היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 61510
מחקר הבודק כיצד ידע קודם של הגננת בחינוך מיוחד ותפיסתה את המקצועיות שלה, משפיע על עמדתה בשילוב הילד החריג במסגרת הגן הרגיל.
15,093 מילים (כ-46.5 עמ'), 62 מקורות, 591.95 ₪
עבודה מס' 61674
האם קיים קשר בין צפייה בתוכניות טלוויזיה לבין גילויי התנהגות אלימים בגן?
5,467 מילים (כ-17 עמ'), 9 מקורות, 421.95 ₪
עבודה מס' 61383
סקירת מחקרים בנושא ומחקר השוואתי של שני ילדים.
11,602 מילים (כ-35.5 עמ'), 51 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61269
בחינת תפקידי הגננת והסייעת על מנת להבין את חלוקת התפקידים ביניהן.
3,982 מילים (כ-12.5 עמ'), 7 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 61061
סקירה תיאורטית ועריכת תצפיות בגן ילדים.
7,212 מילים (כ-22 עמ'), 17 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 65811
סקירה תיאורטית ותצפית על שני ילדי גן.
4,886 מילים (כ-15 עמ'), 8 מקורות, 216.95 ₪
עבודה מס' 61737
מחקר תצפיתי קצר הבוחן את את יכולות הילד המתפתחות במהלך המשחק דרך הפריזמה של האינטליגנציות המרובות בגילאים שונים.
1,230 מילים (כ-4 עמ'), 0 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 61772
החיבור הארכיטקטוני והתפיסתי בין חדר התה והגן, בבנייה המסורתית.
3,731 מילים (כ-11.5 עמ'), 15 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 62006
חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (1992) והרקע לחקיקתו.
12,268 מילים (כ-37.5 עמ'), 39 מקורות, 361.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100