היישום אינו מחובר לאינטרנט

נגע הסמים אצל מתבגרים ותוכניות טיפול

עבודה מס' 061876

מחיר: 471.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת ספרות מחקרית הדנה בנגע הסמים אצל מתבגרים ודרכי מניעה וטיפול בנגע זה.

8,782 מילים ,30 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
מתוך העיתונות
מבוא
גיל ההתבגרות
א. גיל ההתבגרות - כשלב התפתחותי
ב. ההיבטים לגיל ההתבגרות
1. היבט פיזיולוגי
2. ההיבט החברתי
3. ההיבט הכלכלי
4. בגרות נפשית
נגע הסמים אצל מתבגרים
א. השימוש בסמים
ב. התמכרות מהי?
ג. השימוש בסמים ע"י בני נוער - ממדי התופעה
ד. השימוש בסמים אצל מתבגרים עולים חדשים במדינת ישראל
ה. בני נוער בסיכון, עולים חדשים מארצות חבר העמים
ו. שימוש בחומרים פסיכואקטיביים בקרב תלמידים ונושרים מבתי ספר בקרב האוכלוסייה
הערבית
ז. הסברים אפשריים לשימוש בסמים בגיל ההתבגרות
טיפול ומניעת שימוש בסמים בקרב מתבגרים
א. הרשות למלחמה בסמים
ב. פרוייקט אלטרנטיבי 2
ג. עמדות מתבגרים למניעת השימוש לרעה בסמים
ד. "התמודדות" - תוכנית מניעה חינוכית
ה. מסע ההסברה "אין דבר כזה סמים קלים"
ו. הורים ומתבגרים - סמים
ז. פעילות ספורטיבית ושימוש בסמים
סיכום
א. תכנית מניעה שניונית:
התלמיד המעורב בשימוש בסמים
ב. בקרב בני נוער סמים בראש
תכנית למניעת השימוש לרעה בסמים
ג. מעורבות תלמידים בתכניות המניעה
ד. "הורה לי דרך:
מדריך לפעילות עם הורים בתוכנית המניעה"
ה. תלמידים סמים ואלכוהול
מקורות

תקופת ההתבגרות רצופה במצבי קונפליקט בין המתבגר לבין סביבתו, שעיקרם בלבול בזהות
העצמית, הנובע מהשאיפה לעצמאות ולהשתחררות ממסגרות מכוונות (משפחתיות וממסדיות) מחד
גיסא והצורך בתמיכה עד כדי תלות רגשית בעולם המבוגרים מאידך גיסא. במהלך העשורים
האחרונים, התרחבו תחומי משבר אלו. מצד אחד התרבו המשאבים הנתונים בידי הצעירים -
נגישות לכסף ולמשאבי ידע המגיע דרך אמצעי טכנולוגיה חדישים, ניידות יבשתית ובין יבשתית
והתנסויות מיניות מוקדמות ומן הצד השני התרחקה מאוד מהצעירים האפשרות להגיע לעצמאות
כלכלית וחברתית, בשל שנות ה"חניכה" הארוכות הנדרשות להתמחות מקצועית, כל זה בתוך הוויה
מתערערת והולכת של עולם הערכים של המבוגרים ושל סדרים חברתיים המשתנים בקצב מהיר.
תקופת ההתבגרות הנה תקופה קריטית לגיבושם של ממדי מפתח פסיכולוגיים אשר נוטים להישאר
יציבים במהלך החיים הבוגרים. התיאוריה ההתפתחותית של אריקסון, ( ,(Erikson, 1963
ממצבת את תקופת ההתבגרות כתקופה של גיבוש הזהות.
הקשיים העומדים בפני המתבגר: הקושי להסתגל לשינויים מהירים; הקדמה או איחור
בהתפתחות; דחייה חברתית; קשיים בגיבוש הזהות העצמית; קשיים ביחסי מתבגרים-הורים.
כאשר המתבגר אינו מצליח לעמוד באתגרים הללו ונתקל בקשיים גדולים, עלולות להיווצר סטיות
התנהגותיות: עבריינות נוער; התאבדויות; אנורקסיה ובולימיה; שתיית אלכוהול עישון ושימוש
בסמים.
מטרת הסמינריון, דיון בנגע הסמים אצל מתבגרים. לשם כך אסקור:
1. את מאפייני גיל ההתבגרות והבעיות הכרוכות בגיל זה.
2. את הספרות המחקרית הדנה בנגע הסמים אצל מתבגרים.
3. את דרכי מניעה וטיפול בנגע זה. ובכלל זה אציג בסיכום לסמינריון, תכנית מניעה שניונית
לגבי התלמיד המעורב בשימוש בסמים שהוצאה ע"י משרד החינוך.

מקורות:

