היישום אינו מחובר לאינטרנט

נוער דתי מנותק

עבודה מס' 062241

מחיר: 603.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: שימוש ברגשות כעס ואשמה אצל מתבגרים דתיים בתהליך הנשירה ממסגרות החינוך הפורמליות.

11,350 מילים ,28 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

בשנים האחרונות התחיל לעלות על סדר יום החברה הדתית-לאומית, נושא חינוך הנוער על רקע תופעה הולכת ומתרחבת של נוער דתי, מגיל תיכון ועד לאחר השירות הצבאי, המורד במסגרות החינוך הפורמליות והבלתי פורמליות של חברה זו. מרד זה יכול לבוא לידי ביטוי בכמה מהאופנים הבאים:
1. מאיסה בניהול אורח חיים דתי עד לכדי נטישה מוחלטת של ערכי הדת לטובת החילון.
2. נשירה מבתי הספר.
3. שוטטות ברחוב בחוסר מעש ללא מסגרת חינוכית מסודרת.
4. צריכת סמים ו\או אלכוהול.
5. התנסויות בעולם הפשע.
תופעות אלה בולטות בעיקר ביישובים הדתיים אשר בהתנחלויות, בקרב משפחות מהערים הגדולות ואצל נערים אשר הוריהם ידועים כאנשי ציבור וחינוך. כיום תופעה זו אינה חדשה מרעישה, אך עד לפני כשנתיים - שלוש לא הייתה מוכרת, מאחר והחברה דאגה להסתיר את המתרחש, מתוך מחשבה שמדובר בתופעה חולפת אשר לא דורשת טיפול מיוחד. (להמן, 2002).
בעקבות המודעות אשר הלכה והתרחבה בקרב האוכלוסייה הדתית, אודות קיום תופעה בעייתית זו במסגרות החינוך, החלו להיפתח מוסדות חינוך שונים, במטרה לקלוט את הנוער אשר נפלט והתנתק ממסגרות החינוך הפורמליות ולהעניק לו מסגרת חלופית שיקומית.
מה גורם לאותם נערים למרוד במשפחותיהם, בחינוך שקיבלו, באורח חייהם הדתי ובמסגרות החינוך? מה היחס של אותם נערים אל המסגרת ממנה הם הגיעו כגון: משפחה, חברה, מוסדות חינוך וכדומה?
המחקר הנוכחי יתמקד בניסיון להבין מה עובר על אותם נערים מבחינה רגשית. מדוע ואיך הם הגיעו למצב זה; מה הם מרגישים כלפי עצמם וכלפי החברה ממנה הם הגיעו; מה היחס למשפחתם ולחברה; מהו יחסם למסגרת החינוכית\דתית בה יש כללים ואין חופש פעולה מלא; האם זה מרד רק על רקע גיל ההתבגרות או שזה משהו מעבר לכך; עד כמה אותם נערים מרגישים שמרידה במסגרת מעצימה אותם בתור שונים, איך זה בא לידי ביטוי במערכת הרגשית שלהם מבחינת עצמם ומבחינת המשפחה ועד כמה התנהגותם מביאה לידי ביטוי את הרגשתם כלפי הממסד והחברה ממנה הם הגיעו?

מחקר זה הינו מחקר איכותני. על מנת לנסות לענות על שאלות המחקר, השתמשנו בראיון אישי פתוח ששאלותיו חוברו על ידי עורכי המחקר.

תוכן העניינים:
מבוא
נוער בחברה הדתית
רגשות
כעס
אשמה
תוקפנות
השערות המחקר
שיטה
משתתפים
כלים
הליך
תוצאות
דיון
מסקנות והמלצות
מקורות
נספח: שאלון לראיון

מקורות:

