היישום אינו מחובר לאינטרנט

השוואה בין מאפייני פעילויות המרגשות גברים לבין פעילויות המרגשות נשים

עבודה מס' 064739

מחיר: 482.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מחקר באמצעות ראיונות.

7,444 מילים ,39 מקורות ,2005

תקציר העבודה:

העבודה הנוכחית עוסקת בעריכת השוואה בין סוגי הפעילות המרגשים גברים לבין אלה המרגשים נשים. תכונת האופי הקשורה לחיפוש ריגושים מייצגת ממד אישיותי מסוים ומתייחסת להבדלים אינדיבידואלים ברמת הגירוי. מדובר בנטייה למרוץ אחר תחושות והתנסויות עזות, מורכבות וחדשניות, והנכונות ליטול סיכונים למען מימוש חוויות כאלו. חשוב לציין כי לקיחת סיכונים אינה הטעם העיקרי בהתנהגות מחפשת ריגושים, אלא היא המחיר שמחפשי ריגושים מוכנים לשלם עבור סוג הפעולות המשביעות את תאוותם לריגוש. למעשה, רבים מהדברים והפעילויות שמחפשי ריגושים נהנים מהם, אינם כרוכים כלל בסיכון רב. סוגים אחרים של חיפוש ריגושים באים לידי ביטוי באמצעות התנהגות חסרת מעצורים בחברה, ניהול אורח חיים חריג ופעילויות מסכנות בריאות כעישון, שתיית אלכוהול, צריכת סמים, מין לא מוגן, נהיגה לא זהירה והימורים. תופעת חיפוש הריגושים יכולה להתרחב גם לתחום הפיזי, ולכלול פעילות ספורטיבית לא רגילה, כמו צניחה חופשית, קפיצות בנג'י, מרוצי מכוניות וטיפוס הרים. משתתפי פעילויות אלו כלולים בתת קטגוריה אחת של מחפשי הריגושים והיא מחפשי ההרפתקאות. שאלת המחקר הנוכחי היא האם בקרב גברים לעומת נשים קיימת נטייה רבה יותר להעדיף פעילויות מעוררות ריגושים? השערת המחקר הנוכחי היא כי קיים קשר בין מגדר והנטייה לחיפוש ריגושים וכי נשים נוטות פחות בהשוואה לגברים לעסוק בפעילות מעוררת ריגושים. המחקר נערך בקרב 40 נבדקים ממרכז הארץ (20 גברים ו-20 נשים בגילאים 20-30), באמצעות ראיונות (13 שאלות בראיון) שבדקו התנהלות ותגובת נשים וגברים לגבי 8 הקטיגוריות הבאות הכוללות סוגי פעילות היוצרים ריגושים: פעילות מעוררת ומרגשת לעומת משעממת, שימוש באלכוהול וסמים, פעילות ספורטיבית, פעילות פנאי, הכירות עם אנשים, משיכה והתנסות מינית, הופעה חיצונית ולבוש, וסקס כזרז מכירה. ממצאי המחקר מלמדים על קיומו של שוני מהותי בין תגובות גברים לנשים אם כי בהשוואה לשנים קודמות השוני והפערים מצטמצמים. בנוסף, מצביעים הממצאים על כך שעם ההתבגרות בשנים, הפערים בין בני המינים מצטמצמים. יש לציין כי ככל שהנבדקים צעירים יותר, הנטייה לחיפוש ריגושים בקרב בני שני המינים גבוהה יותר. כלומר, נמצא קשר בין מגדר, רמת חיפוש הריגושים, סוגם ותדירותם. מומלץ בעתיד להעמיק מחקרים בנושא כיון שמספרם אינו רב.

תוכן העניינים:
פרק 1 - מבוא
הקדמה כללית
מטרת המחקר
רקע תיאורטי
רציונל המחקר
מטרת המחקר - פירוט
שאלת המחקר
השערות המחקר
פרק 2 - השיטה
משתתפים
כלים
הליך
פרק 3 - ממצאים
פרק 4- דיון
פרק 5 - מקורות
נספחים

קטע מהעבודה:

החיים המודרניים מאופיינים ביחס למאות קודמות יותר בריבוי משאבים ובעיקר בביטחון רב, אולם חרף ולמרות זאת הצורך והתשוקה לריגושים קיימים, ואף הועצמו לאור האפשרויות המרובות המוצעות והכה זמינות כיום, ומהווים צורך בסיסי המאפיין פלח אוכלוסייה מסוים ביותר. כאן המקום לציין כי קיימים אנשים המוצאים ריגוש דרך מערכות יחסים ויחסי מין, אחרים מרוגשים על ידי ספורט אתגרי או נהיגה פראית ועוד, במיוחד בני נוער כפי שנראה בהמשך ( Arnett, 1992,1995).
החיפוש אחר ריגושים או Sensation-seeking, היא תופעה קוגניטיבית/נפשית המתייחסת למידת רצונו ונכונותו של האדם לבחון חוויות חדשות וחדשניות, תוך מוכנות לקחת סיכונים חברתיים ופיזיים לשם אותה החוויה (שם, (2000B. לנטילת סיכונים יש השלכות שליליות ואף קטלניות מחד, אך מאידך היא גם מהווה כוח מניע חיובי וללא נטילת סיכונים סביר להניח שחיינו המודרניים היו נראים לחלוטין אחרת. חיפוש ריגושים זוהי תכונת אישיות אשר במסגרתה מתקיים מרדף אחר תחושות והתנסויות עזות כמו גם נכונות ליטול סיכונים למען מימוש חוויות אלו, אם כי חשוב לציין כי לא כל הפעילויות כרוכות בסיכון, ביניהן ניתן למנות האזנה למוזיקת רוק בעוצמה גבוהה, צפייה בסרטים כחולים ובסרטי אימה, מסעות לקצוות תבל ולמקומות נידחים ועוד.

