היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–8] מתוך 8
עבודה מס' 67802
דיון ביקורתי על התפתחות תיאוריית ה-mind.
4,060 מילים (כ-12.5 עמ'), 40 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 70719
בדיקת הנושא באמצעות ראיון עם ילד, הורים ומחנכת.
5,147 מילים (כ-16 עמ'), 19 מקורות, 399.95 ₪
עבודה מס' 61858
23,974 מילים (כ-74 עמ'), 29 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 50838
הסיבות להפרעה, סוגי ההפרעות, ההשפעה על יכולת התיקשור עם הסביבה והאופנים בהם ניתן לעזור לילד האוטיסט.
14,510 מילים (כ-44.5 עמ'), 29 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 50713
הגדרת האוטיזם, המערכות הקשורות בפתרון הבעיה, הצגת עיקרון הנורמליזציה ודרכי יישומו.
1,852 מילים (כ-5.5 עמ'), 11 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 50539
אוטיזם , 2000
הגדרות, מאפיינים, איתור ואבחון, דרכי טיפול, התמודדות המשפחה, שילוב ילדים אוטיסטים בחינוך הרגיל ומוסדות חינוך מיוחדים.
7,100 מילים (כ-22 עמ'), 9 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 64825
מאפייני האוטיזם, תפקידיו ויתרונותיו של עקרון השילוב והשפעותיו של שילוב הילדים בעלי אוטיזם בחינוך הרגיל ודרכי הטיפול בילדים אוטיסטים.
2,308 מילים (כ-7 עמ'), 6 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 68443
מידת מעורבותם של הוריהם לילדים אוטיסטים, המשולבים בכיתות רגילות במערכת החינוך, בעת הכנה ויישום תכנית חינוכית יחידנית (תח"י)
14,708 מילים (כ-45.5 עמ'), 53 מקורות, 423.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–8] מתוך 8