היישום אינו מחובר לאינטרנט

הפרעות פרגמטיות אצל ילדים אוטיסטים

עבודה מס' 050838

מחיר: 373.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הסיבות להפרעה, סוגי ההפרעות, ההשפעה על יכולת התיקשור עם הסביבה והאופנים בהם ניתן לעזור לילד האוטיסט.

14,510 מילים ,29 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

אוטיזם של הילדות מוגדר כסינדרום התפתחותי אשר הסימפטום העקרי בו הוא פגיעה חמורה בתקשורת, בשפה ובהתפתחות החברתית (Loveland et. al., 88).
שפתם של ילדים אוטיסטים מתפתחת באיחור רב ובמקרים רבים אינה מתפתחת כלל (Loveland et. al., 88 ). על אף התפתחות אפשרית של תחומי שפה מסויימים, השימוש בשפה לצרכי תקשורת נשאר פגוע והתנהגותם האינטראקטיבית מוגבלת יחסית.
בעבר התייחסו אל ילדים אוטיסטים כחסרי יכולת לתקשר, כאשר הטענה היתה כי שפתם אינה פונקציונלית. עם התפתחותה של תיאוריה פרגמטית, הועבר הדגש מבדיקת מורכבות מבני השפה אל בדיקת השימוש בשפה ובדיקת הכוונות התקשורתיות של הדובר. כתוצאה מכך שונתה גם הגישה לגבי שפת האוטיסטים.
ע"פ מחקרים שנערכו בעשורים האחרונים נראה, כי קיימות לילדים אוטיסטים כוונות תקשורתיות הן מילוליות והן לא מילוליות, אולם השימוש בשפה אצלם שונה מן הרגיל ומיוחד במינו.

בעבודה זו בחרתי להתייחס להפרעות פרגמטיות אצל ילדים אוטיסטים: לגישות תיאורטיות המעלות סיבות אפשריות להפרעות, מגוון סוגי ההפרעות הקשורות למימדים השונים (רגשי, קוגניטיבי וחברתי), כיצד הפרעות אלו משפיעות על יכולתו ליצור קשר עם הסביבה, באיזה אמצעי תקשורת משתמש וכיצד ניתן לעזור לילדים בקשייהם וללמדם להפוך נקודות התורפה לנקודות חוזק.

תוכן עניינים:
מבוא
1. אוטיזם
1.1 הגדרת האוטיזם
1.2 קריטריונים לאבחון
1.3 איפיוני האוטיזם
1.4 גישות בסיסיות בהבנת האוטיזם
1.5 תקשורת אצל ילדים אוטיסטים
1.5.1 תקשורת לא מילולית
1.5.2 המימד החברתי
1.5.3 המימד הקוגניטיבי
Theory of Mind 1.6

2. התפתחות הפרגמטיקה
2.1 תפקידי השפה
2.2 מודלים תיאורטיים להתפתחות השפה
2.3 התפתחות פרגמטית רגילה

3. הפרעות פרגמטיות
3.1 סיבות אפשריות להפרעות פרגמטיות
3.2 גישות בסיסיות בהבנת ההפרעות
3.3 סיווגן של הפרעות פרגמטיות
3.4 שפה ככלי תקשורתי
3.5 יכולת הפשטה: מושגים מופשטים

4. השלכות חינוכיות

סיכום

רשימה ביבליוגרפית

מקורות:

