היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 50
עבודה מס' 66328
הקשר בין הדמיון והכושר היצירתי לבין הצלחה בזיכרון חומר לימודי בקרב סטודנטים (הצעת מחקר).
2,692 מילים (כ-8.5 עמ'), 14 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 61686
הצורך בכינון ספריית אינטרנט אשר תכיל את מכלול החומר הספרותי, המדעי והעסקי.
7,468 מילים (כ-23 עמ'), 42 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 62128
החילזון , 2002
חומר תיאורטי והצעה למגוון פעילויות בגן.
1,496 מילים (כ-4.5 עמ'), 0 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 62132
הצגת התנסות מעשית לצד חומר תיאורטי.
6,339 מילים (כ-19.5 עמ'), 15 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 66593
האם קיימת חובה על בתי הספר למשפטים לחנך את תלמידיהם לאתיקה, בנוסף על החומר המקצועי הכלול בלימודים לתואר במשפטים, ומהי יכולתם של בתי הספר למשפטים לעשות כן.
5,433 מילים (כ-16.5 עמ'), 28 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 65990
שיטות התגמול החומרי בקיבוץ והשפעתן על חבריו. האם קיים קשר בין תגמול חומרי, לבין מוטיבציית המקבלים אותו.
9,837 מילים (כ-30.5 עמ'), 51 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 65987
חומרים מסוג פולימרים המשנים את הקיטוב החשמלי שלהם בהשפעת שינויי טמפרטורה או לחץ מכני.
3,363 מילים (כ-10.5 עמ'), 8 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 65191
ניהול חומרים, ניהול מלאי נפח, ERP, ABC, MRP, תקן ISO 9000.
2,580 מילים (כ-8 עמ'), 6 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 60870
4 עמודים ובתוכם כל החומר שנלמד בקורס ושמותר להכניס אותו לבחינה.
22,996 מילים (כ-71 עמ'), 0 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 50