מקורות:

להלן הניתוח לפי קטיגוריות:
בנושא פעילות מרגשת ומעוררת ופעילות משעממת, יותר ממחצית מהגברים (כ-65%) גילו עניין רב והביעו התלהבות מצפייה בסרטי מתח. בנוסף ציינו כי התעסקות בפעילות ספורטיבית אתגרית "עושה" להם את זה. סוג זה של אנשים די משתעמם בבית ומחפש ריגושים מחוץ לו, כלומר, קונצרטים והצגות די משעממים אותם. כ - 25% מתוך
קבוצת הגברים ציינו כי הם אוהבים פעילות ספורטיבית אם כי לא תמיד אתגרית ונהנים לראות סרטי מתח ולבלות במסיבות אולם מאידך גם ציינו כי הם נהנים לקראת פעילות תרבותית כמו צפייה בהצגות וגם מהשהות בבית הכוללת צפייה בטלוויזיה, אירוח חברים או סתם מנוחה בבית. 10% הנותרים ציינו כי הם כלל וכלל לא מעונינים
בפעילות ספורטיבית ומעדיפים את השהיה בבית על פני כל הפעילויות שצוינו במסגרת קטגוריה זו. אצל הנשים כמעט באופן גורף בלטה הנטייה להעדיף פעילות תרבותית הקשורה בתיאטרון, הצגות יחיד, ריקוד וסרטי דרמה וקומדיות רומנטיות כמו גם השהיה בבית (כ-70%) אם כי הנותרות הביעו מעין רצון לשלב את כל התחומים יחדיו ולא
להפריד אותם בצורה כה בולטת ונחרצת. מעניין להוסיף כי גם אצל הגברים וגם בקרב הנשים, בני הגילאים הצעירים יותר נטו יותר לחפש ריגושים קיצוניים יותר בעוד שעם העלייה בגיל הסולידיות בלטה יותר.
לגבי שימוש באלכוהול ובסמים, קבוצת הגברים ברובה - 75%, התייחסה לנושא הסמים כאל משהו שאין לגעת בו אך הביעה הרבה יותר סלחנות לגבי שתית אלכוהול הנהוגה בעת יציאה למועדונים ומסיבות. 15% מהגברים ציינו כי הם מעשנים סמים קלים ואין להם כל בעיה עם זה ואילו הנותרים - 10% ציינו כי אינם נוהגים לצרוך סמים
והם מתנגדים לשימוש בהם בתוקף כמו גם לשתיית אלכוהול. קבוצת הנשים ברובה הביעה התנגדות לשימוש בסמים באופן נחרץ - 90%, ולשתיית אלכוהול באופן מתון יותר - 70%. בקרב הנשים ניתן לראות כי יש נשים שאוהבות לשתות אלכוהול - 30% - 10% ולא מתנגדות לשימוש בסמים קלים אולם כצפוי, נשים הרבה יותר מתונות בכל הקשור
להתנהגויות ממכרות בעוד שהגברים הזקוקים יותר לריגושים פיזיים נוטים להתנהג יותר בחופשיות לגבי צריכת המוצרים הללו.
לגבי פעילות ספורטיבית גם הנשים וגם הגברים ברובם ציינו כי הם מעדיפים פעילות ספורטיבית מתונה המועילה לבריאות, אולם בקרב הגברים אחוז המצדדים בפעילות ספורטיבית מסוכנת ואתגרית היה גבוה יותר 30% בהשוואה לאחוז זה אצל הנשים 10%. נשים נטו לעסוק יותר בפעילויות הספורטיביות הבאות לפי סדר ההעדפה: הליכה,
שחיה, אירובי, חדר כושר ואילו הגברים: כדורגל, חדר כושר, גלישה בים, סנפלינג, שחיה. עם העלייה בגיל פחתה הנטייה לאתגריות והישגיות אצל הגברים.
בתחום פעילות הפנאי טיולי ג'יפים אתגריים קסמו ל- 70% מהגברים בעוד שרק 20% מהנשים גילו התעניינות או העדפה של סוג פעילות זה והשאר העדיפו טיולים שגרתיים בארץ ובעולם. שתי הקבוצות כמעט השתוו בנושא הרצון לצאת ולבלות במסעדה . נשים העדיפו יותר פעילות הקשורה ללמידה: הרצאות, סמינרים, לאומנות: הצגות,
קונצרטים, ריקוד בעוד שהגברים ברובם העדיפו צפייה בסרטים ובעיקר סרטי מתח ופעולה. שתי הקבוצות הביעו נכונות די דומה ושווה להיפגש עם חברים ולבלות יחדיו.
מניתוח הראיונות עולה כי לנשים קל יותר להתחבר וליצור קשר עם אנשים זרים להם. 75% מהנשים הביעו נכונות למפגשים כאלה, 10% ציינו כי הן די ביישניות ואילו הנותרות ציינו כי קשה להן מאוד להתחבר וליצור שיחה עם אנשים שאינן מכירות. הגברים לעומת זאת ציינו כי למרות שלא קל להם בעניין הפגישה עם אנשים זרים
והנכונות להיפתח לקראתם - 60% ציינו כי הם מודעים לעובדה שאם ברצונם לשפר את מעמדם בקרב בנות המין השני ואף בעסקים עליהם להיות יותר פתוחים לנושא. ל 20% לא הייתה בעיה ואילו הנותרים ציינו כי הם חשים מבוכה אדירה וקשה להם מאוד לפתוח בשיחה במיוחד עם נשים שאינם מכירים. מהנתונים העולים מניתוח קטגוריה זה ניתן
לראות כי גברים ברובם מעדיפים לחפש ריגושים פיזיים ואלמנטים כגון תחרותיות והישגיות בולטים אצלם. אצל הנשים בולטת יותר הנטייה להפיק ריגושים בתחום המשפחה והבית.
תחום הסקס הוכיח עצמו דומיננטי מאוד בקרב הגברים כאשר 95% ציינו כי לגביהם זה הנושא החשוב ביותר בחייהם והם סבורים שחייבים להתנסות במין לפני נישואין. חשוב לציין כי כל קשת הגילאים (הצעירים והמבוגרים כאחד) התייחסה במידה שווה לחשיבות הסקס והמשיכה המינית ביצירת קשר חדש. גם אצל הנשים אחוז גבוה מאוד
מהנשים ציינו כי הסקס עבורן חשוב מאוד כמו גם ההתנסות טרם הנישואין וההתאמה המינית אם כי בהשוואה לגברים יותר נשים קשרו מין ונישואין - 20%.
לגבי הקביעה "מין מוכר" נצפתה נטייה עזה אצל הגברים לקבל בחיוב את השימוש בסקס כאמצעי מכירה מעולה בעוד שמרבית הנשים נטו ליחס הגזמה לכל הנושא, במיוחד בכל הקשור למכירת בגדים ופריטי לבוש אחרים לבנות צעירות, אם כי הביעו הסכמה עם העובדה שמין מהווה כלי מכירתי ושיווקי מעולה.

