיקף המידע אודות המשתתף בהתרחשות.
4,097 מילים (כ-12.5 עמ'), 4 מקורות, 181.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 11