היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [701–800] מתוך 971
- הקושי שבהגדרת האבנורמליות ומרכיביה

- תסמונת הטוראט

- התבגרות

- טיפולוגיה של אנשים

- האם קשיחות תורמת לבריאות נפשית בזמן ארועים מלחיצים מהחיים?

- ניתוח השוואתי בין החלום בסיפור "הרופא וגרושתו" והחלום ב"פנים אחרות, שניהם מאת ש"י עגנון.

- התפתחות הילד ואישיותו

- הפרעות אכילה ופעילות גופנית

- פסיכולוגיה קוגניטיבית

- מיקומו החברתי של חולה אוטיזם המשולב בכיתה רגילה

- ההתפתחות הרגשית בראשית החיים

- הטיפול הקבוצתי ברב"ע

- מעבדה לכלי איבחון קוגנטיביים לבדיקת זיכרון

- ה"חרדה"

- פוסט טראומה

- הלם קרב (רפרט)

- טיפול פסיכולוגי באמצעות האינטרנט

- ניתוח מקרה בשתי גישות טיפוליות שונות במהותן

- השפעת שהות במעון יום על הראקטיביות של התינוק כממד מזגי

- תרבות פולקלוריסטית של דימויים וסטריאוטיפים של עולים בעיני ותיקים ושל ותיקים בעיני עולים

- עמדות תלמידים כלפי תלמידים חירשים והחירשות בכלל

- השפעת הריון המטפלת על התהליך הטיפולי

- לשון וחשיבה

- תקשורת לא מילולית ככלי לביטוי אישיות המורה והשפעתה על תלמידיו

- גילוי עריות (אינססט) במגזר הערבי והשפעתו על הישגיו בלימודים של קורבן האינססט

- עמדות הורים כלפי שילוב ילדים חריגים בכיתה רגילה

- חלום (תרגיל)

- הגישה הסטרוקטורלית והגישה התקשורתית

- השפעת הבנת הנקרא בטקסטים מדעיים על התפיסה הקוגנטיבית

- הגורמים להשמנת יתר ובקרת משקל

- אלימות, הישגים בלימודים וחשיפה לטלוויזיה

- הפרעות אכילה אצל ילדים

- השפעת מצבי לחץ בבית הספר (חרדת מבחנים) על הישגי התלמיד בלימודים

- יצירתיות אצל הילד בעל הפיגור הבינוני

- הבדלים בין המינים בהתנהגות תוקפנית- מגמות התפתחותיות ויציבות

- העדתיות בחברה הישראלית

- ניתוח דמותו של רנה דקארט ע"פ התיאוריה הפסיכואנליטית של פרויד.

- כאב

- שחיקה במקצועות הטיפוליים

- פסיכולוגית המבנה האישי

- ילדים עדים לאלימות בבית

- המשחק הדרמטי והסוציודרמטי בגן הילדים

- המודל הסטרוקטוראלי ומנגנוני הגנה

- תקיפות של מרכז הערכה ככלי חיזוי לפוטנציאל ניהולי

- גירושין

- הפרעת טורדנות כפייתית

- גיל הכניסה לבית הספר

- קשיי ההסתגלות של מתבגרים עולים מחבר העמים

- הקשר בין התקשרות האם לבנה לבין הדיאלוג בין הורים לילדים והקשר בין גישות חינוכיות שונות להתנהגות הילד.

- עקרונות ויישומים בתעמולה

- השימוש בנארטיבה כטקטיקת טיפול פוסט מודרנית (תרגיל)

- תהליכים של הרס עצמי במתבגרים

- החוויה הכירורגית האסתטית

- הצקה בבתי הספר

- השפעת שטוח המרחבים במשטרה על תפקוד השוטרים

- הקשר בין התעללות המשפחה ודימוי עצמי לבין הישגיו הנמוכים של התלמיד - קורבן ההתעללות

- הגורמים החברתיים להתפתחות אנורקסיה נרבוזה בקרב מתבגרות

- ביקורת המדיה - חלונות

- תיאוריות פסיכודינמיות- תרגיל תצפית

- אישיות

- בעיות זיכרון בקרב קשישים

- אינסומיה בקרב קשישים - מדדים פיסיים, אישיותיים וקוגניטיביים

- טיפול פרטני בילד החריג

- היחס בין ה"אני" - האינדיבידואל לבין התרבות\חברה לאור המסה של פרויד בעניין" תרבות בלא נחת".

- הקשר בין הגורמים לאסרטיביות לביטוייהם

- עבודתו של היועץ החינוכי בבית הספר

- חרדת מבחנים

- מציצת אצבע בקרב ילדים

- דיסלקסיה בקרב ילדים בגן - אבחון באמצעות מבחן פרוסטיג

- השפעת ההשכלה על מימדי HLC - הצעת מחקר

- ביקורת פמניסטית של גישות טיפול מסורתיות

- תוקפנות בקרב ילדים

- למידה וזכרון בקרב קשישים

- סונטת קרוייצר מאת לב ניקולאייביץ' טולסטוי

- תיאוריות על האישיות

- דמותו של הרופא בסיפורו של עגנון "הרופא וגרושתו" וניתוח אישיותו עפ"י התורה הפרוידיאנית.

- קאנט - על קשר בין התיפקוד הפורמלי של השכל לבין התכנים של ההכרה בביקורת התבונה הטהורה.

- ייעוץ

- מבט פסיכו-קוגנטיבי על עיוותי תפיסה בתחום הפוליטי

- תיאוריות באישיות

- דיכאון חד קוטבי

- דיכאון

- היחס לזולת

- תוכניות למניעת הצקה בבתי הספר

- הארוס שהפך לתנטוס

- גירושין והשפעתם הנפשית על הילד

- המבוגר כמתווך שפה - קולות ושמות בעלי חיים

- "על בנים ועל בנות" - חינוך מיני ופיקוח חברתי

- טראומה כתוצאה מגילוי עריות

- דפוסי פנאי של קשישות אלמנות עירוניות

- גיל ההתבגרות

- ADHD בגיל הרך

- זיהוי ותכנית טיפולית לילדה בכתה ב' עם קשיי קשב וריכוז - ADHD

- התמכרות לאהבה

- התקשרות התינוק לאימו בשנות חייו הראשונות

- לאכול את עצמנו- על הפרעות אכילה

- בסיס העקרונות של התיאוריה של רוג'רס וכיצד באה לידי ביטוי בעבודה סוצאלית

- חלומותיהם של נפגעי תאונות דרכים בשלב הפוסט-טראומתי

- היחס לחלומות ומשמעותו בתרבויות שונות

- התפתחות שפה בקרב ליקויי שמיעה בשלב הקדם מילי


עבודות [701–800] מתוך 971