היישום אינו מחובר לאינטרנט

פעילות גומלין של ילדים אוטיסטים במסגרת משלבת בגיל הגן עם ילדים רגילים ועם הצוות המטפל.

עבודה מס' 061858

מחיר: 423.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה:

23,974 מילים ,29 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

ראשי פרקים:
1. מבוא
2. מהות החינוך המיוחד
3. אוטיזם
4. התפתחות קוגנטיבית, חברתית ורגשית של ילד רגיל בגיל הגן, אל מול קשייו
התקשורתיים ובדידותו של הילד האוטיסט .
5. מסגרות לגיל הרך בחינוך המיוחד ופרופיל הילד האוטיסט המשולב .
6. מאפייני פעילות הגומלין
7. אינטראקציה של ילד אוטיסט (בגיל הגן) עם ילדים רגילים ומבוגרים המוכרים לו-
ממצאים קודמים
8. שיטת המחקר ובעיות בהם נתקלתי במהלך המחקר
9. התצפיות אשר נעשו בגן
10. מסקנות\סיכום
נספחים
ביבליוגרפיה


עבודה זו מנסה לשפוך מעט אור על תופעת האוטיזם-הפרעה הגורמת ללוקה בה
להיות כמו נעול בעולם משל עצמו. ישנו ניסיון לעמוד על טיבו של אותו מום מחוכם
והרסני. הדיון יערך על רקע היבט השילוב, מגמה אשר מוצאת יותר ויותר ביטויה
בחינוך המיוחד וזאת בשל הרצון ההולך וגובר לנורמליזציה של החריג בחינוך הרגיל
ובעקבות כך הרחבת שילובו בקהילה ובחברה הרגילה.
עוד, ישנו ניסיון לשרטט פרופיל של ילד אוטיסט אשר ניתן לשלבו, נבחן השילוב של
ילדים אוטיסטים בגן אשר בו מתאפשרות להם סיטואציות של אינטראקציה עם
עמיתים בני גילם, אשר התפתחותם תקינה, בעוד מיומנויות רבות החיוניות כל כך
לילד נורמלי בגיל הגן חסרות או נעדרות מהם לחלוטין. נבחן עד כמה, אם בכלל
מתאפשר שילוב של אוכלוסייה זו, אשר הנגישות אליהם פנימה קשה ושקשריהם עם
הסובבים אותם מועטים ושונים באיכותם. כמו כן ישנו ניסיון לבדוק פן נוסף של
יחסי הגומלין במסגרת המשלבת - יחסיהם עם הצוות המטפל - האם נוצר קשר
מסוים עם מבוגרים מוכרים העובדים עימם מדי יום ביומו .

מקורות:

אור, מ. (1993). "טבע הליקויים הקוגניטיביים באוטיזם". עבודת גמר לתואר מוסמך, אפריל.
אור, מ. וירמיה, נ. (1993). "אוטיזם ותיאוריית ה- Mind". פסיכולוגיה. ג', (2), עמ' 126-139.
בר-טל, י. ובר-טל, ד. "פעילות הגומלין בכיתה, ניתוח פסיכולוגי-חברתי". פעילות גומלין בכיתה. מקראה א', האוניברסיטה הפתוחה, עמ' 7-14.
"גיל הגן". פסיכולוגיה התפתחותית. יחידה 4, האוניברסיטה הפתוחה.
דניאל, ר. (1990). "זיהוי אמונות וכוונות בשיחה, ילדים רגילים לעומת אוטיסטים". עבודת גמר לתואר מוסמך.
זקס, ש. (1979). קווים למחשבת החינוך המיוחד. הוצאה לאור רמות.
יואלי, י. (1992). "הצצה לעולמו של הילד האוטיסט - מתודה של התבוננות כאמצעי להבנת הילד החריג". סחי"ש - סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום. 7, (1), עמ' 19-30.
להב, ר. (1992). "מושג האדם בשלוש גישות לחינוך מיוחד ושיקום". סחי"ש - סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום. 7, (2), עמ' 37-44.
ליפשיץ, א. (1995). "שילוב חינוכי בגיל הגן". הד הגן. נ"ט, (ג'), עמ' 252-259.
מושל, א. (1993). "שילוב תלמידים חריגים בחינוך הרגיל". אורנה מושל (עורכת), ילקוט מידע למורה. חוברת מס' 2, פירסום מס' 700/ב', ירושלים: מכון הנרייטה סאלד, מרכז מידע במדעי החברה, עמ' 3.
מישורי, ע. (1992). "אוטיזם ולקויי תקשורת - דרכים לחינוך ולהתמודדות".אלו"ט - אגודה לילדים אוטיסטים.
יואלי, י. (1992). "הצצה לעולמו של הילד האוטיסט - מתודה של התבוננות כאמצעי להבנת הילד החריג". סחי"ש - סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום. 7, (1), עמ' 19-30.
מיל"א - מרכז ייעוץ לאוטיסטים, (1994). "נתיב" קשר, חוברת 2, דצמבר.
ניר יהודה (עורך). (תשל"ו) "איפיונים ותמורות של ילדים חריגים". החלון הירוק - חוברת עיון למורים, לתלמידי האוניברסיטאות ולמשתלמים. חוברת מס' 4, ניסן, ירושלים: משרד החינוך והתרבות, המזכירות הפדגוגית, המחלקה לחינוך מיוחד.
סוגיות בחינוך המיוחד. יחידות 1 ו- 12, האוניברסיטה הפתוחה.
פרית', א. (1989). אוטיזם פשר החידה. ברטה חזו (עורכת),ספריית הפועלים.
פרופסור רונן, ח. (1982). פרקי מבוא בחינוך המיוחד, אוצר המורה - הוצאת הספרים של הסתדרות המורים בישראל.
רייטר, ש. (1992). "לא ילד זר ומוזר: זכות הילד לחינוך מיוחד". הד החינוך. ס"ו, (י'), חוק החינוך המיוחד, עמ' 88.
Capps, L., Yirmiya, N. Sigman, M. (1992). "Understanding of Simple and Complex Emotions in Non-Retarded Children with Autism". J. Child Psychiat.
Derek, M., Wings, R. Wings, L. (1975). "Language Communication and the Use of Symbols in Normal and Autistic Children". Journal of Autism and Childhood Schizophrenia. Vol. 5, No. 3.
DSM IV Definition.
Egel, A. L., Richman, G. S. Koegel, R. L. (1981). "Normal Peers Models and Autistic Children's Learning". Journal of Applied Behavior Analysis. Feldstein, S., University of Maryland, Baltimore Country Konstantateas, Mary, Clark Institution of Psychiatry, Oxman, Joel York University, Pp. 3-12.
Kasari, C., Sigman, M. D., Yirmiya, N. Mundy, P. (1993). "Affective Development and Communication in Young Children with Autism" in Kaiser A. P. Gary D. B. (eds.) Enhancing Children's Communication Research Foundations for Early Language Interventions. New York Books, pp. 201-222.
Kasari, C., Sigman, M. D. Yirmiya, N. (1993). Focused and Social Attention of Autistic Children in Interactions with Familiar and Unfamiliar Adults: a Comparison of Autistic, Mentally Retarded and Normal Children Development Psychopathology. 5, (3), pp. 403-414.
Mundy, P. (1995) "Joint Attention and Social-Emotional Approach Behavior in Children with Autism", University of Miami, Development and Psychopathology, 7, Cambridge University Press, pp. 63-82.
Schopler E., Van Boargondien, M. E. Bristol, M. M. (1993). "Pre-School Issues in Autism".
Schopler E. Mesibov G. B. (1986). "Communication Problems in Autism" in Schopler Mesibov (eds.) Social Behavior in Autism. University of North Carolina, School of Medicine Chapel Hill, New York London: Plenum Press.
Siegel, B. (PHD), The World of the Autistic Child. New York: Cambridge University Press.
Yirmiya, N., Kasari, C., Sigman, M., Mundy, P. "Facial Expressions of Affect in Autistic Mentally Retarded and Normal Children". J. Child Psychol. Vol. 30, No. 5, pp. 725-735.
Source: International Classification of Diseases, 10th Edition, World Health Organization, 1994.

תגים:

אוטיזם · אוטיסטים · בגיל · הגן · ילדים · נורמליזציה · שילוב

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "פעילות גומלין של ילדים אוטיסטים במסגרת משלבת בגיל הגן עם ילדים רגילים ועם הצוות המטפל.", סמינריון אודות "פעילות גומלין של ילדים אוטיסטים במסגרת משלבת בגיל הגן עם ילדים רגילים ועם הצוות המטפל." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.