בן זאב, א' (2000). בסוד הרגשות. יפו: זמורה ביתן.
ברנדס, ע'. (1996). איש בל יפקד. מתוך ע' ברנדס (עורך), הקפיצה השלישית: שינויים ורפורמות במערכת החינוך בשנות התשעים. ירושלים : משרד החינוך, 33-51.
גילין, ו' (1981). רגשות. תל אביב: עם עובד.
הברמן, ש' (1993). המשפחה כגורם בעזיבת אורח חיים דתי בחברה היהודית בישראל. עבודת מ.א., אוניברסיטת תל-אביב.
וולף, י' (1985). תוקפנות: בעיות הגדרה וזיהוי. עבריינות וסטייה חברתית, י"ג, 25-36.
זיו, א' (1984). התבגרות. תל אביב: מסדה.
חן, מ', וכפיר, ד'. (1991). התקרבות לחברה הפתוחה כתגובה למצוקה חברתית. בתוך, ר' שפירא, וא' כשר (עורכים). רשפים, היבטים היסטוריים, פילוסופיים וחברתיים של החינוך. תל אביב : אוניברסיטת תל אביב, 253-273.
חסין, י' (1982). הזיקה בין עבריינות נוער למערכת החינוכית. עיונים בחינוך, 34, 29-54.
להב, ח' (1999). נוער בשולי החברה. ירושלים: משרד החינוך והתרבות, תחום קידום נוער.
להמן, י' (2002). "בנים ובני בנים" - הדור השני להתנחלויות כהשתקפות בני הקיבוץ הדתי. דעות, 14, 14-17.
לזרוס, ר' ולזרוס, ב' (2001). רגש והיגיון. אוניברסיטת חיפה: זמורה ביתן.
לפלר, ר' (1998). אוריינטציה דתית דוגמטית והסתגלות בקרב בני נוער דתיים בישראל. עבודת מ.א., אוניברסיטת תל אביב.
מדן, ר' (2001). הקשר בין הנשירה מהישיבות התיכוניות ומהאולפנות לבין תופעת החילון. עבודת מ.א., טורו קולג': ירושלים.
מוס, ר', א' (1999). תיאוריות על גיל ההתבגרות. תל אביב: ספרית פועלים.
נחמיאס, ד', ונחמיאס, ח' (1997). שיטות מחקר במדעי החברה. תל אביב: עם עובד.
סולברג, ש' (1994). פסיכולוגיה של הילד והמתבגר. ירושלים: מגנס.
פישרמן, ש' (1998). נוער הכיפות הזרוקות. אלקנה: מכללת אורות ישראל.
קדם-פרידריך, פ', ובר-לב, מ' (1986). שינויים בזהות הדתית של נוער דתי ציוני; תרומת משתנים פסיכולוגיים, סוציולוגיים וחינוכיים לתהליכי גיבוש הזהות, ?עיונים בחינוך, 1(2), 201-220.
שטרן, ה' (1993). משתנים פסיכולוגיים המשפיעים על פנייה לחילוניות. עבודת מ.א., אוניברסיטת בר אילן.
Baron, R. A. (1977). Human Aggression. New York: Plenum Press.
Berkowitz, L. (1962). Aggression: A Social Psychological Analysis. New York: McGrew-Hill.
Buss, A. H.(1961). The Psychology of Aggression. New York: Wiley.
Elliott, D.S. and Voss, H. L.,(1974) Delinquency and Dropout. Lexington, D.C: Heath.
Freeman, l., Strean, H. S. (1986). Guilt- Letting Go. Jhon Wiles Sons, Inc.
Mauss, A. L. (1969). "Dimension of Religious Commitment". Review of Religious Research, 14 (3), 144-150.
Milgram, S., From, H. (1978). Human aggression. A film. Centerpoint, 2, 1-13.
Segal, M. H. (1983). Aggression in Global Perspective: A research Strategy. In: A. P. Goldstein M. H. Segal (Eds.) Aggression in Global Perspective (pp 1-43). New York: Pergamon Press.
Tangney, J. P., Wagner, P. E., Fletcher, C., Gramzow, R. (1992). Shame into anger? The relation of shame and guilt to anger and self - reported aggression. Journal of Personality and Social Psychology, 62, 669-675.

תגים:

התנתקות

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "נוער דתי מנותק", סמינריון אודות "נוער דתי מנותק" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.