בנושא ההופעה החיצונית הגברים ברובם - 85% ציינו כי הצורה החיצונית מאוד חשובה להם בעוד שאצל הנשים רק 60% ציינו כי ההופעה החיצונית היא החשובה ואילו השאר ציינו כי חשובה יותר האישיות. לגבי סגנון לבוש, הגברים הוכיחו עצמם כיותר שמרנים בלבושם - 55% ופחות פתוחים לסגנון נועז יותר. הם מעדיפים סגנון
ספורטיבי על פני המוקפד ואין הבדלים לגבי לבוש יומיום ולבוש ליציאה. 95% ציינו כי הם נוהגים להקפיד על היגיינה אישית ולהשתמש במוצרים קוסמטיים. רב הנשים לעומתם ציינו כי הן אוהבות להיות אופנתיות - 90% ודי נכנעות לתכתיבי האופנה העכשווית, 10% ציינו כי הן מדגישות את הפאן האנדיווידואליסטי שלהן ולא נכנעות
לשיגעונות האופנה. רב הנשים ציינו כי בהשוואה לגברים הן תמיד לבושות יותר יפה ובסגנון מוקפד במיוחד בעת יציאה.
מבחינת והשוואת ההבדלים המאפיינים את תשובות המרואיינים עולה כי הגברים בעיקר העדיפו ריגושים פיזיים בהשוואה לנשים שבהשוואה לדורות קודמים של נשים אמנם דומות יותר במאפייניהן לגברים של היום, אם כי הגרסה יותר מתונה ומעודנת. הנשים הפגינו פחות תחרותיות ונטייה לריגושים ולפעילות מסוכנת וסוערת בהשוואה
לגברים שהביעו נכונות רבה יותר לפעילות אתגרית ולנטילת סיכונים. נתוני הממצאים אינם מפתיעים ובסך הכל די מתיישבים עם מה שנהוג ומקובל לחשוב בתחום זה, גם לגבי הפערים המצטמצמים בין נשים וגברים כתוצאה מהתגברות הפמיניזם. הבדל משמעותי כן נצפה בשתי קבוצות המינים בין קבוצות הגילאים הצעירים והיותר המבוגרים
כאשר הנטייה אצל הצעירים הייתה להעדיף סכנות, לחתור אחר ריגושים ואתגריות בהשוואה למבוגרים שכבר היו יותר מבוססים בחייהם ויותר סולידיים בהעדפות שלהם.
דיון
במחקר הנוכחי כמו גם במחקרים אחרים, הוכח שגברים נוטים ליטול סיכונים הרבה יותר מנשים וזקוקים יותר לריגושים. המין האנושי הוא גזע של נוטלי סיכונים והחיפוש אחר הריגושים מאפיין אותו אם כי הביטוי בקרב האוכלוסייה משתנה בהתאם למגדר ולגיל. הבדלים גנטיים עשויים להיות קשורים להבדלים במידת החיפוש אחר ריגוש אם
כי קיימים גורמים נוספים האחראים לכך.

