היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 13
עבודה מס' 62768
7,859 מילים (כ-24 עמ'), 25 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 67408
סקירת השלבים והגורמים הרלוונטיים להצלחה של הטמעת מערכת CRM.
4,304 מילים (כ-13 עמ'), 18 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 66969
מרכיבי מערכת CRM יתרונותיה והציפיות ממערכת זו, תוך התייחסות ליישום המערכת והטמעתה בחברה T.T.I.
4,185 מילים (כ-13 עמ'), 6 מקורות, 271.95 ₪
עבודה מס' 68564
בחינת היתרונות בהכנסת מערכת CRM לסוכנות ביטוח.
5,340 מילים (כ-16.5 עמ'), 12 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 66915
עקרונות ה-CRM והכלים הטכנולוגיים ליישום התפישה הניהולית.
5,136 מילים (כ-16 עמ'), 4 מקורות, 386.95 ₪
עבודה מס' 64469
התפתחות מערכות ה-CRM בארץ ויישומן בתחומים שונים
8,031 מילים (כ-24.5 עמ'), 13 מקורות, 421.95 ₪
עבודה מס' 62104
בחינת המערכת ויישום מודל Opportunity בחברת גילת.
6,019 מילים (כ-18.5 עמ'), 12 מקורות, 377.95 ₪
עבודה מס' 70174
סקירת מחקרים בנושא.
4,012 מילים (כ-12.5 עמ'), 14 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 64246
כיצד מיושם הקשר ללקוח במערכת ה- eCRM תוך התממשקות המערכת למערכות השונות בחברה.
36,528 מילים (כ-112.5 עמ'), 90 מקורות, 482.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 13