היישום אינו מחובר לאינטרנט

מעורבות הורים בעת הכנה ויישום תח"י

עבודה מס' 068443

מחיר: 423.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מידת מעורבותם של הוריהם לילדים אוטיסטים, המשולבים בכיתות רגילות במערכת החינוך, בעת הכנה ויישום תכנית חינוכית יחידנית (תח"י)

14,708 מילים ,53 מקורות ,2010

תקציר העבודה:

מאז אמצע שנות השמונים הולך וגובר זרם בתנועת השילוב הדוגל בהכללתם המלאה full inclusion)) של כל הילדים החריגים, לרבות ילדים עם לקויות קשות ומורכבות, במסגרת הכתה הרגילה. הקריאה לשילובם של ילדים בעלי צרכים מיוחדים במסגרת חינוכית מתאימה לצרכיהם היא חלק מתפיסה אידיאולוגית מקובלת כיום, הרואה את בית הספר השכונתי והקהילתי כמסגרת החינוכית הטבעית לכל הילדים , כולל אלה עם הליקויים (מרגלית, 2000).

עד כה נעשו מחקרים רבים (Chalfant & Van Dusen Pysh, 1989; Heron & Harris, 1993 Thousand, Villa, Paolucci-Whitcomb, & Nevin, 1992) על השתתפותם של סגל ההוראה וצוות חינוכי/טיפולי בתהליך הכנת התח"י, אך לא נבחנה לעומק מידת מעורבותם של ההורים בהכנת התוכנית ובהכרת מטרותיה. אי לכך, החלטנו בעבודתנו זו לבחון את מידת השתתפותם של ההורים לילדים אוטיסטים (בתפקוד גבוה) בשלב גיבוש התוכנית וכתיבתה, ובמהלך ביצוע ויישום התח"י.
בעבודתנו זו נגדיר את מטרות התכנית חינוכית יחידנית, מבנה, אמצעים, אופן הביצוע בשטח, נתאר את מגמת משרד החינוך להכניס את תח"י למערכת החינוך ונציין את הקשיים שהתעוררו כתוצאה מכך. לאחר מכן נבחן את מידת מעורבותם של ההורים, תוך מתן דגש וביצוע מחקר (באמצעות חלוקת שאלונים וביצוע ראיונות), של ילדים בספקטרום של אוטיזם (בתפקוד גבוה), המשולבים בכיתה רגילה, בהכנה ובמעקב אחר יישום התכנית החינוכית היחידנית.

השערת המחקר היא שמידת מעורבותם של ההורים לילדים בספקטרום של אוטיזם בהכנה ובמעקב אחר יישום תח"י תימצא כסבילה בלבד, בהתאם למודל של פרידמן ופישר (2003).
אוכלוסיית המחקר: במחקר השתתפו 40 הורים לילדים בספקטרום של אוטיזם (בתפקוד גבוה). ילדיהם משולבים בכיתה רגילה בשני בתי ספר יסודיים מכיתה א' עד כיתה ו', בחינוך הממלכתי במרכז הארץ. שני בתי הספר הם בעלי רקע דומה מבחינת המאפיינים הסוציו דמוגרפים של האוכלוסייה ממנה מגיעים הילדים.
מדגם: במחקר זה השתתפו 16 אבות ו-24 אמהות לילדים בספקטרום של אוטיזם (בתפקוד גבוה).
שיטת הדגימה: בכדי לאמוד את מעורבות הוריהם של ילדים עם אוטיזם בהכנה ובמעקב אחר יישום התכנית החינוכית היחידנית, נבנה והופץ שאלון המתמקד בעמדתם כלפי תפקידה וחשיבותה של תח"י, מידת ואופי מעורבותם בפעילות חינוכית-טיפולית בתחילה ולאורך השנה. הדגימה למעשה הינה דגימת נוחות, והסיבה העיקרית לכך היא הנגישות לנבדקים.

תוכן הענייניים
1. מבוא
2. תכנית חינוכית יחידנית (תח"י)
2.1 תכנון תוכנית יחידנית
2.2 מבנה ומטרותיה של תח"י
2.3 גיבוש התכנון למסמך בית ספרי
3. שילוב ילדים בספקטרום של אוטיזם (בתפקוד גבוה)
בכיתות רגילות במערכת החינוך
4. מעורבות הורים בעת הכנה ויישום תח"י
4.1 מאפייני מעורבות ההורים
4.2 מידת מעורבות על פי חוק החינוך המיוחד
4.3 רמות ותרומה שבמעורבות הורים
5. רציונל המחקר
6. השערת המחקר
7. שיטת המחקר
7.1 אוכלוסיית המחקר
7.2 המדגם
7.3 שיטת הדגימה
7.4 שיקולים לבחירת שיטת המחקר
8. מערך המחקר, כלי המחקר ותהליך המחקר
8.1 מערך המחקר
8.2 כלי המחקר
8.3 הליך המחקר
8.4 מגבלות המחקר
9. ממצאים
10. דיון ומסקנות
11. סיכום
12. רשימה ביבליוגרפית
13. נספחים

קטע מהעבודה:

עם הכניסה למאה ה-21 גוברת ההכרה כי היכולת ללמוד היא בשורש ההתפתחות האנושית והתנאי לחיים מספקים ולמימוש עצמי. אמנות בין-לאומיות הכירו בזכות הטבעית והבסיסית של ילדים ללימודים, ובחובתה של החברה להבטיח לכל אדם את הזכות ללמידה וחינוך שאינה תלויה בשיבוץ או במסגרת חינוכית רגילה או מיוחדת. צרכים מיוחדים, ליקויים ומוגבלויות עלולים לפגוע במימוש הזכות. תלמידים עם צרכים מיוחדים נזקקים לעיתים למגוון התאמות וגישות חינוכיות מיוחדות שיסייעו להם להצליח בלימודים ולבטא את יכולתם (Avramidis, Bayliss&Burden, 2000). בשנים האחרונות גוברת המודעות בקרב האנשים הפועלים במערכת החינוך: מפקחים, מנהלים, מורים וקובעי המדיניות, בדבר קיומה של שונות בקרב לומדים, המצריכה התייחסות הולמת שתאפשר מימוש יכולותיהם (בתוך דוח הוועדה לבחינת יישום חוק החינוך המיוחד -דוח מרגלית, תש"ס- 2000).

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מעורבות הורים בעת הכנה ויישום תח"י", סמינריון אודות "מעורבות הורים בעת הכנה ויישום תח"י" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.