לפי Trimpop (1994( התנהגות נוטלת סיכונים היא כזו שיש בה חוסר וודאות לגבי התוצאה, ההפסד או הרווח האפשרי לגבי הרווחה הפיזית, אקונומית או פסיכו סוציאלית אשר האדם בוחר לעשות. ניתן לומר כי כל האנשים מוכנים היו לקבל תוצאות רצויות להם מבלי לשאת את המחיר. Schrott (2000( מצא במחקרו כי ישנו קשר הפוך בין
תפיסת סיכון להשתתפות מסוכנת. כלומר, ככל שתפיסת הסיכון קטנה יותר, הנטייה להשתתף בפעילות המסוכנת גדולה יותר וככל שרמת המיומנות של הפרט עולה, תדירות מידת ההשתתפות בפעילות המסוכנת עולה אף היא. מחקרים נוספים מחזקים השערה זו. נמצא לדוגמא כי כאשר סטודנטים לא העריכו את עצמם כנמצאים בסיכון להידבקות באיידס
(כאשר בני הזוג נתפסו כ"לא מסוכנים", כלומר נראו לא חולים או נדכאים בפוטנציה) הם נמנעו מלהשתמש באמצעי מניעה וראו זאת כמיותר Williams, Kruger Yates (1992(. הנטייה להתנהגות מסתכנת יכולה להיות מושפעת גם מתוך רצון להיות חלק מקבוצה מסוימת או להיות בעל דימוי מסוים כפי שמציינים Gibbons Gerrard
(1995).
לאור זאת נגזרה השערת המחקר הנוכחי שגברים יגלו נטייה רבה יותר לחיפוש ריגושים ובעיקר בתחום הפיזי. מעיון בממצאי המחקר וניתוח התוכן שנערך על הראיונות עולה שאכן כפי ששוער, נשים יעדיפו ריגושים הקשורים בחיי המשפחה, הקריירה בעוד שגברים יחפשו ריגושים פיזיים, כלומר השערת המחקר אוששה. ממצאי מחקר זה מחזקים
את ממצאי המחקר של Ficher et al. (1998( המדווחים כי גברים זקוקים להרבה יותר ריגושים ולגיוון רב יותר מאשר נשים בתחומי חיים שונים, ובמיוחד כאשר מדובר בפעילות מינית, ושל Budiger Kirkaldy (1997) הגורסים כי בתחומים הפיזיים כגון פעילות גופנית מסתכנת ובמיוחד בנהיגה הגברים שולטים בחיפוש אחר ריגושים
וסיפוקים הנובעים מהתמודדות עם סיכון בהשוואה לנשים.
לסכום, ניתן לומר כי חתירה אחר ריגושים מאפיינת יותר גברים מאשר נשים בכל הקשור לסיכון פיזי. מבחינת הגיל, החתירה לריגושים מגיעה לשיאה בהתבגרות המאוחרת ומתחילה לרדת משם (Trimpop ( 1994(. במחקר שערכו Gambria et al ( 1992( נמצא כי יש ירידה דרסטית בחתירה אחר ריגושים וסיכון בהפרש של 6-8 שנים אצל
אותו נבדק. ממצאי המחקר הנוכחי תומכים בדבריו של צוקרמן (Zuckerman, 1999 ) הטוען כי ההסבר הראשון אשר ניתן להבדלי גיל הוא בניסיון חיים אשר מעלה את השמרנות. הסבר ביולוגי לתופעה הנו כי רמת העוררות מושפעת מגורמים פיזיולוגיים היורדים עם העלייה בגיל וכך ככל שמתבגרים יורדת רמת העוררות ומכאן יורד גם הצורך
לריגושים. כלומר, ה"מרפא " הטוב ביותר לקבוצת הצעירים אוהבי הסיכון והריגושים הוא הזמן וניסיון החיים אשר ממתנים את פרופיל ההתנהגות המסוכנת . חשוב להוסיף כי יש מקום לעריכת מחקרים עתידיים נוספים בתחום ההבדלים המיגדריים בנושא חיפוש אחר ריגושים והתנהגות מסוכנת כיון שמספר המחקרים שנערכו בתחום עד כה הנו
נמוך יחסית.

