היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 50
עבודה מס' 20823
בדיקת ההשערה כי ערכי ילדים משתנים כתוצאה מחשיפה לחומר פורנוגרפי במדיה האלקטרונית. העבודה מציגה מספר מודלים תיאורטיים ולאורם בודקת את השאלה.
5,692 מילים (כ-17.5 עמ'), 22 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 60057
חיבור זה הוא מחקר בפילוסופיה הניאופלטונית על טיבו של החומר במשנתו של פלוטינוס.
9,533 מילים (כ-29.5 עמ'), 25 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 60163
הצגת שתי העמדות, ושלוש נקודות בולטות מתוך הטקסטים המפרטות את סוגיית קיום העולם החומרי.
2,695 מילים (כ-8.5 עמ'), 4 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 65685
ניתוח ניהול החומרים כחלק מניהול התפעול במפעל יצרני המייצר מזגני אוויר לרכב.
4,015 מילים (כ-12.5 עמ'), 12 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 65981
פוטנציאל של חומרי יצירה ככלי ללמידה ספונטאנית ומקורית - ההיכרות של המחנך את הילד העומד מולו, ורגישותו אליו.
1,699 מילים (כ-5 עמ'), 6 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 66328
הקשר בין הדמיון והכושר היצירתי לבין הצלחה בזיכרון חומר לימודי בקרב סטודנטים (הצעת מחקר).
2,692 מילים (כ-8.5 עמ'), 14 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 66564
פיתוח מערכת מידע המאפשרת טיפול והצלה כנגד מפגע של חומר מסוכן
5,020 מילים (כ-15.5 עמ'), 6 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 67881
גורמים חברתיים לשימוש בחומרים פסיכואקטיביים בקרב סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל.
10,732 מילים (כ-33 עמ'), 22 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 68403
סקירת תוכנית מניעתית וטיפול בשימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים בקרב בני נוער.
6,385 מילים (כ-19.5 עמ'), 25 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 50