Abramson, E.P., Mitchell, G.R., Communication and Sensoriomotor Functioning in Children with Autism, Journal of Autism and Developmental Disorders, vol.20,no.1 , 1990, pp.75-85.
Baron-Cohen, S.,Baldwin,D.A.,Crowson,M.,Do Children with Autism Use the Speaker's Direction of Gaze Strategy to Crack the Code of Language? Child Development, 1997, pp. 48-57.
Berk,L. ,Child Development,Allyn Bacon,Boston, London, Toronto, Sudney, Tokyo,Singapore ,1991, pp.373- 377.
Bloom, L.,Lathey, M., Language Development and Language Disorders, New-York, John Willey Sons, 1978.
Brinton,B.,Fujiki, M.,Loeb, D.F.,Winkler, E.,Development of Conversational Repair Strategies in Response to Requests for Clarification.,Journal of Speech and Hearing Research, vol.29, 1986,pp. 75-81.
Eales,M.J., Pragmatic Impairments in Adults with Childhood Diagnoses of Autism or Developmental Receptive Language Disorder,Journal of Autism and Developemental Disorders, vol.23, no. 4, 1993, pp.593-617.
Eisenmajer, R.,Prior,M.,Cognitive Linguistic Correlates of "Theory of Mind" Ability in Autistic Children,British Journal of Developmental Psychology, vol.9, 1991, pp.351-364.
Frith, U., Autism: Explaning The Enigma, Blackwell Oxford UK Cambridge USA, 1989.
Happe, F.,Communication Competence and Theory of Mind in Autism: A Test of Relevantse Theory, Cognition , vol.48, no.2, 1993, pp. 101-119.
Hobson, R.T.,Autism and the Development of Mind: Essays in Developmental Psychology, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers Hillsdale (USA), 1993.
Howlin ,P., Autism, Routled GE,London and New York, 1997.
Loveland,K.,Landry, S.,Hughes,S.,Hall,S.,McEvoy,R.,Speech Acts and the Pragmatics Deficites of Autism, Journal of Speech and Hearing Research, vol. 31, 1988, pp.593-604.
McArthur, D.,Adamson, L.B.,Joint Attention in Preverbal Children: Autism and Developmental Language Disorder, Journal of Autism and Developemental Disorders, vol.26,no.5,1996,pp. 481- 496.
Nelson, K.E.,Children's Language, Pensylvenia State University, Gardner Press inc. New- York, 1978.
Ozonoff,S.,Miller,J.,An Exploration of Right-Hemisfere Contribution to the Pragmatic Impairments of Autism, Brain and Language , vol.52,1996,pp.411-434.
Prizant,M.B.,Brief Report: Communication Language, Social and Emotional Development, Journal of Autism and Developemental Disorders,vol.26,no.2, 1996, pp.173-178.
Schopler, E.,Mesibov G. B. ,Communication Problems in Autism, New- York London, 1985.
Schopler, E.,Mesibov G. B. ,High- Functioning Individuals with Autism, Pienum Press, New- York London, 1992.
Tager- Flusberg, H.,Autistic Children Talk about Psychological States:Deficits in the Early Acquisition of a Theory of Mind, Child Development,vol.63,no.1, 1992, pp.161-172.
Tager- Flusberg, H.,Baron- Cohen,S.,Cohen D.J.,Understanding Other Minds: Perspectives from Autism, Oxford University Press, 1993.
Tager- Flusberg,H., Brief Report: Current Theory and Research on Language and Communication in Autism, Journal of Autism and Developemental Disorders, vol.26,no.2, 1996,pp.169-173.
Tantam,D.,Holmes,D.,Cordess,C.,Nonverbal Expression in Autism of Asperger Type,Journal of Autism and Developemental Disorders, vol.23,no.1,1993,pp.111-133.
Volkmar,F.R.,Brief Report: Diagnostic Issues in Autism Results of the DSM-IV Field Tria,Journal of Autism and Developemental Disorders, vol.26,no.2, 1996, pp. 155-159.
Wetherby, L.R.,Prutting, C.A., Profiles of Communication and Cognitive - Social Abilities in Autistic Children, Journal of Speech and Hearing Research, vol.27, 1984, pp.364-377.
ינקו,צ., ויצמן,ר., שולקוב, ק.,קרופניק, מ., שיטת תקשורת באמצעות החלפת תמונות וסקירת ההתנסות בה במרכז מילמן, חיפה. תקשורת תומכת וחליפית:שנתון אייזק ישראל, מס' 12, 1996.
מישורי, ע.,ביבי, ח., רובין, מ., תקשורת: גישור הפער הלשוני אצל הילד האוטיסטי, יחדיו, שנה לא ידוע.
מישורי, ע., אוטיזם וליקויי תקשורת: דרכים לחינוך ולהתמודדות. אלו"ט, אגודה לאומית לילדים אוטיסטים, 1992.
פרידריך , ש., תקשורת ככלי טיפולי בהקנית כישורים תקשורתיים וטיפול בהפרעות התנהגות עם ילדים הלוקים באוטיזם. תקשורת תומכת וחליפית:שנתון אייזק ישראל, מס' 12, 1996.

תגים:

תקשורת · מילולית · אוטיזם · קוגניטיבי · שפה · פסיכיאטריה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הפרעות פרגמטיות אצל ילדים אוטיסטים", סמינריון אודות "הפרעות פרגמטיות אצל ילדים אוטיסטים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.