מקורות
Apt, C. Hurlbert D.F, (1998) The Female Sensation Seeker Marital Sexuality. Journal of Sex Marital Therapy, Vol 18 (4) winter. pp 315-323.
Arnett, J. (1995). Adolescents' uses of media for self-socialization. Journal of Youth and Adolescence, 24(5), 519-534.
Arnett, J. J. (2000B). Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the twenties. American Psychologist, 55(5), 469-480.
Arnett J. (1992). Socialization and adolescent reckless behavior: a reply to Jessor. Development Review, 12, 339-373.
Azar H.J. (1999). Genetic and environmental contributions to individual differences: The three major dimensions of personality. Journal of Personality, 58, 245-261.
Ball, F. Wangerman, J. (1994). Factorial variance across sex form V in sensation seeking scale. Journal of personality and social psychology, 45, 1156-1159.
Birenbaum, M. Montag, I. (1997). On the location of sensation seeking construct in the personality domain. Multivariate behavioral research, 21, 357-373.
Barratt, M. L. (1998). Ride at your own risk: a liability of loss control profile for amusement parks. Professional Safety, 43(3).
Bormilley, D. (1992). Measuring driving performance by car-following in traffic. Ergonomics, 37, 427-434.
Budiger, C. Kakaldy, S. (1997). Personality Processes. Annual Review of Psychology. 27, 27-38.
Burnes, P.C Wilde, GJS (1995). Risk taking in male taxi drivers: relationships among personality, data and driver records. Personality and Individual differences. 18, 267-278.
Cherpitel CJ; Meyers AR; Perrine MW (1998). Alcohol consumption, sensation seeking and ski injury: a case-control study. J Stud Alcohol Mar;59(2):216-21.
Cooper, M. L., Pierce, R.S. Huselid, R.F. (2003). Substance use and sexual risk taking among black and white adolescents. Health Psychology, 13, 251-262.
Ewing C.A, (1995). The Roll of Sensation Seeking Sex Roll Identity in Marital
Adjustment and Sexual Capability. California School of Professional Psychology.
Eysenck, H.J. Eysneck, M. (1985). The Biological Basis of Personality. Springfield, IL: Charles C. Thomas.
Ficher I, Zuckerman M., Steinberg, M, (1998). Marital Compatibility In Sensation Seeking Trait as a Factor in Marital Adjustment. Journal of Sex Marital Therapy
vol 7(1) spring. pp 60-69.
Fromme K.A., Katz, C., Rivet, D. (1997). Ergonomics and safety in the workplace. London: Peter Owen Limited.
Giambra, H Kogge, Peter M., T. Sasnowitz, (1992): An Embedded Parallel Processor for Real-time Decision Aiding," NAECON, Dayton, OH, March,
Gerrard, M., Gibbons, F. X., Gano, M. L. (2003). Adolescents' risk perceptions and behavioral willingness: Implications for intervention. In D. Romer (Ed.), Reducing adolescent risk rd an integrated approach (pp. 75-81).
Graves, K.L. (2001). Risky sexual behavior and alcohol use among young adults: Results from a national survey. American Journal of Health Promotion, 10, 27-36.
Hur Y. M, Bouchard Jr. T.J. (1997). The Genetic Correlation Between Impulsivity and Sensation Seeking Traits . Behaviour Genetics. vol. 27, no. 5, pp. 455-463(9). Kluwer Academic Publishers.
Hutch-Bocks, A.C. (2004). Personality, Sensation Seeking and Risk taking Behavior in College Population. University of Michigan Press.
Kraft, P., Rise, J. (1998). The relationship between sensation seeking and smoking, alcohol consumption and sexual behavior among Norwegian adolescents. Health Education research, 9, 193-200.
LaBrie, J.W. Schiffman, J., Earleywine, M. (2002). Expectancies specific to condom use mediate the alcohol sand sexual risk relationship. Journal of Sex Research, 2, 145-152.
Lightfoot, C. (1997). The culture of adolescent risk-taking. New York: The Guilford Press.