אריקסון, א. (1974). ילדות וחברה, מרחביה, ספרית פועלים.
ארליך, ע. (2000). דו"ח סיכום להערכה חוזרת של תוכנית המניעה החינוכית "התמודדות"; הערכת הפעלתה של תוכנית "התמודדות" בהווה ובהשוואה לתוצאות הערכתה לפני 6 שנים". יוזמים ומו"ל הרשות למלחמה בסמים.
בר-אל, צ. ונוימאיר, מ. (1992). מפגשים עם הפסיכולוגיה - פסיכולוגיה התפתחותית, אבן יהודה, רכס הוצאה לאור.
בר-אל, צ. ונוימאיר, מ. (1996). מפגשים עם הפסיכולוגיה - פסיכולוגיה חברתית. אבן יהודה, רכס הוצאה לאור.
ברג, י. (1996). "אם כל-כך טוב אז למה כל-כך רע? על סמים ושיבושים בגוף ובנפש" מתוך: כמעט 2000, כתב עת למדע וטכנולוגיה; גיליון 11, קיץ, הוצאת: האוניברסיטה העברית בירושלים.
גיל ההתבגרות - כשלב התפתחותי http://www.snunit.k12.il/green.
גל, ש. (2002). "פעילות הרשות למלחמה בסמים" אתר אינטרנט.
האוניברסיטה הפתוחה, (1990). מבוא לפסיכולוגיה (חטיבה 8), הוצאת האוניברסיטה הפתוחה. פרק 8, עמ' 272-264.
האוניברסיטה הפתוחה. (1990). מבוא לפסיכולוגיה (חטיבה 10), הוצאת האוניברסיטה הפתוחה. פרק 10.5.
הוכברג, א. ובר-און, נ. (2000) הערכה של פרויקט אלטרנתיב 2 המחקר בחסות המכון "מישתנים".
המבורגר-בר, ר. (2000). "הערכת מסע ההסברה "אין דבר כזה סמים קלים", שנערך במרס 2000, ע"י הרשות למלחמה בסמים, והערכת עמדות מתבגרים בנושא חשיש ומריחואנה. יוזמים ומו"ל הרשות למלחמה בסמים.
המבורגר, ר. (2000). "השימוש בסמים אצל מתבגרים עולים חדשים במדינת ישראל" בהוצאת, הרשות למלחמה בסמים.
המבורגר-בר ואחרים. (1999). מסע הסברה - "הורים, סמים ומה שביניהם", יוזמים ומו"ל הרשות למלחמה בסמים.
המבורגר-בר ר. (אחראית מחקר), טייכמן, מ. (חוקר ראשי), רהב, ג. (חוקר ראשי), רפאל, ג. (חוקר), רוזבלום י. (חוקר). (2000). "השימוש בחומרים פסיכואקטיביים ע"י בני נוער". סקר הרשות למלחמה בסמים בישראל.
זיו, א. (1984). ההתבגרות. הוצאת מסדה.
זיו, א. (1992). הגיל הלא רגיל. תל אביב, פפירוס בית הוצאה באוניברסיטת תל-אביב.
מכון גאלופ. (1998). דו"ח מחקר איכותי סמים - חוגי הורים יוזמים ומו"ל הרשות למלחמה בסמים, עמ' 23.
משרד החינוך. (1991). תלמידים סמים ואלכוהול - אסופת תוכניות בנושא מניעת שימוש לרעה בסמים ובאלכוהול במערכת החינוך, הוצאת משה"ח, תשנ"א.
משרד החינוך. (1998). הורה לי דרך: מדריך לפעילות עם הורים בתוכנית המניעה", בהוצאת משרד החינוך.
סולברג, ש. (1985). פסיכולוגיה של הילד והמתבגר - מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית. ירושלים, הוצאת ספרים ע"ש י. ל מאגנס, האוניברסיטה העברית.
סמילנסקי, מ. (1989). אתגר ההתבגרות - יחסים בין המינים - כרכים ב'ו-ג'. רמת אביב, הוצאת רמות, אוניברסיטת תל-אביב.
עמיר ב.ד. ואילאיל, ש. (2001). "בני נוער מבלים בכיכר הירח בירושלים". מעריב, מהדורת יום שישי, 24 באוגוסט 2001.
פארח, ש. (1999). "בדיקת קיומו של מיתאם חיובי בין פעילות ספורטיבית בקרב מתבגרים במסגרות קהילתיות לבין מניעת השימוש בסמים". עבודת גמר לשם קבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת חיפה.
פייסל-עזאייזה, פ. (2000). "שימוש בחומרים פסיכואקטיביים בקרב תלמידים ונושרים מבתי ספר בקרב האוכלוסייה הערבית במדינת ישראל 1998", מו"ל הרשות למלחמה בסמים.
פילצר, ה. ולקט, ר. (1997). תכנית מניעה שניונית: התלמיד המעורב בשימוש בסמים, הוצאת משה"ח, שפ"י, ירושלים.‏
רוזמן, מ. ואביעד, י. (1988). בקרב בני נוער סמים בראש - תוכנית למניעת השימוש לרעה בסמים, הוצאת רמות, אוניברסיטת ת"א.
שלמה, ז. (1999). "הבדלים לגבי ידע, עמדות והתנהגות בין מתבגרים שהשתתפו בתוכניות למניעת השימוש לרעה בסמים לבין מתבגרים שלא השתתפו בהן" במסגרת עבודת מאסטר בבית הספר לעבודה סוציאלית אוניברסיטת בר-אילן. המחקר מטעם הרשות למלחמה בסמים.
שמש, א. (2000). דו"ח מחקר - "בחינת מאפייני הניתוק וההתדרדרות של בני-נוער בסיכון, עולים חדשים מארצות חבר העמים" מקידום נוער במשרד החינוך. מאמר על בסיס מחקר זה מאת אילן שמש התפרסם ב: "מניתוק לשילוב" חוב' 10 ע' 31-46.
שפילמן, י., לקט, ר. ודר-ריס, ד. (1988). מעורבות תלמידים בתכניות המניעה - הצעות להפעלת תלמידים בדרכים שונות. הוצאת מחלקת הפרסומים, משה"ח, תשנ"ח.
Erikson, E.H. (1963). Childhood and society, New York: Norton.

תגים:

גיל · ההתבגרות · התמכרות · חומרים · נוער · פסיכואקטיביים · גמילה · שימוש · אלכוהול · עבריינות · נוער · אקסטזי · הירואין · קנאביס · אופיאטיים

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "נגע הסמים אצל מתבגרים ותוכניות טיפול", סמינריון אודות "נגע הסמים אצל מתבגרים ותוכניות טיפול" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.