Martinez, M, Sanz, F. Campillo, L., Pardo, J., P?rez, J. Turmo (2004). Quantum chemical study of the molecular patterns of MAO inhibitors and substrates. International Journal of Quantum Chemistry. Vol. 23, Issue 4, pp. 1627-1641
Poper K.R., John C. E, (1993). The Self and its brain. London; New York Routledge, pp 597 .
Roman , S. Jack. I. (1998). An experimental study to evaluate the effectiveness of different methods and intensities of law enforcement on driving speed on motorways. Accident Analysis and Prevention, 26, 751-765
Russo, E. Gray, J.A. (1993). Aspects of relationships between emotion and cognition. Cognition and Emotion, 4.
Schroth M. (2000). Sensation seeking and need for achievement among study abroad students. Journal of Social Psychology., issue. 4, 533-535.
Steynberg, L., Scholtz, G.J. (2003). Sensation seeking, gender and sport participation among South African students South African Journal for Research in Sport, Physical Education and Recreation Vol.25(2) , 67-76.
Trimpop and G.J.S. Wilde (1994), Challenges to accident prevention: the issue of risk compensation processes. Groningen, the Netherlands: Styx Publications
Williams, C. Kruger, N. Yates, C. (1992). Roscoe, B.J., Kruger, T. (1997). "AIDS: Late Adolescents' Knowledge and its Influence on Sexual Behavior". Adolescence, vol. 25, p.39, 10p.
Yates, F. (1992). Risk taking behavior. Chichester, UK. John Wiley and Sons.
Zuckerman M, (1999). Press, Behavioral expression and biosocial bases of sensation
seeking .Cambridge, UK ; New York : Cambridge University.
Zuckerman,, M. (1995) (Ed.), Biological bases of sensation seeking, impulsivity,and anxiety. Behaviour Reserach and Therapy, 24, 480-489..
Zuckerman M, Eysneck, H.J. (1994). Sensation seeking in England and America. Journal of consulting and clinical psychology, 46, 130-149.
נספחים
נספח מספר 1 - ראיון עם סטודנט
המשתתפים בראיון הם גברים רווקים בגילאים 30-20 .
מראיינת: ספר לי קצת על עצמך: גילך, השכלתך, עיסוקך, אזור מגוריך.
מרואיין: בן 25, סטודנט למנהל עסקים, מתפרנס ממלצרות בבתי קפה וגר בתל אביב.
מראיינת: אם הייתי מבקשת אותך להגדיר את עצמך איך היית מגדיר?
מרואיין: אני טיפוס סקרן, די חסר מנוחה, שאוהב להתנסות ולחוות חוויות חדשות ולהרגיש את האדרנלין זורם בדם. יש כאלה שמכנים אותי בצחוק היפר אקטיבי. יכול להיות שהם צודקים. קשה לי להיות במנוחה, במקום אחד לאורך זמן. אני ממש לא רגוע וצריך אקשן כל הזמן.
מראיינת: איזו פעילות מעוררת ומרגשת אותך?
מרואיין: סרטי מתח למשל גורמים לי לריגוש, מסיבה טובה שיש בה הרבה אנשים ומוסיקה רועשת, הכרות חדשה עם בת המין השני, מין מאוד מרגש אותי במיוחד אם הוא שונה ולא שגרתי, ספורט אתגרי כמו באנג'י למשל. כל פעולה שיש בה סיכון מסוים מעוררת אותי. אני אוהב לנהוג במהירות ומכוניות ספורט עושות לי את זה. אין ספק שאני
אוהב לקחת סיכונים המזרימים לי את הדם ומאיצים לי את הדופק.
מראיינת: במסגרת מעוררי ההתרגשות האם אתה נוהג לשתות אלכוהול ומה דעתך לגבי שימוש בסמים?
מרואיין: לדעתי, השימוש באלה מיותר ואף מסוכן. אני די חושש מההשפעה שיכולה להיות בגינם, הן פיזית והן נפשית. יש לי חבר שהיה לו מזל גדול. הוא שתה כמויות אדירות של אלכוהול במסיבה שהיינו בה ביחד באחד מערבי שישי והתעקש לנהוג הביתה בחזרה בעצמו ולא הסכים שהחברים ייקחו אותו. הוא היה עם חברתו ושניהם נפצעו
כשהמכונית שנהג נכנסה ישר לתוך גזע עץ. זה היה המזל שלהם כי כך המכונית נעצרה והם יצאו בפציעות קלות. זה יכול היה להיות הרבה יותר מכוער. אני נשבעתי שלעולם לא אנהג אם שתיתי יותר משתי כוסות אלכוהול. לגבי שימוש בסמים תודה לאל אין לי ניסיון וגם לא יהיה. יש לי חברים שמעשנים מדי פעם מריחואנה שאני לא מתקרב
אליה למרות שהם אומרים שזה בדיוק כמו עישון סיגריות.
מראיינת: נראה כי יש תחומים רבים המעוררים אצלך התרגשות. בניגוד לכך, אולי תוכל לציין מה לא מעורר אצלך התרגשות וממה אתה משתעמם?
מרואיין: זה בכלל לא קשה לשעמם אותי. אני די משתעמם בקלות וצריך כל הזמן עניין ודברים חדשים על מנת לעורר את הסקרנות שלי. אני ממש משתעמם בקלות משיחה עם אנשים שלא מעניינים, שאין להם באמת מה לומר וסתם מגבבים מילים, מכאלה שלא תופסים עניין מהר ומסבירים כל דבר מספר פעמים. אני לא אוהב את השהיה הממושכת בבית
ובמיוחד לבד לכן אני משתדל להקיף את עצמי עם אנשים, לצאת ולפגוש אותם בחוץ ולחפש לי תחומי עניין חדשים כל הזמן. אני לא אוהב לקרוא ספרים ולא מטפל בבית. בשבילי הבית הוא מקום לינה לכן אני לא מטפח אותו מי יודע מה וחייב לצאת לעיתים תכופות אחרת אני חש מחנק.
מראיינת: אני משערת שאם אתה לא אוהב להיות הרבה בבית אתה עוסק רבות בפעילות ספורטיבית. האם זה נכון לשער כך?
מרואיין: ספורט בשבילי הוא מרכיב מאוד חשוב בחיים. אני משחק כדורגל, כדור-עף ואוהב לגלוש בים כשמזג האוויר מאפשר. כשהייתי בניו זילנד עשיתי באנג'י מספר פעמים וזה היה כיף לא נורמלי. ספורט זה מאוד מבוקש שם ויש הרבה חברות המציעות סוגים שונים של קפיצות באנג'י. קשה לתאר את תחושת הפחד מצד אחד והכיף מהצד שני.
חייבים לחוות את זה אם רוצים להרגיש את החיים.
מראיינת: איזה פעילות פנאי נוספת אתה אוהב?
מרואיין: אני אוהב לטייל ומכין את המסלול מראש כך שלא יהיו הפתעות. אני אוהב שהכל מתוקתק. השנה נסענו שני זוגות לצפון יוון. הזמנתי כרטיסים לכולם, כולל מושבי טיסה, התעסקתי בשכירת הרכב (סקר שוק וכו) , הזמנת בתי המלון, תכנון הטיול כולל רכישת מפות, שרטוט המסלול על גבי המפות, הוצאת חומר מהאינטרנט והדפסתו
לנוסעים ובדיקה אצל חברים לגבי המלצות על מסעדות ומקומות יפים ומעניינים לביקור. היה טיול משגע ולא היו כל תקלות שהיו יכולות לקלקל לנו את הטיול.
מראיינת: מי שאוהב להיות בחוץ הרבה גם נוטה לבלות הרבה. תוכל לציין מהן ההעדפות שלך לגבי בילוי: מסיבה רועשת, בילוי במועדון ריקודים או מפגש שקט עם חברים?
מרואיין: אני יוצא למסיבות כדי להשתחרר ולבלות ולכן אוהב את ה"אקשן" בו. וכמו שציינתי, אני תמיד פתוח לפגוש אנשים כך שכל ההסתכלות שלי על נושא המסיבות היא חיובית ביותר. אני אוהב להתלבש, להיראות טוב ולהשתולל בריקודים.
מראיינת: ומה קורה במסיבות, אתה אוהב להיפגש עם אנשים חדשים או שנוטה להיצמד לחברים שבאת אתם?
מרואיין: די מעניין לי לפגוש ולהכיר אנשים חדשים ואין לי בעיה עם זה. הרבה פעמים בת הזוג שלי שהיא יותר ביישנית שואלת אותי איך אני לא נבוך ממפגש עם אנשים שמעולם לא הכרתי. להפך, אני ממש נהנה לדבר עם אנשים שאני לא מכיר ולקשור קשרים. את אחת העיסקאות הכי גדולות בקריירה העסקית שלי השגתי כתוצאה ממפגש חברתי
במסיבה.
מראיינת: מה לובשים למסיבות ומה ביום יום?
מרואיין: בשתי האופציות אופנתי, עכשווי, ספורט - אלגנט.
מראיינת: כשאתה רואה בחורה מה הכי מושך אותך אליה?
מרואיין: ההופעה החיצונית. אני אוהב אותן רזות, חתיכות, ומאופרות. אני יודע שזה אולי יראה שטחי, אך זה הכי חשוב לי. אם אני נמשך פיזית אני נפתח להמשיך.
מראיינת: מה לגבי מין והתנסות לפני הנישואין?
מרואיין: בתקופה בה אנו חיים כיום זה מקובל מאוד ולא נראה לי שיש עוד מישהו שחושב פעמיים על זה. זה גם חשוב להתנסות ולהיכרות לפני קשירת קשר מחייב כמו נישואין. יותר מדי אנשים מתגרשים בתחילת הדרך לכן צריך לוודא שלפחות התאמה מינית תהיה שם במערכת.
מראיינת: מה דעתך על השימוש בסקס כזרז מכירה?
מרואיין: סקס חשוב וטוב בעיני ואני גם נהנה מצפייה בסרטים כחולים. הסקס מככב בכל מודעות הפרסומת, בטלוויזיה, ברדיו וכו. לאן שתפנה יש שם סקס וזה לחלוטין פועל עלי בכל מה שקשור לקניות.
נספח מספר 2 - ראיון עם איש היי טק
המשתתפים בראיון הם גברים רווקים בגילאים 30-20 .
מראיין: ספר לי קצת על עצמך: גילך, השכלתך, עיסוקך, אזור מגוריך.
מרואיין: בן 28, עובד בחברת היי-טק בתחום המחשבים, בעל תואר ראשון בהנדסת תוכנה
מראיין: אם היו מבקשים אותך לתאר את עצמך, איך היית עושה זאת?
מרואיין: אני בן אדם סולידי שאוהב את הפשטות שבחיים, לא זקוק לממריצים חיצוניים, אוהב את הבית, מפגש עם חברים וקריאת ספרים. אדם די שגיר ושכיח ואולי אפילו קצת משעמם.
מראיין: ומה בנוגע לסגנון לבוש, מה אתה מעדיף?
מרואיין: אני לא יודע אם אפשר לכנות את הלבוש שלי מסוגנן, אך לדעתי אנשים צריכים להתלבש בדרכם האישית. אני לובש מה שבא לי, העיקר שזה נקי ומגוהץ וממש לא נכנע לתכתיבים של אופנות שונות המשתנות לפי השיגעונות של אנשי האופנה.
מראיין: האם אתה חושב שמין זה חלק חשוב בחיים? אפילו לפני החתונה?
מרואיין: כן מאוד אבל אני סבור שאנשים לא צריכים להיות פרועים מבחינת ההתנסויות המיניות שלהם, אבל ברור לי שכיום זה ממש כמעט לא רלוונטי לחשוב שאנשים יהיו נאמנים לזה שאתו חוו את החוויה המינית הראשונה.
מראיין: כשאתה רואה בחורה מה הכי מושך אותך אליה?
מרואיין: ברור שאי אפשר להתעלם מההופעה החיצונית אך אני אוהב להיפגש עם בנות המין השני שיש להן השקפות וערכים דומים לשלי. בנוסף, חייבת להיות שפה משותפת ושניתן יהיה לפתח שיחה ערנית על נושאים שונים. אני אוהב נשים עצמאיות ומעניינות ולא כאלה שכל מה שמעניין אותן זה איך שהן נראות.
מראיין: מה דעתך על הקביעה - מין מוכר?
מרואיין: אני חושב שכל העיסוק השיווקי בזה הוא מוגזם אבל מוכיח עצמו ככלי מכירות ושיווק מעולה- פרסומות, עיתונות וגם בסרטים. כל הסדרות האלה בטלוויזיה. בכלל הילדות לגמרי אבדו כל פרופורציה. אני לא יודע איך הייתי מתנהג לו הייתה לי ילדה.
מראיין: ומה לגבי תחומי העניין שלך? מה מסקרן ומעניין אותך ואיך אתה מבלה?
מרואיין: זה שילוב של כמה דברים. אני אוהב לצאת לבילוי, אוהב ללכת לסרטים, בעיקר סרטי פעולה, להיפגש עם חברים טובים לארוחה במסעדה. מפגש עם חברים ותיקים שלא ראיתי הרבה זמן מרגש אותי. כל מה שקשור לעבר הרחוק ולילדות מרגש אותי ואני אוהב להתרפק על זיכרונות העבר. מפגשים משפחתיים מרגשים אותי וזוגיות טובה.
אני אוהב הפתעות ומתנות ומאוד מתרגש ממחוות כלפי. צפייה במשחקי כדורגל, טניס וכדורסל מאוד מעוררת אותי ואני יכול פשוט להשתולל ברגעי שיא, ואין עם מי לדבר באותם המקרים. אני מאוד נהנה לטייל, ובעיקר באופן ספונטני. במסגרת החבורה שאני שייך אליה אנחנו נוהגים לטייל בשבתות, לפעמים באוטובוס ולעיתים באופן פרטי.
אני מת על סרטים ומסוגל אף לראות שני סרטים ברצף בבית הקולנוע. אוהב מדי פעם לאכול במסעדה טובה ולראות מופעי תיאטרון.
מראיין: מהן ההעדפות שלך לגבי בילוי: מסיבה רועשת, בילוי במועדון ריקודים או מפגש שקט עם חברים?
מרואיין: אני בכלל לא אוהב מסיבות ומעדיף להיפגש עם חברים בבית על כוס משקה ופיצוחים. אני משתתף במסיבות רק כשאני מוכרח ולא רוצה להעליב את מי שהזמין אותי. בכלל, רעש זה דבר שאני ממש לא סובל ומשתדל תמיד לחפש אחר רוגע ושקט.
מראיין: מה אתה לא אוהב לעשות מבחינת פעילות תרבות ופנאי?
מרואיין: פעילות תרבותית כגון הצגות תיאטרון, קונצרטים וכו' לא ממש מעניינת אותי ולמעשה אני די משתעמם ולכן כמעט ולא הולך אלא רק כאשר בת הזוג שלי לוחצת עלי . הרצאות משעממת אותי וכל דבר שקשור בדיבורים, דיונים והתפלספות. אני משתעמם להיות פעמיים באותו מקום ואוהב לגלות ולטייל במקומות חדשים בהם עדיין לא
הייתי. אני תמיד חוזר לא באותה דרך בה נסעתי.
מראיין: מה אתה מרגיש ביחס להכרות עם אנשים חדשים?
מרואיין: בהתחלה אני קצת נבוך וקשר לי להיפתח, אך לאט לאט אני מתחמם ונהנה מהמפגש. בסך הכל אני די ביישן ולימדתי את עצמי במשך השנים לא להתרגש מהמעמד של פגישה חדשה. בעבר הייתי מזיע ומתקשה אפילו לנשום.
מראיין: מה דעתך לגבי פעילות ספורטיבית - מועילה או מזיקה?
מרואיין: אני נוהג ללכת כל ערב לחדר כושר וסבור שחשוב לעסוק בפעילות גופנית אך לא קיצונית. הפעילות היא בריאה ולכן אני מתמיד בה אבל אני לא משוגע על ספורט או מכור לו. אני מעדיף לעסוק בספורט סולידי ונהנה גם לצפות בענפי ספורט שונים בטלוויזיה כגון כדורסל, כדורגל וטניס.
מראיין: ואם מדברים בבריאות, מה עמדתך לגבי שימוש בסמים וצריכת אלכוהול?
מרואיין: אני באופן מוחלט מתנגד לשימוש בהם ואני חושב שהם מאוד מסוכנים. כל דבר שהוא קיצוני או מופרז פסול בעיני אני חושב ששימוש בגורמים חיצוניים לשיפור ההרגשה מסוכן וחסר אחריות. תראו מה קורה פה בארץ כתוצאה משתייה מופרזת: תאונות דרכים, קטטות, רצח, אלימות, אנשים תמימים נרצחים על לא עוול בכפם. נהיינו
שיקגו. צריך פה איזה ג'וליאני ישראלי שיחזיר את הסדר על כנו.
30

תגים:

חיפוש · ריגושים · סיכונים · ספורט · אתגרי

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השוואה בין מאפייני פעילויות המרגשות גברים לבין פעילויות המרגשות נשים", סמינריון אודות "השוואה בין מאפייני פעילויות המרגשות גברים לבין פעילויות המרגשות נשים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.